slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Laimingas žmogus, kuris mir šta Viešpatyje!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Laimingas žmogus, kuris mir šta Viešpatyje! - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Laimingas žmogus, kuris mir šta Viešpatyje!. Jn 12,24-25.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Laimingas žmogus, kuris mir šta Viešpatyje!' - alvis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Laimingas žmogus, kuris miršta Viešpatyje!

Jn 12,24-25

24 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečio grūdas kritęs į žemę nemirs, jis liks vienas, o jei mirs, jis duos gausių vaisių. 25 Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui.

slide2
Laimingas žmogus, kuris miršta Viešpatyje!

1Tes 4,3

Tokia gi Dievo valia - jūsų šventėjimas.

Jn 15,8

Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.

slide3
Laimingas žmogus, kuris miršta Viešpatyje!

Rom 6,3-4

3 Argi nežinote, jog mes visi, pakrikštytieji Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti jo mirtyje? 4 Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą.

slide4
Laimingas žmogus, kuris miršta Viešpatyje!

Rom 6,6-8

6 Mes žinome, jog mūsų senasis „aš“ yra nukryžiuotas kartu su juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad daugiau nebevergautume nuodėmei. 7 Juk kas miręs, tas išvaduotas iš nuodėmės. 8 Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensią su juo.

slide5
Laimingas žmogus, kuris miršta Viešpatyje!

Rom 6,11

Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmei, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje.

slide6
Laimingas žmogus, kuris miršta Viešpatyje!

Gal 2,19b-20

19b Esu nukryžiuotas kartu su Kristumi.20 Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane.

slide7
Laimingas žmogus, kuris miršta Viešpatyje!

2Kor 5,17

Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja.

slide8
Laimingas žmogus, kuris miršta Viešpatyje!

Mk 8,34-35

34 Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. 35 Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės.

slide9
Laimingas žmogus, kuris miršta Viešpatyje!

Mk 8,38

38 Jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, atėjęs savo Tėvo šlovėje su šventaisiais angelais.“

slide10
Laimingas žmogus, kuris miršta Viešpatyje!

Miršti ir Dievui gyventi reiškia:

 • kad ieškau Dievo valios
  • per asmeninį Biblijos skaitymą,
  • maldą ir
  • bendravimą su kitais krikščionimis.
 • kad priimu Dievo vedimą ir noriu taip elgtis
 • kad aš ieškau bendrystės su kitais krikščionimis
 • kad priimu iš brolių ir seserų pakoregavimą, padrąsinimą ir paklustu bendruomenės autoritetui
 • kad tarnauju Dievui ir žmonėms, kuo galiu.
slide11
Laimingas žmogus, kuris miršta Viešpatyje!

Gal 5,1

Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi.

1Petr 2,16

Elkitės kaip laisvi, ne kaip tie, kurie laisve pridengia blogį, bet kaip Dievo tarnai.

slide12
Laimingas žmogus, kuris miršta Viešpatyje!

1Kor 15,31

Prisiekiu savo pasididžiavimu - jumis, broliai, mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje, jog aš kasdien mirštu!

slide13
Laimingas žmogus, kuris miršta Viešpatyje!

Jn 15,8

Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.

slide14
Laimingas žmogus, kuris miršta Viešpatyje!

Jn 12,24-25

24 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečio grūdas kritęs į žemę nemirs, jis liks vienas, o jei mirs, jis duos gausių vaisių.

slide15
Laimingas žmogus, kuris miršta Viešpatyje!

Apr 14,13

Ir aš išgirdau iš dangaus balsą, kuris liepė: „Rašyk: ‘Nuo šiol bus palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje. Taip, - sako Dvasia, - jie turi atilsėti nuo savo vargų, nes jų darbai juos lydi.’“

ad