Gyermely 2013. február 14. - PowerPoint PPT Presentation

amanda
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gyermely 2013. február 14. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gyermely 2013. február 14.

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
102 Views
Download Presentation

Gyermely 2013. február 14.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pannonbúza program a minőség, a feldolgozás, az exportképesség és a fejlesztés szolgálatábanSzakmai szimpózium A Pannonbúza program szerepe a minőségszemlélet formálásában – Az új magyar búzaszabvány lehetőségei Tömösközi Sándor – Salgó András BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Gyermely 2013. február 14.

 2. BME -Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Amire építhetünk – hagyományaink Pl. minősítő módszerek – Farinográf/Valorigráf/ Hankóczy Jenő

 3. BME -Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Amire építhetünk – eredményeink A hazai búzatermelés lehetőségeinek elemzése – fajták minőségi potenciálja és stabilitása • 1.példa: Farinográfos / valorigráfos értékek • -A nemzetközi követelményeket stabilan teljesítő, illetve ezeket meghaladó fajták • Kiemelkedő minőségű fajták azonosítása • FAJTASTABILITÁS: Jelentősnek, de kevésbé tendenciózusnak tűnnek a környezet és a kezelés hatása. Forrás: Pannonbúza 1-2. programok konzorciumi eredményei

 4. BME -Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Amire építhetünk – eredményeink A hazai búzatermelés lehetőségeinek elemzése – fajták minőségi potenciálja és stabilitása 2.példa: Alveográfos értékek Nagyobb eltérés a piacokon megjelenő követelményektől Forrás: Pannonbúza 1-2. programok konzorciumi eredményei

 5. BME -Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Amiből tanulhatunk – hazai és nemzetközi gyakorlat Keményszemű búzák átlagminősége – Kanada, 2012 Forrás: CanadianGrainCommission www.grainscanada.gc.ca


 6. BME -Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Amiből tanulhatunk – hazai és nemzetközi gyakorlat Keményszemű búzák átlagminősége – Kanada, 2012 Forrás: CanadianGrainCommission www.grainscanada.gc.ca

 7. BME -Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Amiből élünk- gazdasági tények Forrás: Gabonaszövetség 2012 (Pótsa Zsófia „Búzapiaci kilátások” c. előadásából)

 8. BME -Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Amihez alkalmazkod(hat)unk–Nemzetközi és EU szabályozás

 9. BME -Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Amihez alkalmazkodni kell (érdemes) – hazai és az exportpiac követelményei Jelentkező igények az exportpiacon (példa)

 10. BME -Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Amihez alkalmazkodni kell (érdemes) – hazai és az exportpiac követelményei Jelentkező igények, érdekek a malom, sütő, tészta, fagyasztott termékek, stb…kis és nagyüzemi előállítóitól: • Kiszámítható, állandó minőségű homogén tételek elérhetősége, amire az alkalmazott/rendelkezésre álló technológiák beállíthatóak. • Energiaigény csökkentése (pl. tészta kialakulás, dagasztás…) • Vízfelvétel • Minőségmegtartás (Eltarthatóság, eddig alig vizsgált keményítőtulajdonságok) • Élelmiszerbiztonság (fizikai szennyezések, szermaradvány, toxin)

 11. BME -Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Lehetőségek és elvárások harmonizálása • A tények: • Érdekünk a minél nagyobb feldolgozottságú termékek előállítása. Ugyanakkor… • Normál körülmények között a termés fele nem itthon hasznosul. • A feldolgozóipari technológiák itthon és külföldön hasonlóak. • Az elérhető külpiacokon jelentkező minőségi igények • vagy nagyon minimálisak (tőzsde, intervenció), • vagy egy irányba mutatnak: Pl… • Hektolitersúly min. Nedves sikér min. Fehérje tartalom min. Esésszám (Hagberg) min. Zeleny-szám min. Poloska szúrt szem max. Energia (Brabenderextenzográf) min. W Min. P/L max. (Alveográf)…., Vajon indokolt-e a kettős mérce felállítása ugyanarra a búzatermésre???

 12. BME -Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Minőségszemlélet alakítása – Pannonbúza védjegy Cél: A magyar fajtaválaszték minőségi előnyeit érvényesíteni képes, ugyanakkor az értékesítési követelményekhez igazodó, minőségi búzatermesztésre ösztönző rendszer kialakítása! Részletes információ: www.pannonbuza.hu

 13. BME -Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Minőség a szabályozásban–Új búzaszabvány MSz 6383:2012

 14. BME -Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Minőség a szabályozásban–Új búzaszabvány MSz 6383:2012

 15. BME -Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Minőségszemlélet kiterjesztésének lehetőségei A Kutatás Minőség Termék előállítás Nemesítés Fogyaztó Malmi feldolgozás Szaporítás Tárolás szállítás értékesítés Termesztés Minősítés

 16. BME -Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Összegzés helyett… Az új szabvány alkotók szándéka szerint arra tesz kísérletet, hogy figyelembe vegye a termelők, a feldolgozók és a kereskedők érdekeit azzal, hogy - egyszerűsít - harmonizál - korszerűsít - igyekszik a magyar búza hagyományos összetételi és minőségi előnyeit érvényre juttatni. Tudjuk, hogy - a vertikum számos gazdasági, szakmai és szabályozási eleme hiányzik; - a szabvány önmagában nem oldja meg a problémákat; - az érdekek sokfelé mutatnak… De bízunk abban, hogy a közös gondolkodás, a szakmai viták eredményeként született érték- és értékelőrendszerelőremutató megoldásokat eredményezett és segít a magyar búza hitelességének támogatásában.

 17. BME -Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Köszönet… • Közvetlen kollégáimnak, akik folyamatosan részt vesznek a fejlesztésekben • Lelkes hallgatóinknak • Együttműködő partnereinknek: AboMill, Gyermelyi ZRt, ICC, KITE, MTA-MgKI, Szerencsi Mg ZRt, Szakmai szövetségek ( A felsorolás nem teljes…) • MSzT munkatársainak: Kurucz Csillának ás Mosonyi Ágotának • A Tanszék a Kar és a tágabb szakmai közösség résztvevő munkatársainak

 18. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A szakmai program megvalósítását a „Pannon búza fajták és fajtajelöltek nemesítése, termesztési és élelmiszeripari feldolgozási rendszerének fejlesztése c. projekt támogatta. (Projektazonosító: PanBuza2, TECH-09-A3-2009-0221) Támogató - közreműködő szervezetek