Download
zakl cie na w n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zaklęcie na W! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zaklęcie na W!

Zaklęcie na W!

153 Views Download Presentation
Download Presentation

Zaklęcie na W!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zaklęcie na W! Co się wydarzyło 75 lat temu w Polsce.

 2. Pakt Ribbentrop-Mołotow, niemiecko-radziecki układ zawarty 23 VIII 1939 w Moskwie, podpisany przez ministrów spraw zagranicznych obu państw (Niemiec - J. von Ribbentropa i ZSRR - W.M. Mołotowa).

 3. Składał się z dwóch części: • III Rzesza i ZSRR nie będą ze sobą walczyć. • Podzielą Polskę pomiędzy siebie

 4. Zobowiązano się wzajemnie do współpracy w zwalczaniu polskich dążeń niepodległościowych. Pakt miał obowiązywać do 1949, lecz został zerwany przez III Rzeszę 22 VI 1941 napaścią na ZSRR.

 5. Józef StalinZwiązek Radziecki ( Rosja, ZSRR)

 6. Adolf HitlerIII Rzesza ( Niemcy)

 7. Schleswig Holstein na Westerplatte

 8. 1 września 1939 godz. 5.45

 9. wrzesień 1939

 10. Polska 1945

 11. Ciąg dalszy nastąpi…