rámci projektu - PowerPoint PPT Presentation

amable
r mci projektu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
rámci projektu PowerPoint Presentation
Download Presentation
rámci projektu

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Presentation Description
124 Views
Download Presentation

rámci projektu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. rámci projektu Digitální učební materiál vytvořený v rámci projektu: HUMANIZACÍ ŠKOLSTVÍ K ROVNÝM PŘÍLEŽITOSTEM CZ.1.07/1.4.00/21.0987 Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279

 2. ROPA Romana Breklová, 27. 2. 2013, 9. ročník, chemie – čtení s porozuměním

 3. Vznik Na dně moří se v bahně bez přístupu vzduchu hromadily zbytky živočichů a rostlin. Ty se pak během tisíců a milionů let přeměnily vlivem tepla a tlaku na ROPU a ZEMNÍ PLYN

 4. Vlastnosti: • žlutá, hnědočervená až černá kapalina • charakteristický zápach • menší hustotu než voda = plave na vodě • ve vodě nerozpustná • hořlavá

 5. NALEZIŠTĚ ROPY A ZEMNÍHO PLYNU V ČESKÉ REPUBLICE


 6. ROPA A ZEMNÍ PLYN VE SVĚTĚ

 7. Ropy a zemní plyn se těží pomocí vrtů do zemské kůry nebo mořského dna

 8. Těžní věže na moři na souši

 9. Ropa se dopravuje ropovody tankerovými loděmi Plyn plynovody

 10. Vytěžená ropa se čistí od hrubých příměsí (většinou písku) a vody. V destilačních komorách se oddělují její jednotlivé složky: plyny benzín petrolej motorová nafta mazut oleje asfalt

 11. Ropné katastrofy - znečištění vod - úhyn živočichů - úhyn rostlin

 12. Dodržování bezpečnostních předpisů při práci s ropnými deriváty: • skladovat v malých uzavřených nádobách • nepracovat s nimi tam, kde je otevřený oheň (nebezpečí požáru, výbuchu) • nedotýkat se jich holýma rukama (pronikají do těla, poškozují pokožku) • pracovat s nimi v dobře větrané místnosti • při práci nejíst, nepít, nekouřit

 13. Vdechování par vyvolává u člověka nevolnost, křeče. Může způsobit i smrt. Zbytky ropných produktů, například vyjetý motorový olej, vracíme do sběren!

 14. Použitý materiál: Co máme z ropy http://www.zazijchemii.cz/files/obrazki/strona_ropa_cz.jpghttp://www.zazijchemii.cz/files/obrazki/strona_ropa_cz.jpg Rozložení vrstev http://www.autaveskole.cz/gallery/obr.11.jpg Ropa http://www.giftex.cz/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/r/aroma-ropa-original.jpghttp://www.giftex.cz/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/r/aroma-ropa-original.jpg Destilační proces http://web.quick.cz/nemecek/ropa.gifhttp://web.quick.cz/nemecek/ropa.gif Naleziště v ČR http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/obr_loziska_cr/ropa.jpg Schéma naleziště http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/CCS.zip/4uprav2.jpg Ropa ve světě graf kruh http://www.finance.cz/newsimg/Lukas_Pololanik/ropa__zasoby.JPG Ropa ve světě graf http://weball.creos.cz/data/editor/Image/zasoby%20ropy.jpg Těžní věž moře http://www.petroleum.cz/system/svet_ropy_ropa.jpg Těžní vrt http://i3.cn.cz/1216068483_FO01131104.jpg Tanker http://i.idnes.cz/08/112/cl6/IPL273041_MDF88482.JPG Ropovod http://nasepenize.cz.imag3box.com/images/image/00/energie/ropovod.jpg Plynovod http://i.idnes.cz/12/122/cl6/KVI47f41f_profimedia_0014208698.jpg Pták v ropě http://i.idnes.cz/10/061/c460/JB338e9e_0KIIF61A.jpghttp://i.idnes.cz/10/061/c460/JB338e9e_0KIIF61A.jpg Ropná katastrofa http://i.lidovky.cz/10/052/lngal/MEV331afc_p201005141095501.jpg Ropné moře http://i.lidovky.cz/10/043/lngal/MTR32bf02_p201004280287901[2].jpg Tabulka využití produktů Chemie pro 9. roč. zvláštní školy – Beneš, Pumpr