Predmety ako svedkovia doby - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Predmety ako svedkovia doby PowerPoint Presentation
Download Presentation
Predmety ako svedkovia doby

play fullscreen
1 / 31
Predmety ako svedkovia doby
294 Views
Download Presentation
alyson
Download Presentation

Predmety ako svedkovia doby

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Predmety ako svedkovia doby Pripravila: Ľubomíra Fejesová Šablónka: Eva Dzurková Zdroj: obrázky internet

 2. Čo je múzeum? inštitúcia (ústav), ktorá zhromažďuje, triedi, uchováva zbierky hmotných dokladov o vývine človeka a spoločnosti, o vývoji a zmenách prírody a prostredia.

 3. Čo je archeológia? je veda zaoberajúca sa štúdiom ľudskej minulosti vyhľadávaním, odkrývaním, ľudských pozostatkov . Cieľom archeológie je objasňovať pôvod a vývoj ľudskej kultúry a kultúrnej histórie.

 4. Čo je história ? Je to súhrn udalostí a dejov človeka alebo prírody v minulosti.

 5. Skanzen je múzeum ľudovej architektúry v prírode. Do skanzenov sa umiestňujú stavby, ktoré nie je možné chrániť na ich pôvodnom mieste (napr. pri stavbe priehrad, diaľnic). Najväčší skanzen na Slovensku je Múzeum slovenskej dediny v Martine

 6. Pero na písanie

 7. Uľahčoval prácu v úradoch Písací stroj

 8. je jednoduchá a historicky veľmi stará mechanická pomôcka, takzvané počítadlo abakus

 9. kalkulačka

 10. televízor

 11. rádio

 12. žehlička

 13. telefón

 14. Ako sa pralo...

 15. počítač

 16. autobus

 17. Volali ho aj kostitras bicykel

 18. škola

 19. izba

 20. skanzen

 21. zvonica

 22. staré bronzové nádoby

 23. archeológovia

 24. Náleziská z vykopávok