rekabentuk sistem multimedia interaktif hypermedia l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REKABENTUK SISTEM MULTIMEDIA INTERAKTIF/HYPERMEDIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
REKABENTUK SISTEM MULTIMEDIA INTERAKTIF/HYPERMEDIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

REKABENTUK SISTEM MULTIMEDIA INTERAKTIF/HYPERMEDIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

REKABENTUK SISTEM MULTIMEDIA INTERAKTIF/HYPERMEDIA. Aplikasi interaktif multimedia aka Hypermedia merupakan suatu applikasi multimedia yang membenarkan navigasi bukan setakat hypertext sahaja tapi juga unsur-unsur media yang lain spt imej, video dll. Multimedia. Hypermedia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'REKABENTUK SISTEM MULTIMEDIA INTERAKTIF/HYPERMEDIA' - aman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Aplikasi interaktif multimedia aka Hypermedia merupakan suatu applikasi multimedia yang membenarkan navigasi bukan setakat hypertext sahaja tapi juga unsur-unsur media yang lain spt imej, video dll.

Multimedia

Hypermedia

carta alir proses pembangunan aplikasi multimedia interaktif
CARTA ALIR PROSES PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA INTERAKTIF

Penakrifan Konsep (Rekabentuk Maklumat)

Rekabentuk Papancerita (Rekabentuk Interaktif; rekebentuk persembahan)

Pembangunan Inventori Aset

Fasa Implementasi/Pengarangan

Pengujian

Penghantaran

penakrifan konsep
Penakrifan Konsep
 • Objektif aplikasi, tema
 • Takrifkan pengguna sasaran & kehendak mereka
 • Struktur/organisasi maklumat – kandungan aplikasi
 • Cara dan medium penyampaian
perancangan kandungan aplikasi
Perancangan Kandungan Aplikasi
 • Jana senarai inventori maklumat
 • Jana perancangan projek – penjadualan penyediaan dan pengeluaran asset, peruntukkan tugas kepada ahli kumpulan
 • Tentukan susunatur/organisasi kandungan
 • Hasilkan carta alir struktur maklumat kandungan aplikasi
bagaimana untuk menstrukturkan maklumat
Bagaimana untuk menstrukturkan maklumat?
 • Tema, klasifikasi semulajadi, kumpulan (groupings), jujukan, etc.
 • Pembelajaran – isu: pecahkan maklumat kepada topic (meaningful sections), contoh, pengujian dan penilaian
 • Keseronokan – isu: rawak, kepelbagaian, “humour”, darjah interaktiviti yang tinggi, “surprises”
organisasi kandungan panduan langkah
Organisasi Kandungan – Panduan Langkah
 • Senaraikan semua kebarangkalian kategori kandungan
 • Mulakan proses “grouping” item berdasarkan topik (pilih metakategori yang paling nyata sebagai paras atas)
 • Perhaluskan “grouping” topik tersebut dengan mencari dan memadankan item-item yang sesuai
 • Susunatur “grouping” ke dalam bentuk struktur (linear, pokok hierarki, composite, etc.) – capaian pautan
 • Buat kajian matlamat pengguna ke atas rekabentuk aplikasi
rekabentuk struktur maklumat
Rekabentuk Struktur Maklumat
 • Selalunya aplikasi akan menggunakan lebih dari satu struktur maklumat.
 • Keputusan untuk memilih struktur sesuatu maklumat berdasarkan beberapa faktor:
  • Konsep & tujuan aplikasi
  • Ciri-ciri aplikasi
  • Isi kandungannya
  • Cara persembahan maklumat/isi kandungan aplikasi terbabit.
 • Aplikasi yang berkisar tentang cerita kanak-kanak pada realitinya berbentuk linear, jadi struktur yang dipilih adalah linear juga. Tetapi bagi aplikasi rujukan manual yang memerlukan penggunaan hypertext yang banyak, struktur rangkaian adalah lebih sesuai.
rekabentuk struktur maklumat9
Rekabentuk Struktur Maklumat
 • Beberapa jenis struktur maklumat:
  • Struktur Linear
  • Struktur Pokok
  • Struktur Rangkaian
  • Struktur Rangka Tunggal
  • Struktur Kombinasi
struktur linear
Struktur Linear
 • Penyusunan nod adalah secara linear samada satah menegak atau mendatar
 • Struktur linear mampu mengetengahkan konsep zooming kepada informasi yang lebi spesifik
 • Memerlukan pengguna navigasi ruang informasi melalui satu garis lurus (satu arah atau 2 arah)
 • Sesuai bagi aplikasi kecil & tidak kompleks (tutorial, persembahan slide, sistem tempahan, aplikasi cerita, dll)
 • Variasi kepada struktur linear adalah struktur linear-loncat yang menawarkan kebolehan untuk loncat keluar dari jujukan linear ke menu utama. Dari menu utama pengguna boleh pilih nod lain dan loncat kepadanya.
struktur pokok
Struktur Pokok
 • Mempunyai satu nod utama dan kemudian bercabang untuk membentuk beberapa nod lain & ia digambarkan seperti satu pokok.
 • Membolehkan pengguna melalui ruang informasi dalam aplikasi yang menarik minatnya dengan memilih jalan menuju ke ruang tersebut.
 • Aplikasi: tutorial yang menawarkan beberapa topik.
 • Cara navigasi:
  • Ke atas dan ke bawah cabang utama atau cabang anak
  • Boleh kembali ke nod utama dalam cabang anak juga boleh kembali ke nod utama dalam aplikasi
 • Kemudahan navigasi adalah penting dalam struktur ini
 • Berkesan bagi aplikasi dimana informasi dibahagi-bahagikan kepada beberapa hierarki
 • Akan mendatangkan masalah sekiranya aplikasi mempunyai terlalu banyak paras informasi -> pengguna hilang arah dalam aplikasi
struktur rangkaian
Struktur Rangkaian
 • Struktur yang menyambungkan nod-nodnya tanpa mengikut hierarki susunan
 • Pengguna boleh menjelajah ruang informasi aplikasi dalam pelbagai arah dan cara
struktur rangka tunggal
Struktur Rangka-Tunggal
 • Struktur yang dilihat oleh pengguna sebagai satu nod atau tempat dimana semua perkara berlaku dimana pengguna tidak merasakan yang mereka menyusuri (travelling) ruang maklumat dalam aplikasi.
 • Membolehkan navigasi dengan struktur ini nampak ‘elegant’ dan dapat mengurangkan masalah pengguna hilang orientasi atau ‘cognitive overload’
 • Berguna sekiranya aplikasi memerlukan pengguna membuat pilihan secara rawak sebelum menentukan jenis isi kandungan yang dikehendaki
 • Ia membentuk satu struktur penyampaian maklumat bahagian depan yang ‘elegant’ kerana ia mudah dan menarik minat pengguna untuk menjelajah keseluruhan ruang aplikasi
 • Multi-tetingkap (penggunaan frames)
struktur rangka tunggal14
Struktur Rangka-Tunggal
 • 3 bentuk struktur rangka tunggal
  • Bentuk Rangka Paparan
  • Bentuk Rangka Filter
  • Bentuk Rangka Lihat-dan-tunjuk
bentuk rangka paparan
Bentuk Rangka Paparan
 • Bentuk rangka dimana unsur-unsru antaramuka kekal sama dan hanya unsur kandungan (content element) sahaja yang berubah mengikut pilihan pengguna
bentuk rangka filter
Bentuk Rangka Filter
 • Dalam rangka ini pengguna boleh memilih satu atau lebih ‘filter’ yang telah membahagikan maklumat atau isi kandungan mengikut jenis-jenis tertentu
 • Beguna untuk aplikais yang pertambahan maklumat bagi sesuatu kategori bertambah secara dinamik
bentuk rangka lihat dan tunjuk
Bentuk Rangka Lihat-dan-Tunjuk
 • Dalam bentuk ini, mula-mula informasi dipersembahkan pada skrin, kemudian bila pengguna click atas mana-mana kawasan yang menarik minat mereka, kawasan tersebut akan diperbesarkan dengan mungkin tambahan informasi atau media sebagai penerangan tambahan
 • Aplikasi: pakej pembelajaran seperti belajar untuk mengenali bahagian-bahagian enjin kenderaan
 • Kaedah utama adalah pop-up field, floating palettes atau tetingkap kecil.
struktur kombinasi
Struktur Kombinasi
 • Struktur yang menggabungkan dua atau lebih struktur-struktur lain
 • Boleh terdiri daripada rangka tunggal sebagai skrin utama untuk memilih jalan (path) atau ‘filter’ kemudian struktur pokok digunakan untuk menjelajah path tersebut
 • Berguna apabila informasi dalam aplikasi tidak secara semulajadi membentuk struktur yang jelas (samada linear, pokok atau sebagainya)
kesan matlamat pengguna ke atas rekabentuk aplikasi
Kesan Matlamat Pengguna ke atas Rekabentuk Aplikasi
 • Pemahaman ->isu: gambarajah (breakdown diagrams), carta alir, animasi, video, simulasi
 • Pembelian ->isu: interaktif, stail yang sesuai dengan produk/perkhidmatan
 • Pencarian maklumat ->isu: capaian pantas, kemudahan pencarian seperti “Table of Contents”, indeks, kekunci, menu; Elak masalah cognitive overload dan disorientation
kesan matlamat pengguna ke atas rekabentuk aplikasi20
Kesan Matlamat Pengguna ke atas Rekabentuk Aplikasi
 • Pengguna & persekitaran
  • Siapa pengguna
  • Di mana & bagaimana produk akan digunakan
  • Bagaimana kemampuan peralatan komputer pengguna
  • Apakah yang dikehendaki pengguna
   • Maklumat apakah yang diingini
   • Keutamaan maklumat-maklumat
   • Fungsi apakah yang diperlukan
   • Untuk apakah produk tersebut akan digunakan
   • Adakah pengguna telah menggunakan produk lain yang hampir sama? Jika ada, apakah ciri-ciri yang pengguna sukai dan tidak sukai
   • Maklumat pengguna
    • Sebaran umur, pengetahuan/pendidikan, jantina, dll.
medium penghantaran
Medium Penghantaran
 • Bergantung kepada matlamat projek dan pengguna sasaran
 • Klasifikasi
  • Medium awam = Internet (agak terbatas bergantung kepada keupayaan browser, teknologi rangkaian yang digunakan, etc.)
  • Medium persendirian = CD-ROM
rekabentuk papancerita
Rekabentuk Papancerita
 • Digunakan bagi merekabentuk interaksi/navigasi
 • Takrifkan laluan capaian dan navigasi -> laluan lengkap keseluruhan isi kandungan maklumat aplikasi
 • Takrifkan setiap peristiwa yang berlaku pada setiap skrin dan keadaan interaksi yang diingini
 • Takrifkan kawalan navigasi
permasalahan dalam navigasi
Permasalahan Dalam Navigasi
 • Dua masalah utama dalam navigasi adalah
  • Hilang Orientasi/Disorientation
  • Overhead Kognitif/Cognitive Overhead -Overload
disorientation hilang orientasi
Disorientation (Hilang Orientasi)
 • Situasi dimana pengguna hilang punca atau arah dalam lautan maklumat dalam aplikasi tidak linear dan menjadi tidak pasti di lokasi atau seksyen mana ia sekarang berada dalam aplikasi
 • Kaedah mengatasi:
  • Hadkan bilangan pautan (links)
  • Gunakan penunjuk lokasi visual, peta global atau tempatan dan sebagainya
  • Adakan fungsi-fungsi seperti kembali ke ‘home’ atau skrin utama dan automatic backtracking
cognitive overhead overload overhead kognitif
Cognitive Overhead –Overload (Overhead Kognitif)
 • Masalah yang selalu dikaitkan dengan penggunaan hypertext
 • Timbul apabila pengguna dipersembahkan dengan terlalu banyak bilangan pilihan atau links dalam sesuatu halaman
 • Akibatnya pengguna jadi keliru link mana yang harus diikuti dan mungkin akan membawa kepada rasa kurang senang untuk meneruskan aplikasi
 • Ia dapat dikurangkan dengan:
  • Sediakan glossary bagi istilah-istilah yang teknikal
  • Guna tetingkap pop-up untuk glossary, fungsi help, dll
  • Kurangkan bilangan hypertext dalam sesuatu nod
orientasi pengguna
Orientasi Pengguna
 • Dunia fisikal – cth buku: ada nombor halaman, bab, indeks, TOC, dll
 • Antaramuka pengguna – rekabentuk berstruktur, penggunaan grid, peta imej, metafor
 • Metafor – cara mewakilkan sesuatu konsep baru yang bukan biasa ke dalam perwakilan yang biasa bagi pengguna melalui keadah “association” –
  • metafor buku -> ciri-ciri buku digunakan
  • Metafor folder dalam komputer -> ciri-ciri folder dalam dunia nyata digunakan untuk penyimpanan fail
merekabentuk alat bantuan bagi navigasi apa itu pautan
Merekabentuk Alat Bantuan bagi Navigasi – apa itu pautan?
 • Pautan sebagai bahagian (teks, imej, dll) yang boleh pengguna klik untuk pergi ke nod seterusnya, aktifkan unsur media sperti audio, video dan sebagainya
 • Aliran maklumat dari satu nod ke nod yang lain perlu dikenalpasti dan dianalisa untuk mewujudkan cara navigasi yang paling mudah diikuti dan tidak mengelirukan
 • Kemudian pautan perlu dikenalpasti
  • Memudahkan pengguna mengenalpasti unsur manakah yang merupakan suatu pautan dalam skrin paparan, pautan perlu kelihatan berbeza dan lebih menonjol secara visual
  • Cth: warna pautan hyperteks berbeza dari teks yang lain
  • Mestilah konsisten sepanjang aplikasi untuk elak kekeliruan
 • Bilangan pautan perlu dihadkan tidak melebihi 8 pautan pada satu-satu nod
alat bantu navigasi
Alat Bantu Navigasi
 • Peta Imej
 • “You are here…” indicator (mukasurat & tajuk)
 • Butang navigasi
 • Progress indicators
 • Peralihan visual (zoom in, zoom out, wipes)
 • Bookmarks
 • Menu, table of contents, index, glossary
 • Fungsi Help
kemudahgunaan usability dapat dicapai dengan
Kemudahgunaan (Usability) Dapat dicapai dengan:
 • Kurangkan penjelajahan pengguna dalam ruang maklumat
 • Elakkan wujudnya beberapa pautan yang ke skrin yang sama
 • Elakkan keadaan dimana pengguna diberi terlalu banyak pilihan navigasi pada sesuatu skrin
 • Beri maklumbalas dan “be forgiving”
 • Mudahlentur (flexibility)
 • Butang bagi fungsi yang sama diletakkan berhampiran
rekabentuk persembahan
Rekabentuk Persembahan
 • Takrifkan tema dan stail visual
 • Rekabentuk paparan skrin
 • Bina unsur-unsur skrin
 • Bina unsur-unsur kawalan
 • Hasilkan prototaip
 • Stail antaramuka
 • Imej – artistic, background??
 • Typography – font style
 • Text – dramatic/instructional
 • Video – art/action
 • Sound – musical styles/narration/effects
 • Authoring style – animations/transitions/level of interactions/user engagements
 • Content – theme & context (technology, era, culture, location, stylistics unity)
paparan
Paparan
 • Susunan objek – mudahguna, stail visual
 • Jenis-jenis
  • Objek berstruktur – tetingkap, borders/panels
  • Objek berinformasi – perkataan, gambar, etc
  • Objek berfungsian – butang kawalan
 • Penggunaan grid
 • Scrolling text
butang kawalan yang baik
Butang Kawalan yang baik
 • Tidak perlu kelihatan seperti btang, boleh jadi sebahagian daripada imej itu sendiri
 • Dapat menyampaikan fungsinya “at first glance”
 • Perlu disesuaikan dengan stail persembahan
 • Disesuaikan dengan kepentingan fungsinya. Cth: exit button, next.
strategi
Strategi
 • Video – berapa besar tetingkap video, berapa lama
 • Bunyi – paras kekuatan bunyi, sound effects dan narration perlu diseimbangkan.
 • Animasi – berdasarkan keperluan (establish a sequence, create emphasis, create a visual bridge ~transitions)
pembangunan blok blok binaan multimedia
Pembangunan Blok-Blok Binaan Multimedia
 • Koordinasi dalam pengeluaran aset – format fail-fail multimedia
 • Keperluan pelanggan dan keperluan aplikasi
 • Media storan
 • Kemampuan perkakasan pengguna dan perkakasan pembangunan
proses pengarangan
Proses Pengarangan
 • Merujuk kepada integrasi media-media dan mengarangnya dalam satu persembahan
 • Melibatkan fasa rekabentuk persembahan
 • Untuk memastikan produk menepati tema dan diterimapakai
 • Pemilihan alat pengarangan berdasarkan beberapa kriteria (keupayaan, jenis aplikasi, budget, tempoh masa)
 • Contoh: Macromedia Flash, Macormedia Director, Microsoft FrontPage, etc.