Hankkeiden rooli virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisessä
Download
1 / 31

Mikä on VirtuaaliAMK? - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Hankkeiden rooli virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisessä EU-hankkeiden hallinnoinnin ajankohtaispäivä 13.4.2005, Varkaus Outi Vahtila, VirtuaaliAMK, kehittämisyksikkö Jari Uimonen, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu www.amk.fi www.virtualyh.fi. Mikä on VirtuaaliAMK?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mikä on VirtuaaliAMK?' - aman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Hankkeiden rooli virtuaaliammattikorkeakoulun kehittämisessäEU-hankkeiden hallinnoinnin ajankohtaispäivä 13.4.2005, VarkausOuti Vahtila, VirtuaaliAMK, kehittämisyksikköJari Uimonen, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluwww.amk.fiwww.virtualyh.fi


Mik on virtuaaliamk
Mikä on VirtuaaliAMK? kehittämisessä

 • Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama yhteistyöverkosto. Yhteistyön tavoitteena on kehittää, tuottaa ja tarjota kansainvälisesti tunnettuja, korkeatasoisia ja kilpailukykyisiä koulutuspalveluita ja joustaviin opintoihin tähtääviä koulutuskokonaisuuksia. Koulutustarjonta ja palvelut hyödyntävät monipuolisesti erilaisia opetus- ja oppimismenetelmiä ja nykyaikaista tieto- ja viestintätekniikkaa. (VirtuaaliAMK:n strategia 2003 – 2006).


Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu
Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu kehittämisessä

 • Mukana kaikki Suomen ammattikorkeakoulut (31)

  • yhteistyösopimus 11/2001

  • www.amk.fi-portaali avattiin 2.9.2002

  • vahva verkostoituminen ja sitoutuminen

  • tuotantorenkaita 50 (yht. 450 henkilöä)

 • Verkostoyhteistyö

  • pedagogiikka

  • tekijänoikeussopimukset

  • tutkimus- ja tuotekehitys

  • verkkokoulutuksen laatu

  • koulutustuotanto tuotantorenkaissa

  • tekninen ympäristö

  • sähköiset asiointipalvelut

 • Toimintaa koordinoi VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö

 • Johtoryhmä tekee keskeiset päätökset ja mm. strategialinjaukset


Virtuaaliamk tavoitetila toimintamalli

virtEVTEK kehittämisessä

virtLAUREA

virtEKAMK

virtHAAGA

virtSTADIA

virtHELIA

virtHUMAK

virtHAMK

virtJYAMK

virtKAJAK

virtTOKEM

virtKYAMK

virtLAMK

virtRAMK

virtPIRAMK

virtSEAMK

virtSVENSKA Yhs

virtTAMK

virtTURKUAMK

virtVAMK

virtSYDVÄST

virtÅLAND Yhs

virtPOLIISI

k

o

r

o

s

t

u

n

e

e

t

e

r

i

t

y

i

s

o

s

a

a

m

i

s

a

l

u

e

e

t

Virtuaaliamk tavoitetila – toimintamalli

SAMK

Savonia-amk

MAMK

PKAMK

virtMAMK

erityis-

osaamisalue z

virtSAMK

erityis-

osaamisalue x

virtPKAMK

erityis-

osaamisalue xy

virtSavonia-amk

erityis-

osaamisalue y

Koordinointi, palveluiden ylläpito, kehittäminen – virtuaaliorganisaatio, palveluyksikkö/osakeyhtiö

 • Erilaiset hankkeet

 • Vakiintunut toiminta

KPAMK

OAMK

ARCADA

DIAK

virtARCADA

erityis-

osaamisalue yy

virtDIAK

erityis-

osaamisalue

zz

virtOAMK

erityis-

osaamisalue xx

virtKPAMK

erityis-

osaamisalue xzVirtuaaliamk on jokaisessa amk ssa
VirtuaaliAMK on jokaisessa AMK:ssa kehittämisessä

 • Yhteinen tavoite

  • VirtuaaliAMK toiminnan varmistaminen, opetuksen kehittäminen

 • Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

  • VirtuaaliAMK = verkko-opetus ja siihen liittyvät palvelut

 • Alueellinen hanke

  • VirtuaaliAMK sateenvarjo

  • Sovitut vastuualueet eri hankkeilla

  • Vältetään päällekkäisyyttä muiden hankkeiden kanssa

  • Yhteiset pelisäännöt, ohjeistukset ja palvelut

  • Tulokset hyödynnettävissä verkostossa


Virtuaaliamk hankekokonaisuus
VirtuaaliAMK hankekokonaisuus kehittämisessä

Yhteis-

suunnittelu

EU-Ohjelma 3Opetusteknologian, -menetelmien ja

oppimateriaalin kehittäminen

Alueelliset

painopisteet

Hanke

TAVOITE

Projekti


KEHY kehittämisessä

AMKien Tatu

ESR 3 - ESLH

ESR 1 - LAPPI

ESR 1 - ITÄ

ESR 1, ESR 3

Rahoitus ESR-hankkeina

L a a t u j ä r j e s t e l m ä

P r o j e k t i n h a l l i n t a

Suunnittelu

 • Proj.suunnitelma

 • Käsikirjoitus

 • Tuotekuvaus

 • Aihiodemot

Tuotanto

 • Sisältö

 • Pedagogiikka

 • Aihiot

Tuotteistaminen

 • Käännökset

 • Animaatiot

 • Grafiikat

 • Simulaatiot

Testaus

 • Tekninen toimivuus

 • Laadunvarmistus eri vaiheissa

Käyttöönotto

 • Pilot –opintojaksot

Etäoppijan tutor- ja tukiverkosto, Lappi

Laadunvarmistus, Itä-Suomi

Pedagoginen tutkimus, Lappi ja

Etelä-Suomi

Pedagoginen tuotekehitys, Etelä-Suomi

Tekninen tutkimus ja tuotekehitys, Itä-Suomi

Portaalipalveluiden kehittäminen, Etelä-Suomi

Koulutus


Virtuaaliammattikorkeakoulu oppimisen sis ll n ja laadun verkosto
Virtuaaliammattikorkeakoulu - oppimisen, sisällön ja laadun verkosto

 • VirtuaaliAMK Itä-Suomen hanke 2001-2003 (ESR 1, ISL)

  • Sisältötuotantohanke, 10 rengasta, 93 opintoviikkoa

  • Valtakunnallisesti > 25 rengasta, > 200 opintoviikkoa

  • Yhteinen tuotantoprosessi ja ohjeistus


Tieto kasvaa verkossa verkkokoulutuksen laaduntekij t
Tieto kasvaa verkossa - verkkokoulutuksen laaduntekijät laadun verkosto

 • 2004-2006 (ESR 1, ISL)

 • Valtakunnallinen yhteissuunnittelu

  • Vastuualueiden määrittely

  • Alueellinen eritysosaaminen ja tavoitteet

 • Hallinnointi (PKAMK)

 • Tuotteistaminen, teknologia (PKAMK)

 • Laatu (MAMK)

 • Koulutus (Savonia-amk)


Tieto kasvaa verkossa verkkokoulutuksen laaduntekij t1
Tieto kasvaa verkossa - verkkokoulutuksen laaduntekijät laadun verkosto

 • Tuotteistaminen ja teknologia

  • Tuotteistamisen malli - virtuaaliorganisaatiomalli

  • Teknologioiden tarkoituksen mukainen käyttö

  • Monimediaisuus, monikanavaisuus

 • Laatu

  • Verkkokoulutuksen laadunvarmistus

  • Laadunvarmistuksen ja arvioinnin toimintamalli (tekninen)

  • Laatumittaristo

 • Koulutus

  • Opiskelijoiden valmiudet verkossa oppimiseen

  • Opettajien valmiudet verkossa opettamiseen

  • Koulutussisällöt


Virtuaalinen organisaatio
Virtuaalinen organisaatio laadun verkosto

 • Tarkoittaa kiinteät organisaatiomuodot ylittäviä toiminnan organisoitumisen muotoja

 • Verkoston tehokas toiminta vaatii koko verkostoa koskevien tavoitteiden asettamista ja resurssien hankkimista (vrt. VirtuaaliAMK:n strategia)

 • Tietoverkot provosoivat virtuaalisten organisaatiomuotojen syntymistä (Barnatt, C. (1995) Cyber Business. John Wiley & Sons Ltd)

 • VirtuaaliAMK on tyypillinen virtuaalinen organisaatio


Organisaatioiden rajat h ipyv t m gr nroos mahdollisuuden aika kohti virtuaalista organisaatiota
Organisaatioiden rajat häipyvät laadun verkosto(M.Grönroos, Mahdollisuuden aika – kohti virtuaalista organisaatiota)

 • Organisaatiot tarvitsevat verkostoja

 • Verkoston voima

  • passiivinen jäsen ei hyödy verkostosta

  • verkoston kasvaessa aritmeettisesti, potentiaalinen hyöty aktiiviselle toimijalle kasvaa geometrisesti

 • Virtuaalinen organisoituminen

  • auttaa oleellisten heikkojen signaalien suodattamisessa

  • antaa uusia, innovatiivisia mahdollisuuksia

  • auttaa uudistumaan

  • luo kilpailuvoimaa


Virtuaaliamk n rooli alueellisessa kehitt misess
VirtuaaliAMK:n rooli alueellisessa kehittämisessä? laadun verkosto

 • Antaa tukea, eväitä, jakaa tuloksia

  • esim. yhteisiä toimintamalleja, työkaluja

  • yhteistä käsitteistöä, imagoa

 • Ei tarvitse alkaa alusta, vaan voi jatkaa siitä mihin on muut jääneet

  • esim. laatukäsikirja

 • Keskitetty koordiointi, tiedon saatavuus ja saavutettavuus

  • Esim. Yhteinen portaali, opintojaksotarjonta

  • markkinointi


Esimerkkinä tuotantoprosessi: eTuotantoympäristö / Materiaalipankki

1. Luodaanhakemistorakenteet

2. Laaditaan sisällöt

Aineistojen

päivityksestä

pitää sopia

verkostossa

3. Tallennetaan

metatieto

Kuvia, tekstejä, taulukoita, tehtäviä jne


Esimerkkinä tuotantoprosessi: eTuotantoympäristö / Opintojaksoeditori

1. Luodaanopintojakson rakenne

2. Kytketäänmateriaalipankinsisällöt

Aineistoistavoidaan tehdä

monia vaihtoehtoisiakokonaisuuksia


Esimerkki tuotantoprosessi: eOpintotoimisto Opintojaksoeditori

eVirkailija vieopintojakson tarjolleeOpintotoimistoon

Opintojen

tarjontaan

laittamisesta

pitää sopia

verkoston kesken


Visio yhteinen oppimisalusta virtuaaliopintoihin esimerkkin moodlen n kym

Materiaali- Opintojaksoeditori

tietokanta

Visio: yhteinen oppimisalusta virtuaaliopintoihin; esimerkkinä Moodlen näkymä

Opiskelijat opiskelevat ohjautusti;käyttävät tuotettuja aineistoja, tekevät tehtäviä jne..

Eri toteutuksissa

hyödynnetään yhdessä

tuotettuja aineistoja

Oppimisalustana

käytetään

amki:n omaa alustaa

Materiaalipankki


Virtuaaliamk n rooli alueellisessa kehitt misess1
VirtuaaliAMK:n rooli alueellisessa kehittämisessä? Opintojaksoeditori

Itä-Suomen tavoite 1 –ohjelma, toimenpidekokonaisuus 2.1

1) Koulutusjärjestelmien kehittäminen

2) Koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

3) Teknologian siirtomenetelmät

Virtuaaliammattikorkeakoulun tavoitteet


Haasteita kehitt misess
Haasteita kehittämisessä Opintojaksoeditori

 • Alueellinen hanke

  • Alueelliset toimijat

  • Valtakunnalliset toimijat

 • Mitä tehdään, missä?

  • Hankkeiden läpinäkyvyys

  • Tiedottaminen hankkeen aikana ja jo niitä suunniteltaessa

 • Alueellinen kehittäminen

  • Valtakunnallinen VirtuaaliAMK

 • Erillisiä hankkeita ja rahoittajia

  • VirtuaaliAMK:n tavoite – rahoittajan tavoitteet


Virtuaalimaatila – esimerkki laajasta yhteistyöstä Opintojaksoeditori

Perusideana rakentaa ympäristö, joka mahdollistaa ongelmalähtöisten oppimistehtävien työstämisen osana verkko-opetusta

Tukee opettajan ja oppilaan yhteistyötä, palvelee yksilöllisiä opiskelutarpeita

Mahdollistaa yhteistyön toisen asteen ja amk:n välille

Lisää toiminnan läpinäkyvyyttäKoulutuksen ja tutkimuksen kehitt missuunnitelma 2003 2008 kehitt mistavoitteita
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2003-2008, kehittämistavoitteita

Ammattikorkeakoulujen verkosto

30 op virtuaaliopintoja

Yksilölliset opintosuunnitelmat ja hyväksilukemiskäytännöt

Tutkimus&kehitystyö tärkeää

Jatko-opinnot painopisteenä

Opetustarjontaa kesällä

Ohjaus- ja neuvontapalvelut

KV-toiminnan vahvistaminen

Ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita

Venäjä merkittävä yhteistyökumppani


Miten hanke vastaa eu ohjelmien tavoitteisiin
Miten hanke vastaa EU-ohjelmien tavoitteisiin?

Yhtäläiset

mahdol-

lisuudet

Elinikäinen

oppiminen

Tietoyhteis-

kunta

sähköistä

asiointia

joustavaa

opinto-

oikeutta

verkko-

sisältöjä

tvt:n hyödyn-täminen

opetuksessa

työkaluja

verkot-

tumista

Visio ESR-viitekehys: Tiedon, työllisyyden, osaamisen, yrittäjyyden ja tasa-arvon eurooppalainen Suomi.


Yksitt isen hankkeen hy dynt minen
Yksittäisen hankkeen hyödyntäminen

 • Konkreettisia esimerkkejä (Itä-Suomen hanke):

  • Oppimisaihioiden laadunarviointi

  • Tuotteistaminen ja tuottaminen

  • Koulutustarve kyselyt (opiskelijat, opettaja)

  • Oppimisaihiovideon tuottaminen

  • Yhteiset seminaarit ja koulutukset

  • Metatieto/tuotekuvaus


Osaamisen ja tiedon jakaminen
Osaamisen ja tiedon jakaminen

 • Yhteyshenkilöpäivät

  • Tieto kaikkiin ammattikorkeakouluihin yhteyshenkilöiden kautta

 • Seminaarit ja koulutus/tiedotustilaisuudet

  • Valtakunnalliset, alueelliset, AMK:n sisäiset

 • VirtuaaliAMK-portaali tiedotuskanavana

 • Postituslistat

 • Kehittämisyksikkö

  • Yhteissuunnittelu ja vastuualueista sopiminen

  • Kiinteä yhteistyö hankkeen aikana

 • Tulokset julkisia ja osaamisen siirtämistä jo hankkeen aikana

 • Projektin henkilöille vastuualueita VirtAMK kehittämisessä

 • ”Jakamisen kulttuuri”


Virtuaaliamk haasteita
VirtuaaliAMK - haasteita

 • Verkkopalveluiden välinen yhteistoiminta lisääntyy (Interoperability)

 • Sama monimuotoinen sisältö tulee voida käyttää eri päätelaitteissa

 • Kilpailu (ulkomaiset isot tutkimuslaitokset/yliopistot vrt. MIT)

 • Sisältöjen nopea vanheneminen

 • Laadunvarmistus

 • Tekijänoikeussopimukset

 • Sisältöjen uudelleenkäytettävyys, siirrettävyys

 • Verkkopedagogiikan monipuolinen hyödyntäminen

 • Tutkimustoiminta ja tuotekehitys

 • Sisältöjen hallinta ja varastointi

 • Interaktiivisten sisältöjen tuottaminen

 • Joustavan opiskelun toteutuminen käytännössä!


Www amk fi www virtualyh fi nyt
www.amk.fi, www.virtualyh.fi - nyt

Single sign on – palvelut kertakirjautumisella ?

eTuotantoympäristö

Materiaalitietokanta/metatieto

eOpintopalvelut - sähköiset

asiointipalvelut

eOpiskeluympäristö

Mobiilipalveluita

Terveys- ja hyvinvointi

Teollisoikeudet

Virtuaalikylä

Tiedonkeruu

Löydä tilastot

Koulutustarjonta

yhdestä pisteestä


Visio: eOpiskelu www.virtuaaliyliopisto.fi ja www.amk.fi -portaalien kautta

Tavoite

 • Portaalien kautta on mahdollista päästä eOpiskeluympäristöön (esim. Moodle tai vastaava)

 • eOpiskelu on osana sähköistä asiointia (keskitetty käyttäjähallinto)

 • eOpiskeluympäristöstä tulee opettajan työkalu,johon joustavasti saadaan verkkokurssi luotua ja toteutettua

Käyttäjät ympäristöön

Käyttäjät ympäristöön

eTuotantoympäristö

Tuotantorenkaiden

tuottamat materiaalit

hyödyntää

TEKIJÄN-

OIKEUDET –

PALVELU

eOpiskeluympäristö

hyödyntää

Muut tietovarastot; Finelib, csc:n mediapalvelin ym.


Kiitos

Kiitos!

"There is no limit to what can be achieved

as long as it doesn't matter

who gets the credit"

[email protected]@ncp.fi


ad