artrologi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Artrologi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Artrologi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Artrologi - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Artrologi. Opbygning og typer. Læren om led - artrologi. Led – arthron En forbindelse mellem to eller flere skeletstykker. Er udformet med henblik på bevægelighed. Stor variation i anatomisk bygning – er oftest specialiserede til særlige funktioner. Inddeles i ægte og uægte led.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Artrologi' - alva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
artrologi

Artrologi

Opbygning og typer

l ren om led artrologi
Læren om led - artrologi
 • Led – arthron
  • En forbindelse mellem to eller flere skeletstykker.
  • Er udformet med henblik på bevægelighed.
  • Stor variation i anatomisk bygning – er oftest specialiserede til særlige funktioner.
  • Inddeles i ægte og uægte led.
u gte led
Uægte led
 • Uægte led har primært en ”sammenholdende effekt”. Der findes to typer:
 • Fibrøse (består af kollagen)
  • Knoglerne er forbundet via fibrøst væv, dvs. uelastisk bindevæv. Ingen ledhule
   • Syndesmoser. Permanente. Hvor? (ml. tibia og fibula, ml. radius og ulna)
   • Suturer. Ikke permanente. Hvor? Mel. Kranieknoglerne. Ubevægelige.
 • Cartilaginøse led (består af bruskvæv)
  • Skeletstykkerne er forbundet via en bruskskive.

Ingen ledhule.

   • Primær synchondrose, hvis ikke permanent. Eks. epifyseskiver
   • Sekundær synchondrose; hvis permanent; Symfyse; symphysis pubica, discus intervertebralis, costosternale led
kollagen
Kollagen
 • Kroppens bindevæv
 • Viscoelastisk - ændrede mekaniske egenskaber alt efter hastighed (sikkerhedsselen)!
  • Eks. Drej hovedet…..
 • Findes næsten alle vegne - negle, hår, hud osv., her dog mixet sammen med andet væv.
 • 100% kollagen - strukturer hvor primære funktion er at holde noget sammen: Fibrøse led, membrana fibrosa, tendoer, ligamenter, aponeuroser, fascier, yderst på discus…...
gte led
Ægte led
 • Hvad indeholder et ægte led?
  • Ledhoved (Konveks)
  • Ledskål (konkav)
  • Ledkapsel
  • Ledbrusk - (hyalin)
  • Ledhule med væske
  • Evt. specielle strukturer
gte led1
Ægte led
 • Kaldes også synoviale led, idet de har en ledhule, hvor der dannes synovia (ledvæske).
  • Ledvæskens funktion - smører ledet, giver næring og ilt til hyalin og virker støddæmpende.
 • Består af to hyalinbruskbeklædte knogleender, som danner hhv. ledhoved og –skål.
 • Hyalinbrusk?
  • Glat, fast bruskflade. Kollagene fibre.
  • Tykkelse varierer 1-6 mm.
  • Virker friktionsnedsættende – beskytter knoglevæv.
  • Støddæmpning
  • Næring fra ledvæsker, avaskulariseret.
  • Regeneration ved metaplasi (omdannelse)
 • Ledlæbe?
  • Findes i hofte og skulder. Øger stabiliteten.
 • Ledskive?
  • Menisk (knæ) Stødpude og øget stabilitet.
  • Diskus (AC-led) Stødpude
ledkapsel og ledhule
Ledkapsel og ledhule
 • Ledkapslen er en fibrøs manchet, der består af to lag:
  • Membrana fibrosa – yderst
   • Overflade spejlende og glat, ledkapslen udadtil.
   • Holder leddet sammen
  • Membrana synovialis – inderst
   • Udforer ledhulens vægge, undtagen ledbrusken. Hvor der er stor bevægelighed dannes store omslagsfolder med fine trævler (villi synovialis), der danner ledvæsken. (stor overflade)
   • Ledvæsken består i høj grad af hyaluronsyre, som betinger den store viskositet(=sejhed/træhed). Desuden ernæring og beskyttelse af ledhulen.
ledb nd og sammenholdende kr fter
Ledbånd og sammenholdende kræfter
 • Kan være indlejret i selve ledkapslen som forstærkningsstrøg.
 • Består af kollagene fibre ordnet i grove bundter, som oftest løber parallelt med fibrene i kapselvæggen.
 • Seje og uelastiske, men dog bøjelige og bløde – giver leddet stabilitet, hindrer abnorme bevægelser, men gør normal bevægeudslag muligt.
 • Kontakt mellem ledender sikres af flere kræfter; muskeltonus, ledkapsel og ligamenter.
klassifikation af de forskellige ledtyper
Klassifikation af de forskellige ledtyper.
 • Ægte synoviale led inddeles efter, hvilke bevægelser de tillader samt deres udformning.
  • Uniaksiale led tillader bevægelse i et plan,
  • Biaxiale led i to plan
  • Multiaxiale led i flere plan.
 • Uægte led inddeles i:
  • bindevævsled/fibrøse led
  • bruskled/cartilaginøse led.
gte led2
Ægte led
 • Kugleled - multiaxial led
 • Hængselled – uniaxialt led
 • Glideled – bi-axialt led, kun glidebevægelser
 • Drejeled – uni-axialt led
 • Ægled – bi-axialt led
 • Saddelled – bi-axialt led
gte led3
Ægte led

Stor bevægelighed - lille stabilitet !

 • Kugleled
  • Alle ledbevægelser
  • Art. Humeri, art. Coxae, art. humeroradialis
 • Hængselsled
  • Fleksion/ekstension
  • Art. Genus, art. Talocruralis, art. Cubiti (art. Humeroradialis), fingerleddene
 • Glideled
  • Glidebevægelser
  • Art. Subtalaris, det patellofemorale led, led mellem hånd/fodrodsknoglerne, facetled
 • Drejeled
  • Drejebevægelser
  • Art. Radioulnaris, art. atlantoaxialis
 • Ægled
  • Vippe og vugge
  • Art. Radiocarpalis, led mellem C0 og C1
 • Saddelled
  • ”rotations” agtig
  • Tommelens rodled
valgus og varus
Valgus og Varus
 • Valgus er en tilstand, hvor den indvendige stilling af et led er forstørret – eks. pga. medfødt fejlstilling, skade eller muskelubalance.
 • En velkendt valgus-stilling, kalveknæet
 • Er valgusstillingen medfødt kaldes fænomenet genu valgus/cubiti valgus og erhvervet kaldes det valgustraume.
 • Eks. coxa valga, cubitus valgus, genu valgum, hallux valgus, manus valga, pes valgus.
valgus og varus1
Valgus og varus
 • Varus / varum dækker over det samme fænomen. At den indvendige del af et led er formindsket. Eks. knæ er hjulbenet
 • Kan såvel skyldes varustraumer som varus traumer i de forskellige led.
 • Eksempler: coxa vara, cubitus varus, genu varum, hallux valgum, manus vara.
hoftens vinkel
Hoftens vinkel
 • Vinklen mellem collum femoris kaldes også inklinationsvinklen.
 • Ændres gennem forskellige dele af livet.
 • Fødsel ca. 150 grader, da acetabulum ikke endnu er vokset sammen.
 • I ”gå-alderen” ca. 125 grader
 • I ”alderdommen” falder knoglerne sammen – ingen elasticitet/stor hårdhed. Vinkel falder til ca. 110 grader. Giver stor belastning på collum femoris.
 • Collum femoris fraktur hyppigste bevægeapparats skade hos ældre.
 • Fødes med coxa valgus og ender med coxae varus
hovedets skelet ikke pensum
Hovedets skelet (Ikke pensum)
 • Kraniet indeholder hjerne og sanseorganer, samt begyndelsen på fordøjelseskanalen og luftvejene.
 • Af knogler er det kun kæbe og tungeben der er bevægelige.
 • Resten er bundet sammen af bindevæv og brusk.
kraniet best r af
Kraniet består af
 • Os frontale - pandeben
 • Os occipitale – nakkeben
 • Os parietale - isseben
 • Os temporale – tindingeben
 • Os sphenoidale – kileben

Os parietale, os temporale og os sphenoidale er sammenholdt med bindevævsmembraner (suturer), der hos nyfødte er brede. Nødvendigt for fødslen. Eftergiveligt kranie.

Suturerne vokser sammen efter hhv. et par måneder og i 2-års alderen. Enkelte først i puberteten.

ansigtsskelettet
Ansigtsskelettet
 • Består af
  • Os mandibula - underkæben
  • Os maxilla - overkæben
  • Os zygomaticum- kindben
  • Os nasala - næseben
  • Os hyoideum - tungeben
  • Orbita - øjenhulen
  • Os lacrimale - tåreben
  • Os ethmoidale - siben
sp rgsm l
Spørgsmål ?
 • Hvad består et ægte led af?
  • Nævn 4 typer ægte led?
 • Hvad hedder et uægte led også?
 • Ledkapslen består af 2 lag, hvilke?
  • Hvad er deres funktion?
 • Hvad er ledvæskens funktion?
 • Hvad hedder den brusktype der sidder i ledskål-& på ledhovedet?
 • Uægte led kan opdeles i 2 typer, hvilke?
  • Disse kan igen opdeles i 2 typer, hvilke?