sa dsk ar bie ekonomick rozvoj zalo en na rop n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SAÚDSKÁ ARÁBIE: Ekonomický rozvoj založený na ropě. PowerPoint Presentation
Download Presentation
SAÚDSKÁ ARÁBIE: Ekonomický rozvoj založený na ropě.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

SAÚDSKÁ ARÁBIE: Ekonomický rozvoj založený na ropě. - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

SAÚDSKÁ ARÁBIE: Ekonomický rozvoj založený na ropě. Mgr. Eva Taterová, M.A. Blízký východ v mezinárodní politice ve 20. a 21. století 25.11.2013. NEJSTARŠÍ DĚJINY OBLASTI. Po většinu historie kvůli nepříznivým přírodním podmínkám na okraji světového dění.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SAÚDSKÁ ARÁBIE: Ekonomický rozvoj založený na ropě.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sa dsk ar bie ekonomick rozvoj zalo en na rop

SAÚDSKÁ ARÁBIE: Ekonomický rozvoj založený na ropě.

Mgr. Eva Taterová, M.A.

Blízký východ v mezinárodní politice ve 20. a 21. století

25.11.2013

nejstar d jiny oblasti
NEJSTARŠÍ DĚJINY OBLASTI
 • Po většinu historie kvůli nepříznivým přírodním podmínkám na okraji světového dění.
 • Předpokládá se, že na Arabském poloostrově mají původ arabské kmeny.
 • 7. století – prorok Mohamed a vzestup islámu.
 • Svatá města Mekka a Medina – již od dob středověku velký význam kvůli náboženským poutím.
v voj ve 20 stolet
VÝVOJ VE 20. STOLETÍ
 • Klíčovou postavou král Abdul Aziz ibn Abd al-Rahman ibn Fajsal al-Saúd (Ibn Saúd) – sjednocení území a jednotlivých kmenů  Saúdská Arábie v současných hranicích.
 • Otázka Arabského poloostrova se řešila na Versailleské konferenci – žádná z evropských velmocí neprojevila o toto území zájem, poloostrov v podstatě ponechán svému osudu.
 • Po nálezech významných ložisek ropy v okolních státech se král ibn Saúd rozhodl pro geologické průzkumy v Saúdské Arábii  rozhodnutí pro spolupráci s USA.
socal a po tek ropn ho pr myslu
SOCAL A POČÁTEK ROPNÉHO PRŮMYSLU
 • SOCAL (Standard Oil of California) – v čele John D. Rockefeller, první americká společnost, která začala rozvíjet v Saúdské Arábii ropný průmysl (1931)  společnost ARAMCO.
 • Od roku 1938 probíhá těžba ropy v plném proudu – saúdská vláda od počátku podmínila udělení koncese SOCAL tím, že bude do těžby co nejvíce zapojovat místní obyvatele a postupně navyšovat jejich kvalifikaci; dále nutnost přispívat na rozvoj místní infrastruktury a institucí jako nemocnice či školy.
socal a po tek ropn ho pr myslu1
SOCAL A POČÁTEK ROPNÉHO PRŮMYSLU
 • S příchodem prvních těžařů došlo ke svému způsobu kulturnímu šoku – zcela jiné kulturní zvyklosti (zákaz alkoholu, striktní oddělování mužů a žen atd.).
 • Náboženské autority protestovali proti příchodu cizinců a západních vynálezů jako rádio nebo televize.
 • Cizinci si postupně vytvořili svým způsobem autonomii v rámci pracovních táborů (ropné ghetto) – platí dodnes, Saúdská Arábie stále zůstává jedním z nejuzavřenějších režimů na světě.
sa dsk ar bie b hem 2 sv tov v lky
SAÚDSKÁ ARÁBIE BĚHEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
 • Saúdská Arábie v 2. světové válce oficiálně vyhlásila neutralitu, přesto určité dopady:
  • Stagnace ropného průmyslu.
  • Snížení počtu poutníků do Mekky.
  • Roku 1940 neúroda – hrozba hladomoru, záchrana v podobě dodávek rýže z Indie díky britskému námořnictvu.
 • 1939-1941 vyjednávání s nacistickým Německem (saúdský velvyslanec Chálid Al-Hud Al-Garqání přijat Hitlerem v Berlíne) – již tehdy se Saúdové obávali židovských plánů v Palestině.
strategick partnerstv s usa
STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ S USA
 • Projev amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta z 18. února 1943 o strategické důležitosti Saúdské Arábie.
 • Obrana Saúdské Arábie byla prohlášena za jeden z vitálních amerických zájmů.
 • Saúdská Arábie zahrnuta do programu Zákona o půjčce a pronájmu (Lend and Lease Act).
 • Schůzka Ibn Saúda s Franklinem Delano Rooseveltem 14. února 1945 na americké válečné lodi Great Bitter Lake.
sa dsk ar bie b hem studen v lky
SAÚDSKÁ ARÁBIE BĚHEM STUDENÉ VÁLKY
 • Saúdská Arábie stala jedním ze zakládajících členů OSN.
 • V očích mnoha náboženských autorit nicméně nebyl spatřován velký rozdíl mezi USA a SSSR.
 • Volba spojenectví se Spojenými státy se opírala o ryze pragmatické důvody především ekonomického charakteru.
 • Toto spojenectví bylo úzce svázáno s vládnoucím režimem Saúdů a netěšilo se všeobecně uznávané podpoře.
sa dsk vl dnouc dynastie
SAÚDSKÁ VLÁDNOUCÍ DYNASTIE
 • Ibn Saúd měl 37 synů, pět z nich se nicméně po jeho smrti vystřídalo na postu saúdského vládce.
 • V rámci dynastie se obvykle dostává na pozici vládce nejstarší člen rodiny  1953 umírá král Ibn Saúd  nástupcem jeho syn Saúd, významnou roli jeho mladší bratr Fajsal, který se později sám stal saúdským králem.
 • Primární legitimizační faktor existence saúdského státu nebyl považován princip národní, ale spíše princip náboženský (propojení náboženských autorit a vládnoucí dynastie).
wahh bismus
WAHHÁBISMUS
 • Extrémní sunnitská větev v islámu, která dominuje v Saúdské Arábii (tam se používá označení salafíja) – hlásá návrat k původnímu islámu ze 7. století.
 • Klíčovou osobností Muhammad ibn Abd al-Wahháb, který žil v 18. století – přímé napojení na saúdskou královskou dynastii.
 • Netolerance vůči jiným interpretacím islámu či jiným náboženstvím.
sa dsk vl dnouc dynastie1
SAÚDSKÁ VLÁDNOUCÍ DYNASTIE
 • Až roku 1962 v Saúdské Arábii oficiálně zrušeno otroctví.
 • Návrhy na větší demokratizace země (princ Talál - autor návrhu saúdské ústavy z roku 1958) odmítnuty.
 • V rámci společnosti silná cenzura.
rozvoj zalo en na rop
ROZVOJ ZALOŽENÝ NA ROPĚ
 • V roce 1950 90% obyvatelstva negramotných – snaha financovat socio-ekonomický rozvoj díky ziskům z ropy (zisky z ropy mezi ARAMCO a saúdskou vládou děleny v poměru 50:50).
 • Většina obyvatelstva stále žila život v poušti na velmi tradiční bázi (beduínské kmeny) - život většiny obyvatel Saúdské Arábie konstantně zlepšoval (investice do infrastruktury, zdravotnictví, školství).
 • Přerozdělování v rámci společnosti velmi nerovnoměrné – velká část finanční prostředků byla použita na výdaje královské rodiny.
 • 1960 založena Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) – snaha přímo ovlivňovat ceny ropy na světových trzích.
p stup k izraeli
PŘÍSTUP K IZRAELI
 • Saúdská Arábie se od počátku stavěla velmi negativně vůči sionistickému hnutí – jeden z faktorů, který komplikoval americko-saúdské vzájemné vztahy.
 • Král Ibn Saúd veřejně vyjádřil hrozbu, že pokud USA budou podporovat Izrael, odebere ARAMCO koncesi na těžbu ropy a předá ji Britům.
 • Konference v Chartúmu 1967 - zástupci arabských států se dohodli na znovuvyzbrojení Egypta, Jordánska a Sýrie a znovu potvrdili svůj dlouhodobý cíl zničit Izrael.
p stup k izraeli1
PŘÍSTUP K IZRAELI
 • Vzestup saúdského radikalismu – podpora proti-izraelských hnutí (OOP a další).
 • Čtyřmi základními principy Fajsalovy zahraniční politiky panarabismus, antikomunismus, antiimperialismus a antisionismus.
 • 1973 první ropná krize, jejímž cílem bylo potrestat západní státy za pomoc Izraeli v Jom Kippurské válce – král Fajsal hlavních architektem první ropné krize.
sa dsk ar bie jako region ln velmoc
SAÚDSKÁ ARÁBIE JAKO REGIONÁLNÍ VELMOC
 • Snaha vybudovat nezávislé islámské bankovnictví na počátku 70. let – možnost zbavit se vazeb na západ.
 • Saúdská Arábie sebe sama chápe jako přirozenou regionální autoritu, zejména díky náboženské nadřazenosti a bohatství, které pochází z ropy – ostatní státy na Blízkém východě mají s přijetím vůdčí role Saúdské Arábie poměrně významný problém.
 • Zejména od revoluce 1979 soupeřem Írán.
v lka mezi ir kem a kuvajtem
VÁLKA MEZI IRÁKEM A KUVAJTEM
 • Zásadní událostí válka mezi Irákem a Kuvajtem – Saúdská Arábie požádala USA o vyslání ozbrojených jednotek .
 • „Kuvajťané se do takového rozhodnutí také nehrnuli a dnes jsou hosty v našich hotelech!“král Fahd, 1991
 • „„Jestliže Irák okupuje Kuvajt, potom Amerika okupuje Saúdskou Arábii. Skutečným nepřítelem není Irák. Je to západ… Zatímco Irák je nepřítelem v daném okamžiku, Amerika a západ jsou nepřáteli až do Soudného dne. Neříkáte ‚Bůh nás ochrání", říkáte "Amerika nás ochrání‘. Amerika se stala vaším bohem.“teolog Al-Hawali
problematika terorismu
PROBLEMATIKA TERORISMU
 • Ekonomický útlum v 80. letech a jeho dopady na společnost.
 • Nedostatečné možnosti životního naplnění v Saúdské Arábii.
 • Návrat saúdských radikálních skupin z Afghánistánu, kde od konce 70. let bojovaly ve jménu džihádu proti Sovětskému svazu.
 • Zásadním přelomem, který formoval americko-saúdské vztahy na počátku nového tisíciletí, se staly teroristické útoky z 11. září 2001 (15 teroristů saúdské národnosti).
problematika terorismu1
PROBLEMATIKA TERORISMU
 • Politické vedení Saúdské Arábie v čele s korunním princem Abdalláhem dělalo maximum pro to, aby došlo k vyloučení jakéhokoliv podezření z podpory Al-Kajdy ze strany Saúdské Arábie.
 • Verbálně byl odsouzen terorismus - Saúdská Arábie projevila ochotu zapojit se do tzv. války proti terorismu.
 • vyhlášení odsuzující fatwy, která prohlašuje „jakýkoliv čin terorismu, včetně poskytnutí finanční podpory teroristům, za zločin“
 • Ochota uspořádat své vztahy s Izraelem za předpokladu, že se stáhne z území získaných po Šestidenní válce.