slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Preocup ări pentru identificarea şi implementarea legislaţiei şi a standardelor de mediu aplicabile–studiu de caz la S PowerPoint Presentation
Download Presentation
Preocup ări pentru identificarea şi implementarea legislaţiei şi a standardelor de mediu aplicabile–studiu de caz la S

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Preocup ări pentru identificarea şi implementarea legislaţiei şi a standardelor de mediu aplicabile–studiu de caz la S - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Preocup ări pentru identificarea şi implementarea legislaţiei şi a standardelor de mediu aplicabile–studiu de caz la S.C. CONDOR S.A . Autori: Ing. Adriana ROTARU- Şef Birou Management Calitate-Mediu-SSO la S.C. CONDOR S.A.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Preocup ări pentru identificarea şi implementarea legislaţiei şi a standardelor de mediu aplicabile–studiu de caz la S


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Preocupări pentruidentificarea şi implementarea legislaţiei şi a standardelor de mediu aplicabile–studiu de caz la S.C. CONDOR S.A.

Autori:

Ing. Adriana ROTARU- Şef Birou Management Calitate-Mediu-SSO la S.C. CONDOR S.A.

Lector Dr. Florin ROTARU- Universitatea Bucureşti- Facultatea de Administraţie şi Afaceri

prezentarea firmei
Prezentarea firmei

S.C. CONDOR S.A

 • Domeniu de activitate
  • Proiectare- dezvoltare, fabricare, reparare de paraşute, echipamente aeronautice şi accesorii;
  • Proiectare-dezvoltare şi fabricare de echipamente de protecţie, confecţii militare şi civile.
condor sa
CONDOR SA

Continuatoare a unei tradiţii de peste 60 ani:

 • Experienţă organizaţională acumulată

şi transmisă unei

 • echipe tinere de specialişti.
obiectiv major al condor sa
Obiectiv major al CONDOR SA

Realizarea si menţinerea calităţii produselor şi serviciilor executate, care să satisfacă:

 • cerinţele beneficiarilor,
 • cerinţele legale şi de reglementare,
 • cerinţele celorlalte părţi interesate,

în condiţiile obţinerii unei eficienţe economice, optimizării consumurilor şi protecţiei mediului.

condor sa organiza ie responsabil
CONDOR SA – organizaţie responsabilă
 • Protecţia mediului
 • Implicare în activităţi sociale
 • Sponsorizări
 • Participare la activităţi de standardizare
portofoliu de clien i
Portofoliu de clienţi
 • Ministerul Apărării Naţionale din România şi ministerele apărării din alte ţări (Marea Britanie, Germania, India, Mauritania),
 • Ministerul Administraţiei şi Internelor,
 • Aeroclubul României,
 • Firme particulare din Marea Britanie, Germania, Italia, România, Austria.
sisteme de management implementate
Sisteme de management implementate
 • Calitate (SR EN ISO 9001:2008)
 • Mediu (SR EN ISO 14001:2005)
 • Sănătate şi securitate ocupaţionale (SR OHSAS 18001:2008)
 • Responsabilitate socială
 • Resurse umane – nestandardizat (strategii, achiziţie, evaluare, formare, cariere, remunerare),
sisteme de management certificate
Sisteme de management certificate
 • CONDOR S.Aa fost prima întreprindere de confecţii cu un sistem de management al calităţii certificat (în 1991, de către DCIACPA).
 • Ulterior, sistemul a fost auditat şi certificat de:
  • AEROQ,
  • MOODY INTERNATIONAL,
  • LLOYD’s REGISTER şi
  • BSI.
 • Înregistrări de secundă parte:
  • OMCAS (prima înregistrare din 1997)
  • CCAS (prima inregistrare din 1998).
 • În momentul de faţă deţine certificările:
  • MOODY INTERNATIONAL – SR EN ISO 9001:2008
  • AEROQ –SR EN ISO 9001:2008
  • CERTROM – SR OHSAS 18001:2008
aspecte de mediu i m suri 1
Aspecte de mediu şi măsuri (1):
 • Consumul de resurse:

a) Urmărirea, încă din faza de proiectare, a obţinerii unui indice cât mai bun de utilizare a materiilor prime

b) Raţionalizarea consumurilor de energie electrică şi termică

aspecte de mediu i m suri 2
Aspecte de mediu şi măsuri (2):
 • Deşeurile de materiale

a) Diminuarea pierderilor la croire duce, implicit, la reducerea cantităţii de deşeuri textile.

b) Diferitele categorii de deşeuri (deşeurile textile, deşeuri de hârtie, deşeuri menajere) nu sunt deşeuri periculoase şi sunt predate, pentru eliminare, unor agenţi economici autorizaţi, pentru eliminare.

aspecte de mediu i m suri 3
Aspecte de mediu şi măsuri (3):
 • Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

a) Raţionalizarea ambalajelor utilizate.

b) Recuperarea, pe cât posibil, a unor ambalaje uzate din carton şi predarea lor spre reciclare, unor firme autorizate

b) Evidenţa ambalajelor, raportarea şi plata taxelor la Fondul de Mediu.

necesitatea aplic rii standardelor
Necesitatea aplicării standardelor
 • Cerinţele clientului,
 • Cerinţe legale şi de reglementare,
 • Obţinerea eficienţei economice prin reducerea costurilor de:
  • Aprovizionare
  • Consumuri de energie
  • Taxe de mediu
  • etc.
identificarea standardelor de mediu aplicabile
Identificarea standardelor de mediu aplicabile
 • Documentare pornind de la
  • Legislaţie
  • Catalogul de standarde ASRO;
  • Baze de date cu standarde naţionale şi internaţionale
  • Cerinţele incluse de client în documentaţia de licitaţie;
 • Experienţa anterioară;
 • Participarea la activitatea de standardizare;
 • Internet.
standardele i legisla ia
Standardele şi legislaţia
 • De regulă, aplicarea standardelor este voluntară.
 • Devin obligatorii când sunt cerinţă a
  • Directivelor europene
  • Legislaţiei româneşti
exemplu de directiv european adoptat prin legisla ia rom n
Exemplu de directivă europeană adoptată prin legislaţia română
 • Directiva 94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje a fost revizuită prin Directiva 2004/12/EC şi Directiva 2005/20/CE

A fost implementată în România prin:

 • HG 621/ 2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje modificată şi completată prin HG 1872/2006
 • Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelornr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje
 • Ordin MEC nr. 128 din 04/03/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adopta standarde europene armonizate ale caror prevederi se refera la ambalaje si deseuri de ambalaje
slide16
Ordin MEC nr. 128 /04/03/2004+Ordin ME nr. 918/2009 privind aprobarea Listei cu standarde române privind ambalajele
 • SR EN 13427:2005Ambalaje. Cerinţe referitoare la utilizarea standardelor în domeniul ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje
 • SR EN 13428:2005Ambalaje. Cerinţe specifice fabricării şi compoziţiei. Prevenire prin reducerea la sursă
 • SR EN 13429:2005Ambalaje. Reutilizare
 • SR EN 13430:2004Ambalaje. Cerinţe referitoare la ambalajele valorificabile prin reciclarea materialelor
 • SR EN 13431:2005Ambalaje. Cerinţe referitoare la ambalajele valorificabile energetic, inclusiv specificareaputerii calorifice inferioare minime
aplicarea directivei 2004 12 ec
Aplicarea Directivei 2004/12/EC

Directiva 94/62/ECDirectiva 2004/12/EC

Termen pt toţi până la 30.06.2001până la 31.12.2008

Pt noii membri 2005 - 2009 până la 31.12.2012

RecuperareMin.: 50 % Min.: 60 %

Max.: 65 % Max.: -

ReciclareMin.: 25 % Min.: 55 % Max.: 45 % Max.: 80 %

avantajele aplic rii standardelor de mediu
Avantajele aplicării standardelor de mediu
 • protecţia mediului şi crearea unor condiţii durabile
 • conformarea cu legislaţia naţională şi comunitară
 • adaptarea la globalizarea pieţelor;
 • respectarea cerinţelor unor clienţi
 • îmbunătăţirea continuă;
 • creşterea eficienţei proceselor şi a eficienţei întreprinderii;
 • îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de viaţă;
avantajele particip rii ntreprinderilor la activit ile de standardizare
Avantajele participării întreprinderilor la activităţile de standardizare
 • Cunoaşterea în avans a unor propuneri de standarde;
 • Posibilitatea de a influenţa conceperea standardelor
 • Influenţarea implicită şi a legislaţiei care impune aceste standarde;
 • Mijloc de instruire a specialiştilor din întreprindere;
 • Îmbunătăţirea imaginii întreprinderii