kulturn a kreativn pr mysly z pohledu opera n ch program v gesci mpo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO. OP Podnikání a inovace 2007 - 2013 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 Ing. Marcela Příhodová Poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO. Operační programy v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO' - amandla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kulturn a kreativn pr mysly z pohledu opera n ch program v gesci mpo

Kulturní a kreativní průmysly z pohledu operačních programů v gesci MPO

OP Podnikání a inovace 2007 - 2013

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020

Ing. Marcela Příhodová

Poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO

opera n programy v gesci ministerstva pr myslu a obchodu
Operační programy v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu

Důraz na rozvojové podpory

+ počátek inovační podpory

2014 - 2020

OP Podnikání a inovace pro

konkurenceschopnost

OPPI

2007 - 2013

OPPP

2004 - 2006

Důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory

Důraz na inovační podpory

+ podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem

uplatn n kulturn ch a kreativn ch pr mysl kkp v op podnik n a inovace 2007 2013 i
Uplatnění kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v OP Podnikání a inovace 2007 – 2013 I.
 • OPPI jako celek je do velké míry zaměřen na podporu kreativity v podnikání, a to jak v technickém smyslu, tak ve smyslu rozvíjení soft-skills
 • Programy podpory Inovace, Potenciál, ICT a strategické služby, Spolupráce a Prosperita jsou přímo zaměřeny na rozvoj kreativity ve smyslu podpory vytváření, komercializace a přenosu nových poznatků (inovací) na základě VaV (vlastního, externího i společného)
uplatn n kulturn ch a kreativn ch pr mysl kkp v op podnik n a inovace 2007 2013 ii
Uplatnění kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v OP Podnikání a inovace 2007 – 2013 II.
 • Kreativní firmy nejvíce úspěšné v programech podpory Potenciál a Prosperita zaměřené na infrastrukturu pro VaV a inovace
  • Tyto dva programy mají největší podíl na výši dotace přidělené kreativním oborům, a to 67,6 %
  • V obou těchto programech podpory se kreativní obory řadí mezi nejvýznamnější příjemce podpory – v případě programu Potenciál je jejich podíl na přidělených dotacích 14 %, v případě programu Prosperita je to 16 %
 • Největší počet úspěšných žádostí realizovaly kreativní podniky v programech Inovace ‑ Patent a Potenciál
  • V případě programu Inovace – Patent se opět jedná o velice významnou část všech podpořených projektů (20%)
kkp v nov m op podnik n a inovace pro konkurenceschopnost op pik
KKP v novém OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
 • Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, která je jedním z výchozích dokumentů pro OP PIK, je složena z opatření, která mají přispět k vytvoření podmínek pro kreativní podnikání, inovace a růst.
 • OP PIK počítá s možností podpořit KKP
 • OP PIK se nezaměřuje speciální prioritní osou či oblastí podpory na KKP, ale CZ-NACE týkající se KKP nebudou vyloučeny
  • Prioritní osa 1: Problematika zvyšování inovační výkonnosti podniků zahrnuje i aktivity v oblasti kreativních průmyslů
  • Prioritní osa 2: V rámci podpory nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů zejména inovačního charakteru, bude řešena i problematika podnikatelských záměrů v oblasti kreativních průmyslů
po 1 rozvoj podnik n zalo en na podpo e v zkumu v voje a inovac
PO 1: „Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací“
 • Specifický cíl 1.1 „Zvýšení inovační výkonnosti podniků“
 • Specifický cíl 1.2 „Zvýšení intenzity a využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v rámci konceptu inteligentní specializace“
 • Specifický cíl 1.3 „Rozvoj spolupráce mezi podnikatelským sektorem a veřejnými, vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi v duchu konceptu inteligentní specializace“

Možné uplatnění KKP

 • podporainovací a výzkumu: důraz na podporu technických i netechnických inovací (inovace produktů, služeb, procesů, organizace, marketingu apod.)
 • rozvoj a efektivní využívání inovační infrastruktury: vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory
 • podporaklastrů KKP
 • technické(přístrojeapod.) a technologickévybaveníinfrastruktury
slide11
PO 2: „Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání“
 • Specifický cíl 2.1 „Zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů, nových podnikatelských záměrů, včetně zlepšení dostupnosti kapitálové vybavenosti firem“
 • Specifický cíl 2.2 „Zvýšení mezinárodní marketingové připravenosti malých a středních podniků a jejich zapojení do globálních produkčních a partnerských sítí a zajištění specializovaných poradenských služeb pro podnikatelské subjekty“
 • Specifický cíl 2.3 „Vybudování kvalitní podnikatelské infrastruktury“
 • Specifický cíl 2.4 „Rozvoj a využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání“

Možné uplatnění KKP

 • podpora nových podnikatelských záměrů
 • přístup k financím: systémbankovníchzáruk, zvýhodněných úvěrů, nové metodyfinancování
 • podporaporadenstvía vzdělávání k získáníkompetencí v oblastechstrategickéhoobchodníhoplánování,marketingu,managementu, projektovéhořízení, finančnictví, znalostitrhu, informačních a komunikačních technologií, duševníchpráv, apod.
 • internacionalizace: účastnaspecializovaných veletrzích a výstaváchv zahraničí
po 3 udr iteln hospoda en s energi a rozvoj inovac v energetice
PO 3: „Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice“
 • Specifický cílC3.1 „Zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci energetického mixu ČR“
 • Specifický cíl 3.2 „Snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení energetických služeb”
 • Specifický cíl 3.3 „Modernizace a rozvoj přenosových a distribučních sítí“
 • Specifický cíl 3.4 „Větší uplatnění výzkumu a inovací v energetice a zvýšení využívání druhotných surovin“
 • Specifický cíl 3.5 „Zvýšení využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a modernizace centrálního zásobování teplem“

Možné uplatnění KKP

 • podporainovací v architektuře (novémateriály, energetickáúspornost) a designu
po 4 rozvoj vysokorychlostn ch p stupov ch s t k internetu a podpora modern ch ict
PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora moderních ICT
 • Specifický cíl 4.1 „Zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu“
 • Specifický cíl 4.2 „Rozvoj nejmodernějších a pokročilých informačních a komunikačních technologií a podpora poskytování souvisejících sdílených služeb“

Možné uplatnění KKP

 • rozvojproduktů a služebinformačních a komunikačních technologiís kulturnímobsahem