slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín EU PENÍZE ŠKOLÁM OP VK- 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1395 Název projektu: Škola a sport VY_32_INOVACE_175

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace, Štefánikova 2701, 761 25 Zlín

EU PENÍZE ŠKOLÁM

OP VK- 1. 4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1395

Název projektu: Škola a sport

VY_32_INOVACE_175

Autor DUM: ing. Alice Ernestová

Datum (období), kdy byl materiál vytvořen: 2012/2013

Ročník, pro který je materiál vytvořen: 9. ročník

Vzdělávací oblast, obor, tematický okruh, téma: Člověk a příroda, chemie

Nukleové kyseliny, DNA, RNA

Anotace-metodický list: Powerpointová prezentace

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení.

Jakékoliv další využití podléhá Autorskému zákonu.

nukleov kyseliny nukleus j dro
NUKLEOVÉ KYSELINY nukleus = jádro
 • přírodní látky
 • jsou nosičem životně důležitých informací
 • NK určují program činnosti buňky a nepřímo i celého organismu
 • původem blízké proteinům
 • NK jsou makromolekulární látky
 • složeny z tisíců až milionů nukleotidů
funkce nk v organismu
Funkce NK v organismu
 • jsou nositeli genetické informace
 • při dělení buňky realizují přenos

genetické informace

 • uskutečňují biosyntézu proteinů
stavba nk makromolekula
Stavba NK makromolekula
 • Řetězec– polymer nukleotidů – je tvořen vzájemně spojenými nukleotidy
  • tisíc až milion nukleotidů
 • Nukleotid je jednotkou nukleové kyseliny – 4 druhy.
 • Nukleotid je tvořen
  • fosfát – HPO3
  • 5uhlíkatý cukr
   • - ribóza (RNA)
   • - deoxyribóza (DNA)
  • dusíkatá báze
 • Různým pořadím nukleotidů

lze dosáhnout obrovského počtu kombinací.

 • Různý sled nukleotidů v sobě uchovává

genetickou informaci

 • Podle typu cukernaté složky se NK dělí na dva základní typy:
  • DNA – deoxyribonukleová kyselina
  • RNA – ribonukleová kyselina 2
dna deoxyriboukleov kyselina 3
DNA – deoxyriboukleová kyselina 3
 • skládá se ze dvou vláken – řetězců
  • otáčí se proti sobě ve dvoušroubovici
  • sacharid - deoxyribóza
 • DNA nese informaci

o vlastnostech organismu:

- určuje stavbu buňky

- určuje specializaci buňky

 • Stabilní
  • musí v buňkách vydržet po celý život
  • nikam neputuje, zůstává v jádru

4

dna se v organismu vyskytuje
Dna se v organismu vyskytuje:
 • buněčné jádro
 • mitochondrie
  • energetické centrum buňky

(Krebsův cyklus, beta-oxidace mastných kyselin,

dýchací řetězec)

  • genetická výbava – vlastní kruhová molekula DNA
 • chloroplast – u rostlin

5 6

slide8
Gen
 • gen je základní jednotka genetické informace – základní jednotka dědičnosti
 • je to určitý úsek DNA se specifickou funkcí – specifické pořadí nukleotidů
 • Je schopen při dělení buňky vytvářet vlastní přesné kopie, které se přenáší do dalších generací (barva očí, výška, krevní skupina)
 • Genom - Genetická výbava organismu – soubor všech genů daného organismu
 • Genotyp – kompletní genetický program organismu
 • Chromozom – specifická struktura
  • Uložen v jádře buňky

7

replikace zdvojen dna
Replikace – zdvojení DNA
 • Dvoušroubovice DNA se vlivem enzymů

nejprve rozplete

 • Nově umístěné nukleotidy se spojují

vazbami v souvislé vlákno

(zásoba nových nukleotidů v cytoplazmě nebo v potravě)

 • Takto dochází k replikaci po celé délce

makromolekuly DNA – ke každému

původnímu vláknu DNA se vytvoří

nové vlákno, kopie

 • Pak se vlákna spletou do dvoušroubovic
 • Výsledkem zdvojení jsou

dvě identické dvou řetězové

dceřiné molekuly

8

slide10
RNA
 • jednotlivé řetězce
 • je kopií DNA
  • sacharid - ribóza
 • vzniká v jádře z DNA
  • a pak putuje z jádra ven
 • méně stabilní
 • funkční molekula
  • daná genetická informace se realizuje v bílkovinu 9
gregor johann mendel 1822 1884 10
Gregor Johann MENDEL 1822 – 1884 10
 • nazývaný „otec genetiky“ – formuloval zákony dědičnosti
 • žil a pracoval v klášteře na Starém Brně v řádu svatého Augustiána
 • nejdříve jako řeholník – přijal řeholní jméno Gregor
 • později – od roku 1867 jako opat
 • přes 9 let prováděl pokusy s křížením hrachu setého v zahradě kláštera
 • přišel na principy, které položily základy moderní genetiky
 • prováděl také každodenní meteorologická pozorování pro Meteorologický ústav ve Vídni
james watson francis crick
James WatsonFrancis Crick
 • získali v roce 1953
 • Nobelovu cenu
 • za objevení a popsání struktury DNA

11

vyu it dna v praxi 12
Využití DNA v praxi 12

Genetická daktyloskopie

Další využití DNA

 • kriminalistika
 • DNA v daném organismu je stejná, identická
 • z nepatrného množství biologického materiálu lze určit strukturu DNA (sliny, vlasy, krev, sperma, kousky pokožky
 • se 100% jistotou lze pachatele usvědčit nebo podezření vyvrátit
 • přesnější než daktyloskopie
 • určení rodičovství
 • určení

příbuzenských vztahů

13

genov in en rstv
Genové inženýrství

Rozvíjený obor v současnosti

Odpůrci genetické modifikace

 • šlechtění rostlin a hospodářských zvířat
 • Cíl:úprava jejich genů za účelem
  • zvýšit výnosy
  • vytvořit organismy odolné vůči parazitům
 • umělé zásahy do organismů
 • není jasný konečný dopad na člověka
 • dle legislativy musí být takové produkty označeny
 • GMO – geneticky modifikované organismy
slide15
Úkoly
 • Co to jsou nukleové kyseliny?
 • Kde se nukleové kyseliny vyskytují?
 • Jak se nazývá stavební jednotka nukleových kyselin?
 • Popiš složení nukleotidu.
 • Porovnej strukturu DNA a RNA.
 • Vysvětli replikaci DNA.
 • Jaký je význam DNA v živých organismech?
 • Jaké je využití poznatků o DNA v praxi?
 • Čím se zabývá genové inženýrství?
 • Znáš vědce, kteří se zabývali genetikou?
citace
CITACE

Obr. 1 http://www.inovacnipodnikani.cz/files/new87/109-gen.jpg

Obr. 2 http://www.fpv.umb.sk/~pfeffer/Matko/private/12_molekuly_soubory/12_12.jpg

Obr. 3 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/DNA_molekula_%C5%BEivota_-_%C4%8Desky.jpg/180px-DNA_molekula_%C5%BEivota_-_%C4%8Desky.jpg

Obr. 4 http://users.ntua.gr/sofial/DNA.jpg

Obr. 5 http://files.aloe-forever.webnode.cz/200000050-63e4564dea/mitochondrie.gif

Obr. 6 http://users.ugent.be/~avierstr/principles/cel.gif

Obr. 7 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/De-Gene.png/300px-De-Gene.png

Obr. 8 http://www.sszdra-karvina.cz/bunka/bi/05met/obr/replik.jpg

Obr. 9 http://www.link2universe.net/wp-content/uploads/2012/11/dna-rna.jpg

Obr.10 http://image.excite.de/digiweb/news/GoogleDoodleGregorMendel-g_20034_0.jpg

Obr.11 http://www.nationalgeographicstock.com/comp/01/870/622103.jpg

Obr.12 http://blog.lib.umn.edu/graz0029/ponderingpsychology/mother_kissing_baby_nose.jpg

Obr.13 http://files.ostruzinka.webnode.cz/system_preview_detail_200000103-93d1d94cbd-public/Dvoj%C4%8Data%20Weasleyovi.jpg