bygherren og koordinatorerne
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bygherren og koordinatorerne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Bygherren og koordinatorerne - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Bygherren og koordinatorerne. Udviklingschef Hanne Ullum, Arkitekt MAA. Bygherreforeningen. Interesseorganisation for de professionelle bygherrer i Danmark Godt 120 medlemsvirksomheder Ca. 1300 medarbejdere Statslige, regionale, kommunale, almene, private og bygherrerådgivere

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bygherren og koordinatorerne' - alton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bygherren og koordinatorerne

Bygherren og koordinatorerne

Udviklingschef Hanne Ullum, Arkitekt MAA

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk

bygherreforeningen
Bygherreforeningen

Interesseorganisation for de professionelle bygherrer i Danmark

 • Godt 120 medlemsvirksomheder
  • Ca. 1300 medarbejdere
 • Statslige, regionale, kommunale, almene, private og bygherrerådgivere
 • Bygger/anlægger for mellem 30 og 50 mia. kr. om året

Bygherreforeningen er en interesseorganisation, der varetager og formidler professionelle danske bygherrers holdninger og interesser. Foreningens formål er at fremme udviklingen i byggeriet med hensyn til arkitektur, kvalitet og produktivitet og at præge samfundsdebatten som en væsentlig stemme.

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk

bygherreforeningens fokusomr der
Bygherreforeningens fokusområder
 • Indflydelse
  • Påvirke lovgivning, og branche
 • Udvikling
  • Professionalisere bygherren og skabe udvikling i hele byggesektoren.
  • Stor vækst i projektportefølje
 • Netværk
  • Give medlemmer mulighed for at mødes og debattere/udveksle erfaringer
  • Omkring 1500 personer til kurser, temamøder, seminarer og workshops om året

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk

udviklingsprojekter i bygherreforeningen
Udviklingsprojekter i Bygherreforeningen
 • Ide til Program
 • Værdiskabende Byggeproces
 • Modelprogram.dk
 • Energi og renoveringsprojekter:
  • Renovering på dagsordenen,
  • Energirenovering for lejere,
  • Renover 2010
  • VE-løsninger
 • Digitaliseringsprojekter
 • Bæredygtig jordhåndtering

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk

bygherrerne og arbejdsmilj
Bygherrerne og arbejdsmiljø
 • ‘Bygherrens pligter’
  • Bygherren skal medvirke til, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og koordinere arbejdsmiljøarbejdet under projektering og i byggeperioden
  • Ansvaret kan ikke uddelegeres – kun opgaverne:
  • Udpege koordinatorer (P) og (B)
  • PSS
  • Afgrænse fællesområder – følge op
  • Anmelde byggeplads til AT
  • Opstartsmøder
  • Sikkerhedsrunderinger og sikkerhedsmøder
  • Udarbejde ‘Journal’

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk

i princippet enkelt
I princippet enkelt….

Men

 • Hvordan beskriver man koordinators kompetencer og opgaver? Krav i fx udbud
 • Hvad er koordinators rolle ift til de øvrige parter?
 • Hvordan overleveres viden ml. koordinatorer?
 • Hvordan følger bygherre op på koordinator og arbejdsmiljø?
 • Hvad er koordinators ansvar?
 • Kan koordinator (P) have overlap med koordinator (B) eller med projekterings/byggeledelse?
 • …..

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk

anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering
Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering
 • Første gang udgivet i 2010 – reaktion på manglende vejledning fra AT
 • Under revision (i høring hos samarbejdsorganisationer)
 • Adresserer bygherrens overvejelser om håndtering af arbejdsmiljø og koordinering
 • Supplement til BAR-Bas faktablad om bygherrens pligter

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk

bygherren
Bygherren
 • Overordnet arbejdsmiljøpolitik
 • Signalere vigtigheden af sikkerhed og sundhed – udbudsmateriale
 • Standardisere dokumenter – paradigmer
  • PSS, udbudsdokumenter, opfølgning mm
  • Bygherren sætter standarden
 • Sikre kompetencer – egne eller tilkøbte
  • Udføres opgaver internt, gælder samme krav som man vil stille til eksterne
  • Krav allerede ved inddragelse af bygherrerådgiver - indgår fx i Ydelsesbeskrivelser for bygherrerådgivning 2013
  • Ydelsesbeskrivelser – vurdere ‘kan’-ydelser
  • I udbud sikre fokus på arbejdsmiljø – som tildelingskriterium (fx i konkrete procesbeskrivelser) eller mindstekrav
 • Selv overholde sikkerhedskrav på pladsen!

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk

koordinator anbefalinger ud over faktabladet
Koordinator – anbefalinger ud over faktabladet
 • Vurdere det konkrete projekt:
  • Kompleksitet – koordinators erfaring skal svare til projektets
  • Entreprise-/samarbejdsform kan variere og dermed koordinatorrollen
 • Uafhængig – fx fra selvstændig afdeling eller helt anden virksomhed en projekterings-/byggeledelse
 • Evne at vurdere de praktiske forhold i udførelsen - Koordinator (P)
 • Evne til at vurdere forhold i driften - Koordinator (B)
 • Evne til at facilitere processen
 • Dokumentere erafringer i tilbudsfasen

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk

projektering og koordinator p
Projektering og koordinator (P)
  • Varetage bygherrens rolle ift til arbejdsmiljø under udførelsen og i driften
  • Planlægge det fremtidige arbejdsmiljø i udførelsen og i driften
  • Gennemskue konsekvenser i dritsfasen
  • Løbende oplyse rådgivere og bygherren om kritiske områder i projektet – processer, materialer, efterfølgende drift..
  • Stille de kritiske spørgsmål
  • Opdatere ‘Journal’
  • Bistå forberedelse af udbud af entrepriser – vurdere tilbud
  • Overdrage til koordinator (B)
 • Bygherren
  • Synliggøre koordinatorrollen overfor de øvrige parter i fx udbudsmateriale
  • Tydeliggøre fordeling af roller og ansvar
  • Præcisere deltagelse i projekteringsmøder og at arbejdsmiljø indgår som fast punkt
  • Præcisere arbejdsmiljøprojekteringsmøder og granskningsprocesser

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk

udf relse og koordinator b
Udførelse og koordinator (B)
 • Afgrænse sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder og koordinere sikkerhedsarbejdet
 • Afholde opstartsmøder
 • Registrere entreprenører (og underentreprenører) samt indsamle information om RUT-registreringer (stikprøver – også af information til medarbejdere)
 • Gennemføre sikkerhedsrunderinger
 • Opdatere PSS
 • Informere koordinator (P) om ændringer til journalen
 • Sikre overgang til drift
 • Bygherren
  • Opbakning til koordinator fx gennem arbejdsmiljøpolitik
  • Fx anbefaling af ‘Mønsterarbejdsplads’ eller ‘Byggeriets sikkerhedsmålinger’
  • Deltagelse i fx opstartsmøder.

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk

journalen
Journalen
 • Anbefales anvendt som procesdokument ‘logbog’
  • Rsiskovurdering, dialogværktøj og opsamling undervejs i projektering
  • Adressere og vurdere risici i udførelse og drift – angive løsninger til at nedbringe eller eliminere risici
  • Orientering til bygherre om status undervejs

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk

handleplanen
‘Handleplanen’

Er på vej til offentliggørelse – indeholder blandt andet:

 • Særlige initiativer rettet mod bygherrer og rådgivere
 • Styrke fælles initiativer – gennem BAR (og Bam-Bus)
 • Fælles budskaber
 • Indsats for at udbrede viden – ‘skal’ og ‘kan’
 • Udarbejde materiale – erfaringsopsamling, vejledninger mm
 • Netværksmøder

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk

hvis vi har tid
Hvis vi har tid…
 • Et par yndlingstemaer

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk

den synlige bygherre
Den synlige bygherre
 • Strategi og formidling af holdninger
 • Arbejdsmiljøkrav i udbud
 • Bygherrerepræsentanternes rolle
 • Skiltning, paradigmer, udstyr…
byggepladsens kultur
Byggepladsens kultur
 • Fokus ud over sikkerhed - sundhed, miljø og trivsel
  • Fra ‘skal’ til ‘kan’
  • Incitamenter
  • ‘Nursing’ - madordninger, sociale arrangementer, skurfaciliteter, fejringer….
ad