Missade möjligheter på ekomarknaden ger importen fritt fram! - PowerPoint PPT Presentation

amanda
missade m jligheter p ekomarknaden ger importen fritt fram n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Missade möjligheter på ekomarknaden ger importen fritt fram! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Missade möjligheter på ekomarknaden ger importen fritt fram!

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Missade möjligheter på ekomarknaden ger importen fritt fram!
108 Views
Download Presentation

Missade möjligheter på ekomarknaden ger importen fritt fram!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Missade möjligheter på ekomarknaden ger importen fritt fram! Av Lars Jonasson

 2. Den ekologiska marknaden växer snabbt Källa: Ekoweb

 3. Tillväxten förväntas bestå Källa: Ekoweb

 4. Värdets fördelning på olika produkter 2011 (miljarder kr) Källa: Bearbetade data från Ekoweb

 5. Andel eko av försäljning i butik 2010 Källa: Bearbetade data från SCB

 6. Bondens del av värdet 2011 Källa: Omarbetade data från Ekoweb

 7. Bondens del av värdet 2011 Källa: Omarbetade data från Ekoweb + egna beräkningar

 8. Värdets fördelning på olika produkter 2011 (miljarder kr) Källa: Ekoweb samt beräkningar av Officiell statistik & priser från Hushållningssällskapen

 9. Utveckling av produktionen (Index)

 10. Utveckling av produktionen (Index)

 11. Utveckling av produktionen (Index)

 12. Utveckling av produktionen (Index)

 13. Utveckling av produktionen (Index)

 14. Marknadsbalans för foder 2010 Spannmål Ärter/åkerböna Raps/rybs Överskott även vid låg skörd Underskott vid låg skörd men överskott vid hög. Underskott även vid hög skörd. Underskott större än 50 % vid normal skörd. -25 000 ha -8 000 ha - 22 000 ha Arealbehovet är beräknat vid låg skörd

 15. Skillnad i täckningsbidrag (TB3) för några grödor (kr/ha) Källa: Hs Konsult AB, Kalkyler för 2011

 16. Skillnad i totala täckningsbidrag (TTB) för gårdar med 100 hektar

 17. Skillnad i täckningsbidrag (TB3) för några djur(kr/djur) Källa: Hs Konsult AB, kalkyler för 2011

 18. Den ekologiska produktionens betydelse för Svenskt jordbruk

 19. Missade möjligheter på ekomarknaden • Marknaden växer snabbt • Det saknas redan 500 växtodlingsgårdar • Animalieproduktionen kan ökas om det finns tillräckligt med foder • Vi har komparativa fördelar för ekologiskt • Det är lönsamt med ekologiskt

 20. Missade möjligheter på ekomarknaden • Marknaden växer snabbt • Det saknas redan 500 växtodlingsgårdar • Animalieproduktionen kan ökas om det finns tillräckligt med foder • Vi har komparativa fördelar för ekologiskt • Det är lönsamt med ekologiskt • Det finns plats för alla som vill tjäna pengar och samtidigt värna om miljön. Varje extra % ger 850 milj. till bönderna