השתלמות בתכנון עירוני ותחבורה
Download
1 / 47

- PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Updated On :

השתלמות בתכנון עירוני ותחבורה. אינטרס הציבור בתכנון ד"ר חיים פיאלקוף ד' בחשון התש"ע 22 באוקטובר 2009. אינטרס הציבור. איך מגדירים אינטרס (טובת) הציבור? מה המשמעות של הגדרות שונות של אינטרס הציבור על תהליך קבלת ההחלטות? איך מגלים את אינטרס הציבור? למי הסמכות להגדיר את האינטרס הציבור?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - althea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg
השתלמות בתכנון עירוני ותחבורה

אינטרס הציבור בתכנון

ד"ר חיים פיאלקוף

ד' בחשון התש"ע

22 באוקטובר 2009


Slide14 l.jpg
אינטרס הציבור

 • איך מגדירים אינטרס (טובת) הציבור?

 • מה המשמעות של הגדרות שונות של אינטרס הציבור על תהליך קבלת ההחלטות?

 • איך מגלים את אינטרס הציבור?

 • למי הסמכות להגדיר את האינטרס הציבור?

 • מה האלטרנטיבה לקונספט של טובת הציבור?

 • מהו אינטרס הציבור בחוק התכנון והבניה?


Aicp code of professional ethics l.jpg
AICPCODE OF PROFESSIONALETHICS

אחריות המתכנן לציבור

 • רגישות להשלכות לטווח ארוך

 • מתן דגש ליחסי הגומלין בין ההחלטות

 • מתן מידע אמין ומלא

 • מתן אפשרות לשיתוף הציבור

 • הרחבת הזדמנויות לכל, ובמיוחד לחלשים

 • שמירה על ערכי טבע וערכים היסטוריים


Meyerson banfield politics planning and the public interest l.jpg
Meyerson & Banfield,Politics, Planning andthePublic Interest

קונספציות של אינטרס הציבור

 • Unitary – הציבור כיחידהא. אינטרס הציבור כישות (organism)ב. קונספציה של קבוצתיות ( (communalistic

 • Utilitarianism – תועלתנותא. תועלתנות לפי Benthamב. מעין – תועלתנות quasi – utilitarianism)) ג. תועלתנות מתוקנת – qualified utilitarianism


Frank sorauf the public interest reconsidered l.jpg
Frank Sorauf, “The Public Interest Reconsidered”

קונספציות של אינטרס הציבור

 • ערך מוסכם – (commonly – held value)

 • ערך עליון – wise/superior interest))

 • פשרה בין קבוצות –(balance of interest/ compromise)


Slide18 l.jpg
התנגדות לתכנית

סעיף 100 לחוק התכנון והבניה

"כל מעוניין בקרקע, בבנין או בפרט תכנוני אחר

הרואה עצמו נפגע ע"י תכנית מתאר מחוזית או

מקומית או תכנית מפורטת שהופקדו, רשאי

להגיש התנגדות להן..."


Slide19 l.jpg
גורמים נוספים הרשאים להגיש התנגדות

 • ועדת תכנון או רשות מקומית שתכנית כלולה בתחום התכנית או שגובלת בה

 • גוף ציבורי או מקצועי שאושר לכך ע"י שר הפנים

 • כל משרדי הממשלה

 • מתכנן המחוז


Slide20 l.jpg
צו התכנון והבניה (קביעת גוף ציבורי ומקצועי לעניין הגשת התנגדויות לתכנית)

 • המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית

 • מינהל הפיתוח של קרן קיימת לישראל

 • מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע

 • הרשות לשמורות טבע

 • החברה להגנת הטבע

 • המועצה לארץ ישראל יפה

 • המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אויר בישראל


Slide21 l.jpg
צו התכנון והבניה (קביעת גוף ציבורי ומקצועי לעניין הגשת התנגדויות לתכנית)

 • אגודת האינג'נירים והארכיטקטים בישראל

 • אגודת האדריכלים בישראל

 • אגודת אדריכלי הנוף

 • אגודת הארכיטקטים העצמית בישראל

 • האגודה הגיאוגרפית הישראלית

 • אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה

 • אתרא קדישה


Slide22 l.jpg
התנגדויות לתכנית: אבני דרך בתהליך

 • מועד הגשה (סע' 102)

 • מקום הגשה (סע' 103)

 • חובת הנמקה (סע' 103א')

 • עיון בהתנגדויות (סע' 104)

 • התנגדות טורדנית וקנטרנית (סע' 106ד')

 • שמיעת התנגדויות בפומבי (סע' 107)

 • מינוי חוקר (סע' 107א')

 • דיון והכרעה (סע' 108)


Slide23 l.jpg
הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון זכות התנגדות), התש"ס 1999

הצעת חוק פ/ 711 חה"כ א. הירשזון

"בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בסעיף

100 במקום הרישה המסתיימת במילים "מפורטת

שהופקדו" יבוא "כל הרואה עצמו נפגע על ידי

תכנית שהופקדה..."

דברי הסבר

"מוצע לאפשר לאזרחים, הרואים עצמם נפגעים

מתכנית מתאר מסוימת, להביע התנגדותם

לאותה תכנית, גם אם ההתנגדות מתייחסת

להשלכות סביבתיות בלבד..."


Slide24 l.jpg
איך מגדירים את אינטרס הציבור?

סקירת הזוג Wheaton ב- 3 ערים

שיקגו: פגישות אזוריות בשיטת "דלפי"

לוס אנג'לס: הפצת ניירות עמדה לארגונים אחרים

דאללס: גיבוש מטרות ויעדים

הפצות נייר מטרות ויעדים לציבור

פגישות עם אזרחים

סיכום עם נציגי הארגוניים

הערכת מאמצי השתתפות הציבור מול המוצר התכנוני


Public meetings l.jpg
Public Meetings

האם פגישות הציבור מייצגות?

כןGundry & Heberlein

תנאי לייצוגיות:

 • פרסום מראש

 • נגישות למקום המפגש

 • מתן אפשרות להתבטא

  לאJackson & Slade

  העדפה לבעלי הכנסה והשכלה גבוהה

  לאWagar & Folkman

  העדפה למתאמצים להשמיע עמדותיהם


Sherry arnstein a ladder of citizen participation l.jpg
Sherry Arnstein:A Ladder of Citizen Participation

שליח ע"י האזרחים

כוח ע"י שליח מידה של כוח האזרח

שותפות

פיוס

התייעצות מידה של סמליות

הסברה

תירפיה (tokenism)

מניפולציה אי השתתפות


Slide27 l.jpg
השתתפות הציבור: החלטות אסטרטגיות בגיבוש תכנית סטטוטורית

היערכות

 • האם לגבש תכנית פורמלית להשתתפות הציבור? כיצד להצטוות לביצוע המשימה?

  יעדים

 • האם לחנך את הציבור, לחפש העדפותיו, להעניק לו כוח והשפעה?

  שלביות

 • מה השלב הרצוי להתחיל את תהליך שיתוף הציבור?


Slide28 l.jpg
השתתפות הציבור: החלטות אסטרטגיות בגיבוש תכנית סטטוטורית)

יעדי אוכלוסיה

 • אלו קבוצות יש לכלול במאמצי השיתוף?

  שיטות

 • אלו שיטות השתתפות הציבור יש ליישם?

  מידע

 • איזה מידע יש להציג בפני הציבור?

 • מהן שיטות הפצת הידע שיש לכלול בתהליך?


Slide29 l.jpg
היערכות לשיתוף הציבור

הכנת תוכנית לשיתוף הציבור

 • האם יש להכתיב עריכת תכנית לשיתוף הציבור?

 • האם יש לאשר את התכנית ע"י הרשות המקומית?

 • האם יש להפיץ את התכנית לציבור?

 • האם יש לכלול את התכנית כחלק מהתכנית המתארית הכוללת?


Slide30 l.jpg
יעדים לשיתוף הציבור

מגוון היעדים לשיתוף

 • מילוי דרישות החוק

 • הכרת העדפות הציבור (חזון – visioning)

 • דליית ידע וניסיון הציבור

 • חינוך הציבור בענייני מדיניות עירונית


Slide31 l.jpg
יעדים לשיתוף הציבור

מגוון היעדים לשיתוף (המשך)

 • החלטות אסטרטגיות בעניין בגיבוש תכנית סטטוטורית

 • טיפוח השפעת הציבור בקבלת החלטות

 • גיוס ציבור פעילים לתמוך בתכנית וביישום


Slide32 l.jpg
שלביות לשיתוף הציבור

 • טרום התכנון

 • גיבוש תכנית עבודה לתכנית הסטטוטורית

 • לימוד ראשוני של בעיות, שאיפות...

 • הבנת הגיגי הציבור


Slide33 l.jpg
שלביות לשיתוף הציבור (המשך)

ביצוע תכנון

 • פיתוח חלופות

 • שיקלול מדדי הערכה

 • הערכת חלופות

 • החלטות אסטרטגיות בעניין גיבוש התכנית הסטטוטורית

  תום התכנון

 • פגישות ציבוריות לדון בתכנית


Slide34 l.jpg
יעדי אוכלוסיה לשיתוף הציבור

קבוצות עניין

 • מסחר ועסקים

 • נבחרי ציבור

 • ארגוני פיתוח

 • אגפי העירייה

 • משרדי ממשלה


Slide35 l.jpg
יעדי אוכלוסיה לשיתוף הציבור

קבוצות עניין (המשך)

 • מנהלות שכונתיות

 • ארגונים ירוקים

 • מלכר"ים בענייני תחבורה, דיור, חברה וכו'

 • קבוצות בעלי דירות

 • ארגוני קשישים, חד-הוריות

 • ארגוני נכים


Slide36 l.jpg
שיטות לשיתוף הציבור

מגוון השיטות

 • פגישות ציבוריות

 • פגישות פתוחות עם עורכי התכנית

 • סדנאות לגיבוש יעדים, אסטרטגיות

 • פגישות שכונתיות


Slide37 l.jpg
שיטות לשיתוף הציבור

מגוון השיטות (המשך)

 • ועדת היגוי

 • ראיונות עם אנשי מפתח

 • סקרי תושבים

 • קו פתוח


Slide38 l.jpg
מידע לשיתוף הציבור

סוגי מידע

 • תחזיות אוכלוסיה

 • מיפוי אזורים רגישים

 • ניתוח משמעויות הפיתוח

 • תמצית עיקרי התכנית

 • סיכום היזון חוזר מהציבור

 • חלופות תכנוניות


Slide39 l.jpg
מידע לשיתוף הציבור

הפצה

 • שיחות עם נציגי מנהלות שכונתיות

 • עלונים

 • עיתונים מיוחדים

 • תוספת לעיתונים המקומיים

 • טלוויזיה בכבלים

 • סרטי וידיאו

 • אתר אינטרנט


Slide40 l.jpg
תכנון סניגורי

"אל תשימו לב לדברי המניאים

כי דבר נמנע הוא שיסכימו

כל ישראל לדעת אחת."

רב יהודה אלקלעי, מעודד ענוים

תכנון סניגורי


Slide41 l.jpg

אמרו: "כשם שאין פרצופיהם שווים כך אין דעותיהם שוות".

אתה סובל את פרצופו השונה של חברך?

אם כן, תסבול גם את דעתו השונה משלך.

(רב מנחם מנדל מקוצק)

תכנון סניגורי

תכנון סניגורי


Paul davidoff advocacy planning l.jpg
פול דוידוב – תכנון סניגורי Paul Davidoff – Advocacy Planning

 • חלקם של ערכים בתהליך התכנון

 • התערבות המתכנן בפוליטיקה

 • תכנון מסורתי = תכנון אחיד

 • תהליך התכנון בתכנון פלורליסטי

 • יתרונות לתכנון פלורליסטי

 • תפקידי המתכנן הפלורליסטי

תכנון סניגורי


Slide43 l.jpg
- בעיות עם תכנון פלורליסטי

ביקורת אוהדת של Lisa Peattie

זיהוי והגדרת הלקוח

שקלול של האינטרסים של הקהילה

התייחסות לאוכלוסיה הנזקקת ביותר

היעדר השתתפות הציבור

הקטנת הבעיה של אינטרס הציבור

תכנון סניגורי


Exclusionism l.jpg
(exclusionism) תסמונת מניעת זכויות

NIMBY – not in my back yard

NOOS – not on our street

LULU – locally unwanted land uses

NOPE – not on planet earth

NIMTOO – not in my term of office

CAVE – citizens against virtually everything

From: M .Dear, “Understanding and

Overcoming the Nimby Syndrome,”

JAPA, Vol.58, no. 3, Summer 1992,pp.

288-300.

תכנון סניגורי


Slide45 l.jpg
ויכוחים מרחביים

מחזוריות בויכוח* הולדה* בשלות* הזדקנות / הכרעהטיעוני המתנגדים* פגיעה בערכי נדל"ן * בטחון אישי* איכות הסביבה

תכנון סניגורי


Slide46 l.jpg
ויכוחים מרחביים (המשך)

משתנים המשפיעים על עמדות התושבים

* תכונות הקליינט של המוסד* תכונות המוסד* תכונות השכונה

תכנון סניגורי


Slide47 l.jpg
בעיות עם תכנון פלורליסטי

Keyes & Teicher

* מעודד הצהרות * מעודד התנגדות* מתרכז בצרכי "החלשים"Mazziotti & Piven

* מסיט את הציבור ממאבק פוליטי לתרגילי תכנון

תכנון סניגורי


ad