deelnemersvergadering van stichting eci pensioenfonds n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Deelnemersvergadering van Stichting ECI Pensioenfonds PowerPoint Presentation
Download Presentation
Deelnemersvergadering van Stichting ECI Pensioenfonds

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Deelnemersvergadering van Stichting ECI Pensioenfonds - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Deelnemersvergadering van Stichting ECI Pensioenfonds. Agenda. Opening Bestuursamenstelling Toelichting door het bestuur op de stand van zaken Beantwoorden van 48 schriftelijke vragen Gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Deelnemersvergadering van Stichting ECI Pensioenfonds' - alyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Agenda

Opening

Bestuursamenstelling

Toelichting door het bestuur op de stand van zaken

Beantwoorden van 48 schriftelijke vragen

Gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen

Toelichting voorgenomen besluit tot liquidatie van het pensioenfonds

Oordeel van de werkgever

Oordeel van het Verantwoordingsorgaan

Stemming over voorgenomen besluit

Rondvraag

Sluiting

slide3

Waar wordt straks over gestemd?

 • De pensioenwet bepaalt dat de pensioenen moeten worden ondergebracht bij een andere partij, als:
  • Het pensioenfonds een te lage dekkingsgraad (<104,1%) heeft, en
  • Het pensioenfonds geen sponsor meer heeft
 • Dit is het geval bij pensioenfonds ECI
 • Het bestuur vraagt straks dan ook uw toestemming voor de opheffing van het fonds
slide4

Bestuursamenstelling

 • Bestuur
 • Hans Hijlkema (voorzitter)
 • Wim van der Kooy (secretaris)
 • Michel Muller
 • Ton Cieraad
 • Inge Fluijter
 • Vacature
 • Voormalig voorzitter
 • Guus van Putten
 • Bestuursadviseur
 • Co van Wel
 • Beleggingscommissie
 • (Guus van Putten)
 • Co van Wel
 • Michel Muller
 • Vermogensbeheerder
 • Externe adviseur
 • Verantwoordingsorgaan
 • Joost de Koeijer
 • Wien de Rouw
 • Nald Rietbergen
slide6

Toelichting bestuur op stand van zaken

 • Dekkingsgraad historisch en dramatisch laag
  • De dekkingsgraad is een maat voor de financiële positie van het fonds (104,1%).
  • Verplichtingen en bezittingen worden tegen elkaar afgezet
   • Belegd vermogen geeft weer wat er daadwerkelijk aanwezig is
   • Verplichtingen geven aan wat er ‘in kas’ zou moeten zijn om toekomstige pensioenen te kunnen betalen
    • Voornamelijk bepaald door de lange termijn rente
    • Maar ook toenemende levensverwachting
slide7

Toelichting bestuur op stand van zaken

 • Minimale dekkingsgraad voor ons fonds bedraagt 104,1%
 • Vanaf 2007 is het belegd vermogen gegroeid met 23%, een alleszins redelijk resultaat
 • In diezelfde periode zijn de verplichtingen meer dan verdubbeld
  • toegenomen levensverwachting
  • de rente waarmee moet worden gerekend is historisch laag is: nu 2,3%
slide8

Toelichting bestuur op stand van zaken

 • Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
 • Historisch gezien heeft het fonds nooit een hoge dekkingsgraad gekend, waardoor tegenvallers hard doorwerken
 • De renteafdekking was beperkt door het karakter van de beleggingsportefeuille
 • De beleggingsresultaten wegen niet op tegen de toename van de verplichtingen
 • De risicovrije rente voor de lange termijn is ongekend laag geworden, wat niemand redelijkerwijs had verwacht
slide9

Toelichting bestuur op stand van zaken

 • Werkgever heeft uitvoeringsovereenkomst opgezegd
 • Werkgever had de uitvoeringsovereenkomst reeds eind 2010 opgezegd
 • Op 6 juni 2012 definitief met terugwerkende kracht per 31/12/2011
 • Werkgever was toen al niet bereid om meer dan 20,5% premie te betalen. 5 jaar daarvoor was de premie 32%
 • Werkgever brengt pensioenopbouw voor actieve deelnemers onder bij andere pensioenuitvoerder met terugwerkende kracht vanaf 1/1/2012
 • ECI Pensioenfonds heeft geen inkomsten meer en is een slapend fonds geworden, dat uiteindelijk moet worden geliquideerd
slide10

Toelichting bestuur op stand van zaken

 • Oriëntatie op mogelijke overdracht al langer bezig
 • Al begonnen toen DG > 100% was in voorjaar 2011
 • Gesprekken met verzekeraars en bedrijfspensioenfondsen gestart
 • Onderzoek naar renteafdekking
 • Beleggingsportefeuille analyse
 • Aanvraag voor zgn. ‘adempauze’ aan DNB, die in eerste instantie goedgekeurd werd
 • In ieder geval tot eind 2013 in de lucht blijven in de hoop dat het tij nog zou keren
slide11

Toelichting bestuur op stand van zaken

  • Artikel 84 van de Pensioenwet:
 • Verplichting tot collectieve waardeoverdracht bij liquidatie van de pensioenuitvoerder
 • De pensioenuitvoerder is verplicht tot waardeoverdracht aan een andere pensioenuitvoerder bij liquidatie van de eerstgenoemde pensioenuitvoerder.
slide12

Toelichting bestuur op stand van zaken

  • Artikel 150 lid b van de Pensioenwet:
  • Overdracht, herverzekering of onderbrenging bij eindigen pensioenregeling
 • Wanneer een pensioenregeling eindigt tijdens de periode waarin een korte termijn herstelplan van kracht is:
 • b. gaat het pensioenfonds binnen een door de toezichthouder te stellen termijn over tot het overdragen, herverzekeren of onderbrengen herverzekeren bij een verzekeraar, overdragen aan een verzekeraar of onderbrengen bij een pensioenfonds van de pensioenverplichtingen op basis van een procedure welke ter kennis en instemming van de toezichthouder wordt gebracht
slide13

Toelichting bestuur op stand van zaken

 • Dat betekent in de praktijk
 • DNB: Het ECI Pensioenfonds dient per 31/12/2012 de uitvoering overgedragen te hebben aan een verzekeraar of bedrijfs(tak)pensioenfonds
 • De wet bepaalt dat bij een dekkingsgraad van onder de minimum vereiste (voor ons fonds onder de 104,1%) het fonds opgeheven moet worden
 • Daarbij komt dat de sponsor is wegvallen
 • Het bestuur heeft derhalve geen keus dan aan de eisen van DNB tegemoet te komen
slide14

Toelichting bestuur op stand van zaken

 • Wat zijn hiervan de gevolgen?
 • De extreem lage dekkingsgraad van het nu slapende fonds betekent een zwakke uitgangs- en onderhandelingspositie voor het fonds
 • Getracht wordt een zo goed mogelijke uitgangspositie te verwerven
 • De werkgever is bereid een deel van de lopende uitvoeringskosten te betalen
 • Dat een korting van meer dan eerder genoemde 17,5% op de pensioenrechten aan de orde is en wel in het 4e kwartaal van dit jaar
slide15

Toelichting bestuur op stand van zaken

 • Welke maatregelen zijn getroffen?
 • Transfer van de beleggingsportefeuille waarmee de rente-afdekking wordt vergroot. Het fonds heeft een korte horizon en kan geen enkele risico’s nemen
 • Het moment van overdracht is namelijk bepalend voor de hoogte van de korting die moet worden doorgevoerd
slide16

Toelichting bestuur op stand van zaken

Een voorbeeld van het effect bij een korting van 20%

Is nu: Wordt:

AOW pensioen voor echtpaar: € 17.500, - € 17.500, -

Gemiddeld ECI pensioen : € 6.500, - € 5.200, -

---------------- ---------------

Totaal effect: € 24.000, - € 22.700, -

Korten op de AOW is dus niet aan de orde

Minder pensioen € 1.300,- per jaar (bruto) = 5,4% = € 108,- per maand (bruto)

slide17

Beantwoorden schriftelijke vragen

 • Wat is de oorzaak grote terugval DG 125% in 2008 naar 80% nu?
 • Waarom fonds niet eerder elders ondergebracht?
 • DNB kan gepensioneerden kennelijk financieel afknijpen en als toezichthouder handen in onschuld wassen. Is er niet sprake van een fout aan hun kant?
 • Waarom niet gehele fonds bij Bpf? Wordt hiermee niet de solidariteit met werkenden gekeeld?
 • Wat zijn regeltjes en artikeltjes nu waard gebleken na 40 jaar pensioenopbouw?
 • Kan ik mijn inleg terugkrijgen?
 • Kan er tussentijds afgekocht worden?
slide18

Beantwoorden schriftelijke vragen

 • Waarom is 2011 nog bewust risico genomen in het aandelenpakket?
 • Heeft ECI een verkeerde partner gekozen of is de beleggingsstrategie slecht gekozen (of beide)?
 • Wanneer weet ik definitief wat de korting zal zijn?
 • Kunnen de maatregelen van Minister van SZW de zaak nog ten goede keren?
 • Waarom is dit fonds zo extreem slecht t.o.v. vrijwel alle andere fondsen, uit de verf gekomen?
 • Wat is de zin van een stemming als er geen mogelijkheid is ons tegen de waardeoverdracht te verzetten?
 • Wat is het alternatief als geen uitvoerende instantie bereid is tot overname?
slide19

Beantwoorden schriftelijke vragen

 • Wat is het verschil bij overname door verzekeraar en een Bpf?
 • Wat is de beste optie voor een slaper?
 • Kan overdracht naar mijn huidige pensioenverzekeraar plaatsvinden?
 • Overdracht collectief of kan ook individueel worden gekeken naar de beste optie?
 • Waarom nooit indexatie bij een verzekeraar?
 • Waarom wordt iedereen even veel gekort? (hoe ouder, hoe minder tijd om te repareren)
 • Waarom zoveel korten, nu de overheid een andere rekenrente overweegt?
slide20

Beantwoorden schriftelijke vragen

 • Is het mogelijk de aangesloten bedrijven apart bij een andere uitvoerder onder te brengen?
 • Kunnen de deelnemers kiezen of zij naar een verzekeraar of BpF gaan?
 • Is het PF verantwoordelijk voor het uitvoeren van de VPL regeling?
 • Waarom heeft het pensioenfonds de jaarlijkse verplichting voor de VPL regeling niet in rekening gebracht bij de werkgever ECI?
 • Zijn er personen die onlangs gebruik hebben gemaakt van de VPL regteling en waarbij de aanvulling wordt betaald door het PF ECI, maar dat niet is gefinancierd door de werkgever?
slide21

Beantwoorden schriftelijke vragen

 • Hoe is de DG op dit moment berekend, ervan uitgaande dat de actieve deelnemers nu langer moeten gaan werken en er dus meer premie wordt afgedragen en men later gaat uitkeren, dan zou dit tot gevolg hebben dat de DG een aantal punten zal stijgen?
 • Kan ik als deelnemer bij overgang aan een ander Pensioenfonds mijn deelname beëindigen, waarbij ik dus alleen aanspraak kan maken op het tot op heden opgebouwde pensioen?
 • Wat zijn de consequenties, indien de deelnemers negatief stemmen inzake de overgang van het PF ECI naar Bpf?
 • Is het mogelijk de door mij opgebouwde rechten bij overgang/liquidatie te laten uitkeren over het tijdvak van pensioengerechtigde leeftijd tot de gemiddelde leeftijdsverwachting?
slide22

Beantwoorden schriftelijke vragen

 • Waarom is er niet eerder besloten tot het overdragen van het fonds aan een nieuwe pensioenuitvoerder ?
 • Begrijp ik goed dat deelnemers in het slapende fonds extra hard worden getroffen, hoe zal dat zijn bij een overdracht naar een nieuwe verzekeraar?
 • Begrijp ik goed dat deelnemers in het slapende fonds extra hard worden getroffen, hoe zal dat zijn bij een overdracht naar een nieuwe verzekeraar?
 • Wat is de reden dat Guus van Putten nu vlak voor de overdracht door Hans Hijlkema wordt opgevolgd?
 • Wie is de heer Hijlkema en wat is zijn connectie met de ECI of Clearwood?
slide23

Beantwoorden schriftelijke vragen

 • In hoeverre is het mogelijk, nu bij liquidatie, om individueel, je eigen reserve uit het fonds te halen? En dit bedrag vervolgens fiscaal vriendelijk te storten bij een verzekeringsmaatschappij of via banksparen bij een bank onder te brengen?
 • Kan de beslissing over het opheffen van het fonds naar een volgende vergadering worden verschoven? Heeft de vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen, altijd beslissingsbevoegdheid?
 • Pensioengerechtigden worden gedupeerd door systeemfout van Pensioenfondsen (zie bijlage). Wordt deze correctie indien noodzakelijk ook bij Stichting ECI Pensioenfonds ook toegepast? En zo ja wat zijn de positieve gevolgen dan voor de deelnemers?
slide24

Beantwoorden schriftelijke vragen

 • Wat is er met mijn 45-jaar pensioenafdracht gebeurd?
 • Waarom niet eerder aan de bel getrokken toen men zag dat de aandelen sterk aan het zakken waren?
 • Waarom heeft Clearwood bij de overname niet goed gekeken naar de slechte staat van de “VUTPOT”?
 • Waar was het geld op dat moment, was dit uit beeld gebracht door de toen aanwezige directie?
 • Hoe is het geld uitgegeven van de overgangsregeling?
 • Waarom zijn wij als betaler van indertijd het VUT fonds niet eerder op de hoogte gesteld en nu zwaar de dupe van terwijl wij er jaren voor betaald hebben?
 • Waarom geen UPO ontvangen over 2011?
slide25

Beantwoorden schriftelijke vragen

 • Waarom heeft de werkgever, tevens lid van het bestuur, geen andere stappen ondernomen ter voorkoming liquidatie en dus de 25% pensioenverlies van zijn werknemers te beperken?
 • Welke mogelijkheden zijn er (en wat kost dit voor zowel werknemer als werkgever) als de werkgever weer wel in het ECI PF gaat storten?
 • Welke mogelijkheden zijn er om collectief het gat te dichten naar een hogere DG voordat het huidige fonds eventueel overgaat nar een ander fonds?
 • Waar is het geld van 1.1.2012 tot nu naar toe, staat dit geld op een derdenrekening?
 • Het PF heeft een aanwijzing gehad en nog geen “bevel” van DNB. Wat als deze vergadering tegenstemt?
slide26

Gelegenheid tot stellen mondelinge vragen

Wie mogen wij het woord geven?

slide27

Toelichting voorgenomen besluit tot liquidatie

 • Op 8 augustus 2012 is het bestuur bijeen geweest en heeft het voorgenomen besluit genomen tot liquidatie van het fonds (artikel 18 lid 1 van de statuten) met als consequentie de overdracht van rechten en aanspraken.
 • De deelnemersvergadering dient hierover te besluiten
  • Ja, eens met voorgenomen besluit van het bestuur
  • Nee, niet eens met voorgenomen besluit van het bestuur
  • Onthouding van stem
 • Voordat we overgaan tot stemming: ook werkgever en verantwoordingsorgaan hebben naar het voorgenomen besluit gekeken en een reactie gegeven
slide28

Oordeel van de werkgever

 • De werkgever betreurt de gang van zaken rondom het pensioenfonds ECI in hoge mate, mede omdat daarmee duidelijk  is geworden dat de hoge extra bijdrage van de werkgever in de afgelopen 5 jaar eigenlijk voor niets is geweest.
 • Als werkgever was het al  niet verantwoord door te gaan met deze hoge lasten, maar het feit dat de gehele situatie leidt tot korting in de pensioenrechten voor onze medewerkers is onverkwikkelijk.
 • Anderzijds zijn we wel van mening van het bestuur niets te verwijten is en dat de voorgenomen liquidatie van het fonds een juist besluit is, hoe negatief bepaalde effecten ook zijn.
slide29

Oordeel van het Verantwoordingsorgaan

 • Primair: het verantwoordingsorgaan heeft geen bestuurlijke macht en heeft geen besluitvorming c.q. bestuurs-verantwoordelijkheid in de onderhavige besluitvorming.
 • Wel heeft het bestuur het wenselijk geacht over de ontstane situatie verantwoording af te leggen aan het verantwoordings-orgaan. Dat hebben we op prijs gesteld.
 • Wij betreuren de ontstane situatie in hoge mate. Wij zijn van mening dat de huidige situatie van het pensioenfonds en de opstelling van de DNB weinig of geen ruimte laat voor andere alternatieven dan liquidatie van het pensioenfonds.
 • In dat kader ondersteunen we voorgenomen route die thans gevolgd wordt, al blijft het de verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds.
slide30

Waar wordt over gestemd?

 • De pensioenwet bepaalt dat de pensioenen moeten worden ondergebracht bij een andere partij, als:
  • Het pensioenfonds een te lage dekkingsgraad (<104,1%) heeft, en
  • Het pensioenfonds geen sponsor meer heeft
 • Dit is het geval bij pensioenfonds ECI
 • Het bestuur vraagt dan ook uw toestemming voor de opheffing van het fonds na overdracht van de pensioenen
slide31

Gevolgen van instemming

 • Het bestuur onderzoekt momenteel 2 opties:
 • Overgang naar een Verzekeraar:
  • Betekent een eenmalige korting op de pensioenrechten en verder een nominaal pensioen zonder indexeringen
 • Overgang naar een Bedrijfspensioenfonds:
  • Betekent een korting op de pensioenrechten
   • Met het risico bij slechte ontwikkelingen van de DG op verdere kortingen
   • Met de theoretische mogelijkheid bij hele goede verbeteringen van de DG indexatie te krijgen
slide32

Stemming over het voorgenomen besluit

 • Vraag: stemt u in met opheffing van de Stichting Pensioenfonds ECI, zoals het bestuur d.d. 8 augustus 2012 heeft genomen en is beschreven in het voorgenomen bestuursbesluit
 • Er zijn stembriefjes uitgedeeld. Wilt u daar JA of NEE op aankruisen en deze bij Erhan Gokcen inleveren.
slide33

Rondvraag

 • Wie mogen we het woord geven
 • voor het stellen van een vraag?
het bestuur dankt u voor uw komst en het uitbrengen van uw stem en wenst u een goede reis naar huis

Het bestuur dankt u voor uw komsten het uitbrengen van uw stemen wenst u een goede reis naar huis

Sluiting