katie vermeersch dg controlebeleid rc 27 05 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katie Vermeersch DG Controlebeleid RC 27/05/2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katie Vermeersch DG Controlebeleid RC 27/05/2009

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5
amanda-hatfield

Katie Vermeersch DG Controlebeleid RC 27/05/2009 - PowerPoint PPT Presentation

100 Views
Download Presentation
Katie Vermeersch DG Controlebeleid RC 27/05/2009
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 10/08/1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimveeen ontwerp-MB tot wijziging van het MB van 19/08/1998 betreffende de modaliteiten ter toepassing van het KB van 10/08/1998 Katie Vermeersch DG Controlebeleid RC 27/05/2009

  2. Verordening (EG) nr. 2160/2003 • Verplichte monitoring • Verplicht programma uit te werken door LS • Hittebehandeling consumptie-eieren • Salmonella afwezig in 25g pluimveevlees (2010) • Verord. (EG) nr. 1168/2006, 646/2007 en 584/2008 • Doelstelling • Technische specificatie monitoring • KB Salmonella pluimvee • Maatregelen positieve toom • Specificaties monitoring • KB Gezondheidskwalificatie • Preventieve maatregelen (GQ B*) • Alle bedrijven vanaf 200 stuks leghennen, braadkippen en vleeskalkoenen uitgezonderd de bedrijven die vallen onder Verordening (EG) nr. 199/2009 Programma wordt uitgewerkt onder KB GQ (GQ C*)

  3. Inhoud • Minimale sanitaire voorwaarden verplicht voor pluimveebedrijven vanaf 200 stuks • Soorten pluimvee: kippen, parelhoenders, kalkoenen, eenden en ganzen • Preventieve maatregelen salmonellabestrijding (infrastructuur, werking) • Monitoring en maatregelen na salmonellapositieve toom op bedrijven met braadkippen en vleeskalkoenen die niet onder het algemeen bestrijdingsprogramma vallen

  4. Algemene voorschriften • Bedrijfsdierenarts • Verplichte schriftelijke overeenkomst • Inrichting • Hygiënesluis: 1 per bedrijf, per hok een visueel onderscheid tussen vuil en schoon gedeelte • Afzonderlijke voederopslag bij gebruik voeder met wachttijd • Laad- en losplaatsen: verhard en reinigbaar • Vaste opslagplaats voor krengen • Aangepaste uitrusting voor R&0 • Werking • Toegang tot stallen: enkel via hygiënesluis en onder begeleiding • Ongediertebestrijdingsplan • Bedrijfsgebouwen vogeldicht • Geen ander pluimvee of siervogels in de bedrijfsgebouwen • Strooisel: schoon, droog en vrij van toxische stoffen • Voeder: afkomstig van erkende fabrikanten • Bedrijfsregister • Bevolking via erkende kanalen • Opzet dieren van eenzelfde productieronde binnen de 72u • R&O na elke ronde

  5. Voorschriften afhankelijk van soort, categorie en type pluimvee