governance van het secundaire netwerk van sociale zekerheid
Download
Skip this Video
Download Presentation
Governance van het secundaire netwerk van sociale zekerheid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Governance van het secundaire netwerk van sociale zekerheid - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Governance van het secundaire netwerk van sociale zekerheid. Prof. Dr. Koen Verhoest, Instituut voor de Overheid – K.U.Leuven Studiedag Sociale Zekerheid, Brussel 23 September 2009. Inhoud. Het onderzoek Focus Outputs Enkele governance-instrumenten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Governance van het secundaire netwerk van sociale zekerheid' - alyssa-harrington


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
governance van het secundaire netwerk van sociale zekerheid

Governance van het secundaire netwerk van sociale zekerheid

Prof. Dr. Koen Verhoest,

Instituut voor de Overheid – K.U.Leuven

Studiedag Sociale Zekerheid,

Brussel

23 September 2009

inhoud
Inhoud
 • Het onderzoek
  • Focus
  • Outputs
 • Enkele governance-instrumenten
  • Governance via het statuut van de OSN
  • Governance via beheersvertegenwoordiging van de OSN
  • Governance via marktwerking
  • Governance via beheerskosten en financiële prikkels
 • Besluit: Governance-modellen
voorstelling van het onderzoek
Voorstelling van het onderzoek

Focus: sturing en opvolging van het secundaire netwerk van de sociale zekerheid – ‘governance’

Secundaire netwerk: uitvoering vnl. via private partners

Vraag: Hoe is de governance ingericht van het secundaire netwerk? Zijn er potentiële risico’s inzake governance (‘deugdelijk bestuur’)?

Governance als onderlinge samenhang van STUREN, BEHEERSEN en TOEZICHT HOUDEN en VERANTWOORDING afleggen, gericht op een efficiënte en effectieve verwezenlijking van beleidsdoelstellingen

Doelstellingen

Beschrijving van de werkelijke sturings- en opvolgingsprocessen per tak

Vergelijking van de takken

Voorstellen

Uitvoering: Koen Verhoest, Steve Troupin & Ellen Fobé

3

outputs van het onderzoek
Outputs van het onderzoek
 • Vijf sectorspecifieke rapporten (ZIV, ZSD, JVK, KBS, AOV)…
 • …die met elkaar werden vergeleken. Zes governance-thema’s werden geanalyseerd op:
  • Statuut van de actoren en vertegenwoordiging
  • Marktwerking
  • Administratieve aansturing en informatiestromen
  • Financiële aansturing
  • Sturing via beheerskosten
  • Coordinatiemodellen
 • De rapporten zijn beschikbaar op www.belspo.be
 • Bijkomende bron: Verdeyen Vanessa, “Overheidssturing van de socialezekerheidsinstellingen: mogelijkheid en instrumenten”, doctoraat in de Rechten, K.U.Leuven, 2009
governance via het statuut van de osn
De publieke OSN is organisatorisch gescheiden

Potentieel voordeel: concurrentie indien hetzelfde toezicht en sancties

ZIV, ZSD

Maar toezicht en sancties verschillend

De publieke OSN is intern georganiseerd:

Voordeel: betere sturing door OISZ dankzij ervaring als OSN

JVK met interne scheiding, met gelijk toezicht en verschillende sancties

KBS geen interne scheiding, met verschillend toezicht en sancties (uitz. Bijz. KBF)

Governance via het statuut van de OSN

Stelling: Als de OSN met elkaar concurreren,

worden al de OSN bij voorkeur gelijk behandeld

Opmerking: Steeds meer moeten de OSN gelijk behandeld worden

als andere marktspelers

(cf. hospitalisatieverzekeringen)

governance via vertegenwoordiging in de beheersorganen van de oisz
Governance via vertegenwoordiging in de beheersorganen van de OISZ
 • Drie situaties
  • Formele vertegenwoordiging: ZIV
  • Informele vertegenwoordiging: JVK, AOV
  • Formele en informele vertegenwoordiging: KBS, ZSD
 • Voor- en nadelen
  • Voordeel: inspraak, medebeslissing, solidariteit voor een gezamenlijk doel
  • Nadeel: risico voor intransparante en suboptimale governance

Stellingen

 • In een netwerksysteem krijgt de formele vertegenwoordiging de voorkeur
 • In een markt of hiërarchie wordt bij voorkeur geen vertegenwoordiging (wel advies) voorzien
 • In elk geval wordt informele vertegenwoordiging best vermeden
governance via marktwerking
De rechthebbende sluit zich aan en ontvangt de prestaties

ZIV, ZSD

Voordeel: keuzevrijheid, concurrentie voor de rechthebbende

De werkgever sluit zich aan en de werknemer ontvangt de prestaties

AOV, KBS (op nevenactiviteit)

JVK (geen keuzevrijheid)

Voordeel: minder administratieve last voor de rechthebbende

Governance via marktwerking

Stellingen:

 • De sociale zekerheid van de rechthebbende moet primeren
 • Waar de concurrentie dit niet verzekert, zijn andere sturingsinstrumenten (responsabilisering, monitoring, rechtspraak) nodig
 • Concurrentie kan pas goed spelen indien voldoende marktinformatie voor klant, indien de marktconcentratie niet te hoog ligt, en indien er duidelijke regels zijn over waarop geconcurreerd mag worden
governance via beheerskosten en financi le prikkels
Governance via beheerskosten en financiële prikkels
 • Financiering van de beheerskosten via de klant
  • AOV, ZSD, JVK (geen keuzevrijheid)
  • Voordeel: concurrentie op beheerskosten en kwaliteit van dienstverlening, marktgericht
 • Financiering via het globale beheer
  • ZIV, KBS
  • Voordeel: opportuniteit voor responsabilisering van de OSN
  • Twee modellen van responsabilisering: zacht (netwerkgericht) en hard (hiërarchisch gestuurd)

Stellingen

 • Beheerskosten via markt: klant moet de OSN kunnen kiezen
 • Effectief responsabiliseringsysteem: transparant; resultaats- en kwaliteitsgericht; dynamisch en gerichte sturing; een transparant evaluatieproces; gedifferentieerde scores en duidelijke prikkels
 • Als de overheid de beheerskosten financiert, dient hierover publiek verantwoording te worden afgelegd, hetgeen de markt van meer informatie voorziet
 • Contractualisering als optie – wat met maatwerk?
besluit ii zuivere of hybriede governance modellen
Besluit II: zuivere of hybriede governance-modellen
 • AOV: vooral markt
 • JVK: vooral netwerk (hiërarchie en minder markt)
 • KBS: vooral hiërarchie en markt
 • ZSD: vooral netwerk, markt en minder hiërarchie
 • ZIV: markt, netwerk en hiërarchie in combinatie
 • Governance modellen in de meeste takken zijn min of meer hybriede modellen
  • Voordelen: nadelen van model worden potentieel gecompenseerd door voordelen ander model
  • Nadelen: fricties tussen instrumenten ondergraven werking van de gebruikte governance-modellen; hoge complexiteit
 • Ofwel synergieën versterken en incoherenties wegwerken, ofwel kiezen voor meer zuivere modellen
 • Nood aan verdere explicitering van governance-doelstellingen door overheid en sociale partners
besluit iii heterogene governance modellen over takken
Besluit III: heterogene governance-modellen over takken
 • De governance over de takken is heel verschillend
 • Heterogeniteit gerechtvaardigd omwille van verschil van dienstverlening en omwille van historiek en context
 • Maar zelfs soortgelijke sturingsinstrumenten worden anders ingevuld over takken heen
 • Te grote heterogeniteit in vraag gesteld: naar een sturingswet voor basisuniformiteit (Verdeyen, 2009)?
 • Nood aan duidelijkere reflectie over governance in takken en heterogeniteit over takken
meer informatie
Meer informatie

Instituut voor de Overheid

Parkstraat 45 b 3609, 3000 Leuven

Tel: 0163232 70

Fax: 016323267

E-mail:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

www.instituutvoordeoverheid.be

ad