slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
GİRİŞİM İSTATİSTİKLERİ ÇALIŞTAYI 12.05.2014 YILLIK SANAYİ ve HİZMET İSTATİSTİKLERİ’NDE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

GİRİŞİM İSTATİSTİKLERİ ÇALIŞTAYI 12.05.2014 YILLIK SANAYİ ve HİZMET İSTATİSTİKLERİ’NDE - PowerPoint PPT Presentation


 • 306 Views
 • Uploaded on

GİRİŞİM İSTATİSTİKLERİ ÇALIŞTAYI 12.05.2014 YILLIK SANAYİ ve HİZMET İSTATİSTİKLERİ’NDE ÖRNEKLEME TASARIMI. Cenker Burak METİN TÜİK Uzmanı Örnekleme ve Analiz Teknikleri Daire Başkanlığı Araştırma Tasarımları Grubu. İçerik. Örnekleme dayalı İşyeri Araştırmalarında Temel Prensipler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GİRİŞİM İSTATİSTİKLERİ ÇALIŞTAYI 12.05.2014 YILLIK SANAYİ ve HİZMET İSTATİSTİKLERİ’NDE' - alvaro


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

GİRİŞİM İSTATİSTİKLERİ ÇALIŞTAYI

12.05.2014

YILLIK SANAYİ ve HİZMET İSTATİSTİKLERİ’NDE

ÖRNEKLEME TASARIMI

Cenker Burak METİN

TÜİK Uzmanı

Örnekleme ve Analiz Teknikleri Daire Başkanlığı

Araştırma Tasarımları Grubu

slide2
İçerik
 • Örnekleme dayalı İşyeri Araştırmalarında Temel Prensipler
 • İşyeri Araştırmalarında Genel Örnekleme Süreci
 • Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri (YSHİ)
    • Genel Tanımlar ve Sınıflamalar
    • 2009 YSHİ Örnekleme Tasarımı

2

temel prensipler
Temel Prensipler
 • Çerçeve olarak İş Kayıtlarının kullanılması
 • Olasılıklı örneklemenin kullanımı
 • Faaliyet ve Bölge sınıflamalarına göre tabakalama
 • EUROSTAT Regülasyonlarının izlenmesi
 • Temsil edilebilirlik
 • Koordinasyon
 • Cevaplama yükünün düşürülmesi

3

genel rnekleme s reci
Genel Örnekleme Süreci
 • Çerçevenin oluşturulması
 • Kapsamın belirlenmesi
 • Örnekleme tasarımının oluşturulması
 • Örnek alternatiflerinin analizi
 • Tahmin süreci

4

ysh genel tan mlar ve s n flamalar
YSHİ- Genel Tanımlar ve Sınıflamalar

İş İstatistikleri, 2002 yılından itibaren Avrupa Birliği’nin 20 Aralık 1996 tarihli 58/97 sayılı (EC, Euratom) Konsey Yönetmeliğine dayanılarak üretilmeye başlanmıştır.

5

ysh genel tan mlar ve s n flamalar1
YSHİ- Genel Tanımlar ve Sınıflamalar
 • AMAÇ :
 • Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında meydana gelen değişmeleri belirlemek ve ekonominin önemli bir bölümünü oluşturan sanayi ve hizmet sektöründeki girişimlerinin yapısını izlemek,
 • Sektörlerin yapısını belirlemek üzere girişim bazında veri derlemek,
 • Karar organlarının alacağı ekonomik ve sosyal tedbirlere ışık tutacak bilgileri elde etmek ve çeşitli araştırmalara veri hazırlamak,
 • Uluslararası istatistiksel karşılaştırmaların yapılmasına olanak sağlamak,
 • Avrupa Birliği Yapısal İş İstatistikleri mevzuatlarına uyumlu sektör bazında bilgi derlemektir.

6

ysh genel tan mlar ve s n flamalar2
YSHİ- Genel Tanımlar ve Sınıflamalar

Girişim: Kaynakların tahsisine ilişkin karar alma özerkliğini kullanarak, mal ve hizmet üreten bir organizasyon birimidir. Girişim bir veya birden fazla yerde bir veya birden fazla faaliyet yürüterek piyasaya mal ve hizmet üreten gerçek veya tüzel kişiliklerdir.

Yerel Birim:Coğrafi olarak tanımlanan bir yerdeki mal ve hizmetlere ilişkin faaliyetleri ya da bunların bir kısmını yürüten bir girişim ya da girişimin bir parçasıdır. Yerel birim girişimin; merkez, büro, mağaza, büfe, fabrika, atölye, maden ocağı, şantiye, otel, lokanta, kafe, okul, hastane, depo gibi adresi coğrafi olarak tanımlanabilen bir yerdeki yerleşik olan bölümüdür.

7

ysh genel tan mlar ve s n flamalar3
YSHİ- Genel Tanımlar ve Sınıflamalar

Coğrafi Sınıflamalar: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) veya NUTS Düzey 1: 12 , Düzey 2: 26 , Düzey 3: 81

8

ysh genel tan mlar ve s n flamalar4
YSHİ- Genel Tanımlar ve Sınıflamalar
 • Faaliyet Sınıflaması: NACE Rev.2
 • Sınıflamanın Yapısı :
 • Seviye 1: 21 kısım (A`dan U`ya kadar)
  • Seviye 2: 88 bölüm (01`den 99`a kadar)
  • Seviye 3: 272 grup (01.1`den 99.0`a kadar)
  • Seviye 4: 615 sınıf (01.11`den 99.00`a kadar)

9

ysh 2009 rnekleme tasar m
YSHİ- 2009 Örnekleme Tasarımı
 • Coğrafi Kapsam
 • Türkiye
 • Örnekleme Çerçevesi
 • 2009 İş Kayıtları
 • (NACE Rev.2 3600 olanlar için ek işlem)
 • Sınıflamalar
  • NUTS
  • NACE 1.1 ve NACE Rev.2

10

ysh 2009 rnekleme tasar m2
YSHİ- 2009 Örnekleme Tasarımı
 • Kapsanan kitle
 • Sektörel kapsam dahilinde olan tüm girişimler ve bu girişimlere bağlı yerel birimler
 • Örnekleme Birimi
 • Girişim
 • Gözlem Birimi
 • Girişim
 • Analiz Birimi
 • Girişim ve yerel birim

12

ysh 2009 rnekleme tasar m3
YSHİ- 2009 Örnekleme Tasarımı

Tahmin Boyutu

 • Tam Sayım Sınırları
   • 20+ çalışanı olan tüm girişimler
   • Sektörler bazında bazı Nace 4’ lü faaliyetlere sahip girişimler
   • Nace Rev.2’ ye göre 3600 faaliyetinde, nüfusu 100.000’nin üzerindeki yerleşim yerleri ile 81 il merkezleri kapsamındaki belediyeler tamsayım sınırları içinde yer almıştır.

13

ysh 2009 rnekleme tasar m4
YSHİ- 2009 Örnekleme Tasarımı
 • Örnekleme Yöntemi
 • Tabakalı Örnekleme
 • Örnek Hacmi

Amaç:Örnekleri tabakalara optimum dağıtarak etkin tahmin

  • İteratif bir süreç ile belirlenmiştir.
  • Uzlaşık (Compromise) Dağıtım kullanılmıştır.
  • Beklenen cevapsızlık oranları dikkate alınmıştır.

14

ysh 2009 rnekleme tasar m5
YSHİ- 2009 Örnekleme Tasarımı
 • Uzlaşık Dağıtım

nh = ñ [ K2 + ( 1- K2 ) Mh2 ] ½

nh = h. tabakadaki örnek hacmi

ñ = tabakaya düşen ortalama örnek hacmi

K2 = göreceli önem

Mh = H.Nh/N = H.Wh

Wh= tabaka ağırlığı ( Nh / N )

H = tabaka sayısı

nmin = K.ñ en küçük tabaka için örnek hacmi

23.8.2014

ysh 2009 rnekleme tasar m6
YSHİ- 2009 Örnekleme Tasarımı
 • Uzlaşık Dağıtım

Bu yöntem birim sayısı çok küçük dahi olsa her tabakada belirli sayıda örnek hacmini garanti eder. Dolayısıyla birim yani girişim sayısının çok az sayıda olduğu tabakalar yapısal olarak sistem içerisinde belirlenerek tamsayımla ele alınmıştır.

23.8.2014

ysh 2009 rnekleme tasar m7
YSHİ- 2009 Örnekleme Tasarımı
 • Örnek Hacmi
  • Nace Rev. 2, 4’ lü düzeydeki örnek hacimleri esas alınarak, tabaka bazında birimlerin seçim olasılıkları hesaplandı.
  • Bu olasılıklar, toplam örnek hacmini ve her bir tahmin boyutundaki tabakalarda belirlenen uygun minimum örnek hacimlerini elde edecek biçimde güncellendi.

23.8.2014

ysh 2009 rnekleme tasar m8
YSHİ- 2009 Örnekleme Tasarımı
 • Örnek Seçimi
  • Sürekli rassal sayı yöntemine dayalı Poisson seçimi
  • Bu yöntemin kullanılmasının nedeni iterasyon sonucunda girişimlere ait seçim olasılıklarının farklılasması
  • Koordinasyon için daha uygun olması
 • Örnek Koordinasyonu

Amaç: Farklı örneklerin koordinasyonu, cevaplama yükünün azaltılması

  • Periyodik anketlerde kalma süresinin kontrolü
  • Birimlere uygulanacak anket sayısının kontrolü

23.8.2014

ysh 2009 rnekleme tasar m9
YSHİ- 2009 Örnekleme Tasarımı
 • Poisson Örneklemesi
  • Sürekli rassal sayılar (0,1] kullanılmaktadır.
  • dhЄ [0,1] , riЄ (dh, dh + πi] i Є S
  • ri = i’nin sürekli rassal sayısı , πi = i’nin olasılığı
 • Tahmin
  • Horvitz-Thompson Oran Tahmin Edicisi
  • Cevapsızlık için imputasyon

23.8.2014

ysh 2009 rnekleme tasar m10
YSHİ- 2009 Örnekleme Tasarımı
 • Tahmin

Herhangi bir karakteristik (y) tabaka bazında elde edilirken

 • Varyans

SAS ile Taylor dogrusallastırması yöntemi kullanılarak hesaplanmaktadır.

23.8.2014

slide21
TEŞEKKÜRLER…

cenkermetin@tuik.gov.tr

ysh genel tan mlar ve s n flamalar5
YSHİ- Genel Tanımlar ve Sınıflamalar

Girişim: Kaynakların tahsisine ilişkin karar alma özerkliğini kullanarak, mal ve hizmet üreten bir organizasyon birimidir. Girişim bir veya birden fazla yerde bir veya birden fazla faaliyet yürüterek piyasaya mal ve hizmet üreten gerçek veya tüzel kişiliklerdir. Girişim ve yasal birim arasındaki ilişki şu tanımla doğrudan ifade edilir. “Bir girişim ya yasal birime yada yasal birimlerin birleşimine karşı gelmektedir.”,

ysh genel tan mlar ve s n flamalar6
YSHİ- Genel Tanımlar ve Sınıflamalar

Yerel Birim:Coğrafi olarak tanımlanan bir yerdeki mal ve hizmetlere ilişkin faaliyetleri ya da bunların bir kısmını yürüten bir girişim ya da girişimin bir parçasıdır. Yerel birim girişimin; merkez, büro, mağaza, büfe, fabrika, atölye, maden ocağı, şantiye, otel, lokanta, kafe, okul, hastane, depo gibi adresi coğrafi olarak tanımlanabilen bir yerdeki yerleşik olan bölümüdür. Bu yerde ekonomik faaliyet tek bir girişim için bir ya da daha çok kişinin tam gün ya da kısmi olarak çalışmasıyla yürütülür. Girişim merkezinin bulunduğu yer de bir yerel birimdir.

ysh 2009 rnekleme tasar m11
YSHİ- 2009 Örnekleme Tasarımı
 • Uzlaşık Dağıtım

23.8.2014