Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Chemiczny screening środków ochrony roślin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka. Dr Frank Sacher DVGW-Technologiezentrum Wasser (TZW), Karlsruhe. Plan prezentacji. Wstęp Wybór poszukiwanych środków ochrony roślin Praktyczne przykłady z Niemiec

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - amadis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Chemiczny screening środków ochrony roślin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Dr Frank Sacher

DVGW-Technologiezentrum Wasser (TZW), Karlsruhe


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Plan prezentacji zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

 • Wstęp

 • Wybór poszukiwanych środków ochrony roślin

 • Praktyczne przykłady z Niemiec

  • Obwieszczenie Niemieckiego Urzędu Zdrowia

  • “Listy Kraju Saary”

  • “Lista NRW”

  • Listy TZW

  • Przykład z Badenii – Wirtembergii: baza danych wód gruntowych

 • Metabolity środków ochrony roślin

 • Podsumowanie


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Dyrektywa Rady zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 • ZAŁĄCZNIK I, Cęść B: Parametry chemiczne


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Dyrektywa Rady zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 • Uwaga 6:„Pestycydy” oznaczają:

  • organiczne insektycydy

  • organiczne herbicydy

  • organiczne fungicydy

  • organiczne nematocydy

  • organiczne akarycydy

  • organiczne algicydy

  • organiczne rodentycydy

  • organiczne slimicydy

  • produkty pochodne (między innymi regulatory wzrostu)

   oraz ich odpowiednie metabolity, produkty rozkładu i reakcji.

   Jedynie te pestycydy, które prawdopodobnie mogą być obecne w danej dostawie muszą być monitorowane.


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Dyrektywa Rady zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 • Uwaga 7:Wartość parametryczną stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru wartość parametryczna wynosi 0,030 μg/l.

 • Uwaga 8:„Pestycydy - Ogółem” oznaczają sumęposzczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramachprocedury monitorowania.

 • Brak informacji, które pestycydy mają być monitorowane!!!


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Budowa chemiczna pestycydów zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Schemat rozpadu zastosowaniem metod identyfikacji ryzykaatrazyny


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Standardowe metody analityczne dla pestycydów zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

EN ISO 11369 Oznaczanie wybranych środków ochrony roślin - Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją UV po ekstrakcji ciało stałe-ciecz

DIN EN ISO 10695 Oznaczanie wybranych związków azoto- i fosforoorganicznych. Metody chromatografii gazowej

DIN 38407, c. 14 (F14)Oznaczanie kwasów fenoksyalkanowych metodą GC/MSD po ekstrakcji do fazy stałej i derywatyzacji

ISO 15913 Oznaczanie wybranych herbicydów fenoksyalkanokarboksylowych, w tym bentazonów i hydroksybenzonitryli, z wykorzystaniem chromatografii gazowej i spektrometrii mas po ekstrakcji do fazy stałej i utworzeniu pochodnych

DIN 38407, c. 11 (F11) Oznaczanie pestycydów organicznych przy pomocy techniki AMD

DIN 38407, c. 22 (F22)Oznaczanie glifosatu i AMPA z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Dyrektywa Rady zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 • ZAŁĄCZNIK III, Część 2: Parametry, dla których określono charakterystykę wykonania analizy

* w % wartościparametrycznej

 • Uwaga 6:Charakterystykę wykonania analizy stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu, zależnie od danego pestycydu. Granica wykrywalności jest prawdopodobnie w tym czasie nie do osiągnięcia dla wszystkich pestycydów, jednak Państwa Członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia tej normy.


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Pestycydy w wodzie surowej używanej do produkcji wody przeznaczonej do spożycia

nie wykryto

wykryto

Na podstawie danych z 477 wodociągów

Źródło: J. Kiefer & S. Sturm: Raport końcowy z projektu badawczego W 1/02/05


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Pestycydy w wodzie surowej używanej do produkcji wody przeznaczonej do spożycia

Źródło: J. Kiefer & S. Sturm: Raport końcowy z projektu badawczego W 1/02/05


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Pestycydy w wodzie surowej używanej do produkcji wody przeznaczonej do spożycia

metabolity

niedozwolone

dozwolone

Źródło: J. Kiefer & S. Sturm: Raport końcowy z projektu badawczego W 1/02/05


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Wybór pestycydów poszukiwanych przeznaczonej do spożycia

Ograniczone informacje n/t pestycydów używanych w danej zlewni

Duża różnorodność pestycydów, które mogą pojawić się w wodzie

 • Ograniczenia analityczne

 • Ograniczenia wynikające z kosztów


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Praktyczne strategie w Niemczech przeznaczonej do spożycia

 • Decyzja o składzie listy pestycydów poszukiwanych może być podjęta przez:

  • Instytucje ochrony zdrowia (różnych szczebli)

  • Firmy wodociągowe lub

  • Laboratoria wykonujące analizy

 • Decyzje podejmowane są na szczeblu federalnym lub lokalnym

  • Niektóre Landy posiadają „urzędowe listy” (np. Kraj Saary, Nadrenia Północna – Westfalia, …)

  • Gdzieniegdzie występują również listy lokalne

 • Jedynie w kilku przypadkach listy pestycydów poszukiwanych oparte są na rodzaju zagospodarowania terenu lub ilościach i rodzajach pestycydów stosowanych w danej zlewni

 • W większości przypadków listy pestycydów poszukiwanych oparte są na metodach analitycznych


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Przykładowa lista pestycydów poszukiwanych przeznaczonej do spożycia:Lista BGA (1986)

Tabela 2 (Opcjonalne):

23. Alachlor

24. Amitrol

25. Azinphos-ethyl

26. Carbofuran

27. Chlorfenvinphos

28. 2,4-D

29. Dicamba

30. Dichlobenil

31. Dichlorprop

32. Hexazinon

33. Lindan

34. Monuron

35. Parathion

36. Pyridat

Tabela 1:

1. Aldicarb 12. Isoproturon

2. Atrazin 13. MCPA

3. Bentazon 14. Mecoprop

4. Bromacil 15. Metazachlor

5. Chloridazon 16. Methabenzthiazuron

6. Chlortoluron 17. Metobromuron

7. Clopyralid 18. Metolachlor

8. 1,2-Dichlorpropan 19. Metoxuron

9. 1,3-Dichlorpropen 20. Propazin

10. Diuron 21. Simazin

11. Endosulfan 22. Terbuthylazin


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Przykładowa lista pestycydów poszukiwanych: „Listy Kraju Saary”

 • Zboża:Glifosat, AMPA, Isoproturon, Diflufenican, Florasulam, Pendimethalin, Flurtamone, Flufenacet, Flupyrsulfuron, Carfentrazon, Mesosulfuron, Iodosulfuron, Pinoxaden, Fenoxaprop, Bifenox, Amidosulfuron, Propoxycarbazone

 • Ziemniaki: Aclonifen, Prosulfocarb, Metribuzin

 • Kukurydza: Bromoxynil, Terbuthylazin, Mesotrione, Rimsulfuron, Sulcotrione, Nicosulfuron, Bentazon, Dicamba, Metolachlor

 • Rzepak: Metazachlor, Quinmerac, Dimetachlor, Clomazone, Trifluralin, Picloram, Clopyralid

 • Transport kolejowy: Atrazin, Desethylatrazin, Desethylsimazin, Bromacil, Desethylterbuthylazin, Simazin, Propazin, Diuron, Dimefuron, Flazasulfuron, Flumioxazin


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Przykładowa lista pestycydów poszukiwanych: Saary”„Lista Nadrenii Północnej – Westfalii”

 • 1,2-Dichlorpropan, 1,3-Dichlorpropen, 1,3-Dichlorpropen, 2,4,5-T, 2,4,5-TP, 2,4-D, 2,4-DB, 2,4-DP, Alachlor, Aldicarb, alpha-Endosulfan, Ametryn, Atrazin, Azinphos-ethyl, Bentazon, beta-Endosulfan, Bromacil, Carbetamid, Chloridazon, Chlortoluron, Clopyralid, Cyanazin, Desethylatrazin, Desethylsimazin, Desethylterbuthylazin, Desmetryn, Diazinon, Dichlobenil, Dichlorbenzamid, Diuron, Lindan, Hexazinon, Isoproturon, Lenacil, Linuron, MCPA, MCPB, MCPP, Metalaxyl, Meta-mitron, Metazachlor, Methabenzthiazuron, Metobromuron, Metolachlor, Metoxuron, Metribuzin, Monolinuron, Monuron, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Pendimethalin, Phenmedipham, Procymidon, Pro-metryn, Propachlor, Propazin, Sebuthylazin, Simazin, Terbuthylazin, Terbutryn, Triadimefon, Triadimenol, Triallat, Trifluralin, Vinclozolin


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Listy Saary”TZW:A] Listy stosowane rutynowo podczas analiz wody do spożycia

Lista 1

Lista 2

Lista 3


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Listy Saary”TZW:B] Listy dodatkowe (stosowane na życzenie)

Lista 4

Lista 6

Lista 7

Lista 5


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Przykład z Badenii – Wirtembergii: Saary”Baza danych wód gruntowych

 • Założona w 1992 r.

 • Cel:Stała ochrona wód gruntowych i źródeł wykorzystywanych do produkcji wody przeznaczonej do spożycia

 • Organizacje wspierające: gminy, miasta, Niemieckie Stowarzyszenie Wodociągów, TZW

 • Baza zawiera dane na temat, między innymi, ogólnych parametrów jakościowych wody, poziomu azotanów oraz stężeń pestycydów w wodach gruntowych wykorzystywanych do produkcji wody przeznaczonej do spożycia

 • Baza pozwala na określanie i prognozowanie trendówChemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

GRUNDWASSERDATENBANK Saary”

Wasserversorgung

Pestycydy poszukiwane


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

GRUNDWASSERDATENBANK Saary”

Wasserversorgung

Kampanie monitoringowe


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

GRUNDWASSERDATENBANK Saary”

Wasserversorgung

Wyniki dla pestycydów (2)


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Des Saary”fenyl-Chlorydazon

Metabolit B

Chlorydazon

Metyl-Desfenyl-Chlorydazon

Metabolit B-1

Metabolity pestycydów: Desfenyl–Chlorydazon

 • Chlorydazon: Herbicyd stosowany przeciwko chwastom w uprawach buraków


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Des Saary”fenyl–Chloridazon w Badenii – Wirtembergii

Źródła

Woda do spożycia


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Des Saary”fenyl–Chlorydazon: Konsekwencje

 • Federalne Ministerstwo Badenii – Wirtembergii: wprowadzenie natychmiastowego ograniczenia stosowania Chlorydazonu

 • Producent: dobrowolne wycofanie Chlorydazonu z Europy

 • Decyzja o sklasyfikowaniu Desfenylu – Chlorydazonu jako „właściwego metabolitu” podjęta na poziomie federalnym

 • Hesja: Desfenyl – Chlorydazon uznany właściwym metabolitem  Przekroczenie o 0.1 µg/L oznacza niespełnianie wymogów DWD  Wymagane jest zezwolenie władz ochrony zdrowia; konsumenci muszą być informowani

 • Pozostałe landy: Desfenyl-Chlorydazon nie uznany za właściwy metabolit


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

N,N Saary”–Dimetylosulfid

(DMS)

Tolylfluanide

Metabolity pestycydów: dimetylosulfid (DMS)

 • Tolylfluanid: Fungicyd używany w uprawie owoców, warzyw oraz w winnicach


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Dimetylosulfid Saary”: Konsekwencje

 • Natychmiast zawieszono autoryzację dla tolylfluanidu. Produkty zawierające tolylfluanid nie mogą być kupowane, ani używane w Niemczech (wyjątek: szklarnie)

 • Decyzja o sklasyfikowaniu dimetylosulfidu jako „właściwego metabolitu” na szczeblu federalnym

 • Badenia - Wirtembergia: dimetylosulfid uznany właściwym metabolitem  Przekroczenie o 0.1 µg/L oznacza niespełnianie wymogów DWD  Wymagane jest zezwolenie władz ochrony zdrowia; konsumenci muszą być informowani

 • Pozostałe landy:dimetylosulfid nie uznany za właściwy metabolit


Chemiczny screening rodk w ochrony ro lin z zastosowaniem metod identyfikacji ryzyka

Podsumowanie Saary”

 • Europejska Dyrektywa ws. wody do spożycia nie zawiera informacji, które pestycydy należy monitorować

 • Informacje o stosowaniu pestycydów są skąpe, a często wręcz niedostępne dla dostawców wody i instytucji ochrony zdrowia

 • W Niemczech decyzję o składzie list poszukiwanych pestycydów podejmują instytucje ochrony zdrowia lub firmy wodociągowe lub laboratoria wykonujące analizy

 • Istnieją różne listy na szczeblu federalnym i lokalnym; najczęściej są one oparte na możliwościach analitycznych

 • Nie jest możliwe sformułowanie ogólnych rekomendacji dotyczących tworzenia list poszukiwanych pestycydów