slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ÌuÉwÉrÉ - ÌWûlSÏ Mü¤ÉÉ = mÉWûsÉÏ .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

ÌuÉwÉrÉ - ÌWûlSÏ Mü¤ÉÉ = mÉWûsÉÏ . - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

ÌuÉwÉrÉ - ÌWûlSÏ Mü¤ÉÉ = mÉWûsÉÏ. MåülSìÏrÉ ÌuɱÉsÉrÉ mÉrrÉlÉÑU ´ ÉÏqÉiÉÏ ÎxqÉiÉÉ. mÉÉPû - qÉæÇ pÉÏ. LMü AÇQåû xÉå oÉiÉZÉ MüÉ oÉŠÉ ÌlÉMüsÉÉ |. SÕxÉUå AÇQåû xÉå qÉÑaÉÏï MüÉ oÉŠÉ ÌlÉMüsÉÉ |. oÉiÉZÉ MüÉ oÉŠÉ oÉÉåsÉÉ “qÉæÇ bÉÔqÉlÉå eÉÉ UWûÉ WÕðû” |.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÌuÉwÉrÉ - ÌWûlSÏ Mü¤ÉÉ = mÉWûsÉÏ .' - alva


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ÌuÉwÉrÉ -ÌWûlSÏ

Mü¤ÉÉ =mÉWûsÉÏ

.

slide6

oÉiÉZÉ MüÉ oÉŠÉ oÉÉåsÉÉ “qÉæÇ bÉÔqÉlÉå eÉÉ UWûÉ WÕðû” |

cÉÔÄeÉÉ oÉÉåsÉÉ “qÉæÇ pÉÏ cÉsÉÔðaÉÉ” |

slide7

oÉiÉZÉ MüÉ oÉŠÉ oÉÉåsÉÉ “qÉÑfÉå LMü MåÇücÉÑAÉ ÍqÉsÉÉ” |

cÉÔeÉÉ oÉÉåsÉÉ “qÉÑfÉå pÉÏ LMü MåÇücÉÑAÉ ÍqÉsÉÉ” |

slide8

oÉiÉZÉ MüÉ oÉŠÉ oÉÉåsÉÉ “qÉæÇlÉå LMü ÌiÉiÉsÉÏ mÉMüQûÏ”|

cÉÔeÉÉ oÉÉåsÉÉ “qÉæÇlÉå pÉÏ LMü ÌiÉiÉsÉÏ mÉMüQûÏ” |

slide9

oÉiÉZÉ MüÉ oÉŠÉ oÉÉåsÉÉ “qÉæÇ iÉæUlÉÉ cÉÉWûiÉÉ WÕðû”|

cÉÔÄeÉÉ oÉÉåsÉÉ “qÉæÇ pÉÏ iÉæUlÉÉ cÉÉWûiÉÉ WÕðû” |

slide10

oÉiÉZÉ MüÉ oÉŠÉ oÉÉåsÉÉ “qÉæÇ iÉæU UWûÉ WÕðû”|

cÉÔÄeÉÉ oÉÉåsÉÉ “ oÉcÉÉAÉå ,qÉæÇ QÕûoÉ UWûÉ WÕðû” |

slide15

oÉiÉZÉ

cÉÔÄeÉÉ

slide18

धन्यवाद

फिर मिलेगे