Ledenvergadering V.O.B. 14-05-2008 - PowerPoint PPT Presentation

ledenvergadering v o b 14 05 2008 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ledenvergadering V.O.B. 14-05-2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ledenvergadering V.O.B. 14-05-2008

play fullscreen
1 / 29
Ledenvergadering V.O.B. 14-05-2008
101 Views
Download Presentation
amal-jenkins
Download Presentation

Ledenvergadering V.O.B. 14-05-2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ledenvergadering V.O.B.14-05-2008 Door bestuur V.O.B.

 2. AGENDA V.O.B. Ledenvergadering 14-05-08 agenda • Inleiding + welkom (RvA) • Terugkoppeling bespreking met gemeente (RvA) • Terugkoppeling bezoek provincie i.v.m. bestemmingsplan (RvA) • Presentatie bouwkundige alternatieven (PR) • Presentatie herinrichting Nw Spiegelstraat eo (MP) • Vragen en discussie (allen) • Bepalen vervolgstappen (RvA) • Sluiting (ca. 22:00 uur)

 3. Terugkoppeling bespreking met gemeente agenda • Inleiding + welkom (RvA) • Terugkoppeling bespreking met gemeente (RvA) • Terugkoppeling bezoek provincie i.v.m. bestemmingsplan (RvA) • Presentatie bouwkundige alternatieven (PR) • Presentatie herinrichting Nw Spiegelstraat eo (MP) • Vragen en discussie (allen) • Bepalen vervolgstappen (RvA) • Sluiting (ca. 22:00 uur)

 4. Terugkoppeling gesprekken met gemeente: korte terugblik • Na de ALV van 11-12-07 hebben wij namens u wederom met de gemeente gesproken • Bestuur VOB heeft gemeente gevraagd of deze bereid was om extra middelen beschikbaar te stellen om met een nieuw plan te komen • Inzet: lijst met 9 verschilpunten (zie oude lijst 11-12 en nieuwe lijst ) • AM/Dudok beweerde dat ze geen extra middelen in konden zetten • Gemeente heeft m.b.t gebouw H een alternatief met minder etages + woningen gepresenteerd

 5. Terugkoppeling gesprekken met gemeente: Resultaten • Ook op vlak inrichting straten, parkeren en verkeerscirculatie is er een nieuw plan (wordt later in meer detail toegelicht) • M.b.t. gebouw B is er geen voortgang geboekt. Op de suggestie van de VOB om boven in lichte kantoorfaciliteiten te realiseren is nog niet inhoudelijk gereageerd. • Voordeel hiervan zou zijn dat er geen inkijk was na 18:00 uur en in het weekend. • In de aan u verstrekte tabel kunt u het resultaat zien • Conclusie: t.o.v. vorige vergadering is er vooruitgang geboekt maar zeker niet alle bezwaren zijn weg en toezeggingen moeten nog onomkeerbaar worden vastgelegd. • Meer details in de presentaties van Paul en Michael

 6. Terugkoppeling bezoek provincie i.v.m. bestemmingsplan agenda • Inleiding + welkom (RvA) • Terugkoppeling bespreking met gemeente (RvA) • Terugkoppeling bezoek provincie i.v.m. bestemmingsplan (RvA) • Presentatie bouwkundige alternatieven (PR) • Presentatie herinrichting Nw Spiegelstraat eo (MP) • Vragen en discussie (allen) • Bepalen vervolgstappen (RvA) • Sluiting (ca. 22:00 uur)

 7. Terugkoppeling hoorzitting Provincie: Resultaten • Vanuit V.O.B aanwezig in Haarlem: Paul, Michael en Ronald • Mondeling bezwaren toegelicht tegen verwijderen Bensdorp uit bestemmingsplan Spiegel Prins Hendrikpark • Bezwaren toegelicht tegen oneigenlijke argumenten die door de gemeente zijn gebruikt. • Vertegenwoordigers gemeente Bussum lazen een vooraf geschreven betoog voor. Inhoudelijk geen nieuwe standpunten. • Op vragen waarom er niet direct inhoudelijk werd gereageerd werd door de voorzitter aangegeven dat dit ook niet de bedoeling was. • De provincie toetst alleen het doorlopen proces en niet de inhoud!!!!! • Echte inhoudelijke bezwaren worden pas bij de Raad van State getoetst

 8. Presentatie bouwkundige alternatieven agenda • Inleiding + welkom (RvA) • Terugkoppeling bespreking met gemeente (RvA) • Terugkoppeling bezoek provincie i.v.m. bestemmingsplan (RvA) • Presentatie bouwkundige alternatieven (PR) • Presentatie herinrichting Nw Spiegelstraat eo (MP) • Vragen en discussie (allen) • Bepalen vervolgstappen (RvA) • Sluiting (ca. 22:00 uur)

 9. Onderwerpen: Het definitief ontwerp Bensdorp Bensdorp, huidige situatie Gebouw H in Definitief Ontwerp Gebouw H, eerste alternatief Gebouw H, tweede alternatief Overzicht punten van bezwaar Bouwvergunning en artikel 19-procedure Presentatie bouwkundige alternatieven 9

 10. Het definitief ontwerp Bensdorp Presentatie bouwkundige alternatieven 10

 11. Het definitief ontwerp Bensdorp Presentatie bouwkundige alternatieven 11

 12. Bensdorp, huidige situatie Presentatie bouwkundige alternatieven 12

 13. Bensdorp, huidige situatie Presentatie bouwkundige alternatieven 13

 14. Gebouw H in definitief ontwerp Presentatie bouwkundige alternatieven • 20 woningen • hoogte: 3 lagen, 4 lagen, 6 lagen 14

 15. 18 woningen hoogte: 3 lagen, 4 lagen, 5 lagen Presentatie bouwkundige alternatieven • Gebouw H, eerstealternatief 15

 16. 12 woningen 5m inkorting t.p.v. geitenwei 3m inkorting t.p.v. Spiegelstraat hoogte: 2 lagen, 3 lagen, 4 lagen Presentatie bouwkundige alternatieven • Gebouw H, tweedealternatief 16

 17. Gebouw H, eerste alternatief Presentatie bouwkundige alternatieven 17

 18. Gebouw H, tweede alternatief Presentatie bouwkundige alternatieven 18

 19. Presentatie bouwkundige alternatieven • Punten van bezwaar: • Bebouwingterreinbonenloods, in laatstebestemmingsplanwegbestemd • Bebouwing in NvU max 3 lagen, in VO 6 lagen • Ontvang ontwikkeling, 19.251 m² ipv 15.000 m² (in 2003 was ditnog 12.000 m²) • Parkeren op eigenterrein Bensdorp, ditopgelost in kelderonderoudbouw (86 pp), kleine garage ondergeitenwei (100 pp), op terrein (18PP) en garage onderGewest (125 pp) • Totaalparkeercapaciteit Bensdorp 204 pp • Verwachtmaximaalgebruik 296 pp 19

 20. Presentatie bouwkundige alternatieven • Punten van bezwaar: • ParkerenNieuweSpiegelstraat nu 59 pp, in herinrichting 23 pp • Waarparkerenbezoekerswoningen, bedrijven en leisure? • Doorbraken in gevel Bensdorp betekentgeluidslekken • HogegevelslangsNieuweSpiegelstraat, privacy? Lichtwering? • Waar laden en lossentbvbedrijvenNieuweSpiegelstraat? • Toenameverkeer in smallestraten, kandit? • Hoe wordtfietsparkerenopgelost? • Hoe zit het met de horeca? 20

 21. Bouwvergunning en artikel 19-procedure voor bouw Bensdorp Deze procedure geldt voor de meeste (grote) bouwprojecten. Dit zijn de te volgen stappen: Bij de voorbereiding van een vrijstelling en aanvraag bouwvergunning peilt de gemeente de mening van de bevolking en andere belanghebbenden (inspraak). De gemeenteraad beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag om vrijstelling of de aanvraag wordt afgewezen of dat de artikel 19-procedure wordt gestart. In het laatste geval wordt de aanvraag ter inzage gelegd. Schriftelijke zienswijzen tegen de aanvraag vrijstelling en bouwvergunning indienen binnen zes weken. De gemeenteraad beslist binnen acht weken tot het aanvragen van een 'verklaring van geen bezwaar' bij Gedeputeerde Staten. Presentatie bouwkundige alternatieven 21

 22. Bouwvergunning en artikel 19-procedure voor bouw Bensdorp GS nemen binnen acht weken een beslissing over die aanvraag. De gemeenteraad moet binnen twee weken een besluit nemen over het verlenen van de vrijstelling en afgeven bouwvergunning. De gemeenteraad kan de procedure delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Bezwaarschriften binnen zes weken indienen bij de gemeenteraad. Verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de rechtbank. Bij ongegrond verklaren bezwaarschrift: binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. Hoger beroep binnen zes weken instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Presentatie bouwkundige alternatieven 22

 23. Presentatie herinrichting Nw Spiegelstraat eo agenda • Inleiding + welkom (RvA) • Terugkoppeling bespreking met gemeente (RvA) • Terugkoppeling bezoek provincie i.v.m. bestemmingsplan (RvA) • Presentatie bouwkundige alternatieven (PR) • Presentatie herinrichting Nw Spiegelstraat eo (MP) • Vragen en discussie (allen) • Bepalen vervolgstappen (RvA) • Sluiting (ca. 22:00 uur)

 24. Presentatie herinrichting Nw Spiegelstraat eo 24

 25. Presentatie herinrichting Nw Spiegelstraat eo 25

 26. Presentatie herinrichting Nw Spiegelstraat eo • NwSpiegelstraat, linkerdeel 26

 27. Presentatie herinrichting Nw Spiegelstraat eo • NwSpiegelstraat, rechterdeel 27

 28. Vragen en discussie agenda • Vragen ter verheldering • Uw mening: wat is acceptabel wat is niet acceptabel • Indien niet acceptabel: wat is onze opdracht?

 29. AGENDA V.O.B. Ledenvergadering 14-05-08 agenda • Inleiding + welkom (RvA) • Terugkoppeling bespreking met gemeente (RvA) • Terugkoppeling bezoek provincie i.vm. bezwaren tegen bestemmingsplan • Presentatie bouwkundige alternatieven zoals besproken(PR + MP) • Vragen en discussie (allen) • Bepalen vervolgstappen (RvA) • Sluiting (ca. 22:00 uur)