KUNG GUMANTI ANG DIYOS: ???SIKSIK - PowerPoint PPT Presentation

alyainec
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KUNG GUMANTI ANG DIYOS: ???SIKSIK PowerPoint Presentation
Download Presentation
KUNG GUMANTI ANG DIYOS: ???SIKSIK

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
KUNG GUMANTI ANG DIYOS: ???SIKSIK
2938 Views
Download Presentation

KUNG GUMANTI ANG DIYOS: ???SIKSIK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EBANGHELYO NGAYON - LK. 5:1-11

 2. EBANGHELYO NGAYON - LK. 5:1-11

 3. PAHIRAM NG BANGKA. SASAKAY AKO DIYAN PARA DI MASIKSIK NG MGA TAO MULA SA BANGKA AKO MAGTUTURO, MAY AGWAT SA MGA TAO. EBANGHELYO NGAYON - LK. 5:1-11

 4. EBANGHELYO NGAYON - LK. 5:1-11

 5. PUMALAOT KAYO, IHULOG ANG MGA LAMBAT UPANG MANGHULI

 6. GURO, MAGDAMAG PO KAMING NAGPAGOD, AT WALANG NAHULI.

 7. MAGBIGAY KAYO SA DIYOS, AT BIBIGYAN KAYO NG DIYOS SIKSIK, LIGLIG AT UMAAPAW (LK. 6:38)

 8. MAGBIGAY KAYO SA DIYOS, AT BIBIGYAN KAYO NG DIYOS SIKSIK, LIGLIG AT UMAAPAW (LK. 6:38)

 9. MAGBIGAY KAYO SA DIYOS, AT BIBIGYAN KAYO NG DIYOS SIKSIK, LIGLIG AT UMAAPAW (LK. 6:38)

 10. O BAKA MASAYA LANG TAYO PAG BUKAS-PALAD ANG DIYOS.

 11. LUMAYO KAYO SA AKIN, PANGINOON, DAHIL AKO’Y MAKASALANAN

 12. LUMAYO KAYO SA AKIN, PANGINOON, DAHIL AKO’Y MAKASALANAN

 13. 24 NA

 14. IKA-2 PAGBASA: 1 COR. 15:1-11 SAN PABLO

 15. END