appendix a litt termodynamikk og fysikalsk kjemi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Appendix A. Litt termodynamikk og fysikalsk kjemi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Appendix A. Litt termodynamikk og fysikalsk kjemi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Appendix A. Litt termodynamikk og fysikalsk kjemi - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Appendix A. Litt termodynamikk og fysikalsk kjemi. Prosessteknikk. 31. august 2009 Sigurd Skogestad http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/prosessteknikk/. A.1 Molbegrepet. Hva er 1 mol? Molvekt luft:. A.2 Balansering av kjemiske reaksjoner. Atombalansene!. A.3 Termodynamiske begreper.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Appendix A. Litt termodynamikk og fysikalsk kjemi' - alton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
appendix a litt termodynamikk og fysikalsk kjemi
Appendix A. Litt termodynamikk og fysikalsk kjemi
 • Prosessteknikk. 31. august 2009
 • Sigurd Skogestad
 • http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/prosessteknikk/
a 1 molbegrepet
A.1 Molbegrepet
 • Hva er 1 mol?
 • Molvekt luft:
a 3 termodynamiske begreper
A.3 Termodynamiske begreper
 • System (åpent, lukket, isolert, adiabatisk)
 • Omgivelser
 • Tilstand (for system)
 • Tilstandsvariabel (p, T, V, U, H, S, ..)
  • Ikke W og Q
 • Prosess (fra starttilstand til slutttilstand)
  • Reversibel prosess
  • Isoterm, isobar, isentalpisk, isentropisk
 • Intensive og ekstensive variable
  • Intensive: Trykk p, Temperatur T, …
  • Ekstensive: Volum V, molmengde n, …
hva er temperatur t
Hva er temperatur T?
 • Varme Q går fra system med høy T til system med lav T
 • Termodynamisk:
 • Uttrykk for intensiteten av molekylenes uordnede bevegelse
sp rsm l
Spørsmål
 • Hvor raskt beveger et molekyl seg?
 • Hvor raskt i forhold til lydhastigheten?
a 3 termodynamiske diagrammer
A.3 Termodynamiske diagrammer
 • System i (intern) likevekt
 • Gitt mengde av alle komponenter
 • Hvor mange opplysninger (tilstandsvariable) trenger vi for å entydig bestemme systems tilstand?
 • Svar: 2
  • For eksempel, (p, V) eller (p,H) eller (H, S)
  • Vær forsiktig med (p,T) – ikke entydig i tofaseområdet (ifølge Gibbs faseregel)
a 4 tilstandsligninger
A.4 Tilstandsligninger
 • Ligning som gir sammenheng mellom p, V og T
 • NB!

Bruk ALLTID absolutt temperatur T [K] i termodynamiske beregninger!!

T [K] = t [oC] + 273.15

ideell gasslov
Ideell gasslov
 • Uhyre viktig resultat!
 • pV = nRT
 • Kan utledes fra kinetisk gassteori:

Trykket p skyldes kollisjon av gass med ”vegg” (se wikipedia)

soave redlich kwong srk
Soave-Redlich-Kwong (SRK)
 • 70/80-tallet: SRK-ligningen revolusjonerte prosessberegninger for olje- og gassindustrien
 • Modifisert van der Waals