Elgjakta 2013 - PowerPoint PPT Presentation

alva
elgjakta 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elgjakta 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elgjakta 2013

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
127 Views
Download Presentation

Elgjakta 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Elgjakta 2013

 2. Antall felte elg

 3. Antall sett elg pr jegerdag

 4. Uttak fordelt på kjønn og alder

 5. Kalv pr ku


 6. Kalv pr kalvku

 7. Ku/ okse forhold

 8. Konklusjon • Elgbestanden er ikke i vekst • Kalveproduksjonen er rimelig bra i forhold til resten av fylket • Kalvevektene gikk noe ned, men dette skyldes flere kalver på ca 30 kg. Ellers var kalvevektene gode • Andelen kalv i uttaket gikk ned, og hanndyrandelen gikk opp • Ku/ Okse forholdet er greit

 9. Antall felte hjort

 10. Hjortebestanden • Hjortebestanden er stabil, og har vært det de siste seks årene • Trenden er at dette også gjelder for fylket sett under ett. Det er felt 250-280 hjort i året de siste årene. • Bestanden er fortsatt klumpvis utbredt • Bestanden har sluttet å vokse etter at jakttiden ble utvidet • Vi ser ingen skader på skog knyttet til hjort, og kondisjonen er god. • Det bør derfor være mulig å øke bestanden av hjort.

 11. Litt om flått • Flåtten har tre sykluser med forskjellig infeksjonsnivå av borrelia • Larver (0,5% m borrelia) • Nymfer (24,5% m borrelia) • Voksne (26,9% m borrelia)

 12. Litt mer om flått • Flått som går på hjortevilt blir ”renset” for borrelia. • Hare blir ikke påvirket av borrelia, men er en smittekilde • For å smitte med borrelia må flåtten sitte på ca 24 timer • Dra flåtten rett ut, jo raskere jo bedre. • Hvitløk er bra.

 13. Enda mer om flått • 4 Sykdommer • Borrelia • TBE-infeksjon (Kan få vaksinasjon, infeksjon samtidig med bitt) • Anaplasma (Undersøkelse i høst viser tegn til infeksjon) Sjodogg på sau • Blodpiss