Ekostar pak va ekolo ki partner
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Ekostar Pak Vaš ekološki partner. Uloga operatera u razvoju sistema upravljanja ambalažnim otpadom. 15.10.2014, ECOFAIR. Osnivanje. 2 8 . 09. 2010. – Osnovana kompanija Ekostar Pak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - althea-hill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ekostar pak va ekolo ki partner

Ekostar Pak Vaš ekološki partner

Uloga operatera u razvoju sistema upravljanja ambalažnim otpadom

15.10.2014, ECOFAIR


Osnivanje
Osnivanje

 • 28. 09. 2010. – Osnovana kompanija Ekostar Pak

 • 25.10.2010. - Dobijena je dozvola od stranenadležnog MinistarstvaRepublikeSrbije, čime je Ekostar Pak stekaosvojstvoOperaterasistema za upravljanje ambalažnim otpadom

  2010. god – Osnivači:

 • Umka

 • Avala Ada

 • Fabrika Hartije Beograd

  2012. god - Proširenje osnivačkog članstva :

 • Jaffa

 • Brzan Plast

 • Beohemija


Sakuplja ka mre a ekostar pak a
Sakupljačka mreža Ekostar Pak-a

 • Ekostar Pak je uspostavio saradnju na polju upravljanja ambalažnim otpadom sa preko 60 samostalnih sakupljača koji posluju na celoj teritoriji Republike Srbije.

 • Na polju upravljanja ambalažnim otpadom ostvarena je i saradnja sa 6 komunalnih preduzeća, javnih i privatnih, koja posluju u: Nišu, Kruševcu, Novom Bečeju, Knjaževcu, Novom Pazaru, Zaječar.

 • Svi sakupljači sa kojima Ekostar Pak

  sarađuje poseduju potrebne dozvole

  i rade u skladu sa svim važećim

  zakonima i propisima, što je i osnovni

  uslov za dobijanje stimulacija.


Ulaganje u sistem
Ulaganje u sistem

Ekostar Pak je uneo novinu u ulaganje u sakupljače, gde je praksu direktnog prenosa sredstava na račun sakupljača zamenio kupovinom opreme, čime se na direktan, efikasan i transparentan način ulaže u sistem sakupljanja i podižu kapaciteti i mogućnosti. Na ovaj način u sakupljače je uloženo oko 4.000.000 evra kroz kupovinu:

 • 25 kamiona

 • 10 viljuškara

 • 20 presa

 • 15 abrol kontejnera

 • 800 kontejnera

 • 50 kanti za PET

 • 600 kaveza za PET

 • 2 mašine za briketiranje

 • 4 kolske vage

 • 12.000 kutija za odlaganje papira

 • 1.400.000 kesa za separaciju po domaćinstvima

 • 3.000 džambo vreća

 • 1 mašinu za otvaranje kesa i „zatvaranje“ sortir linije na Ada Huji


Ekostar pak va ekolo ki partner

Količine ambalažnog otpada plasirane na tržište RSkoje su u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom/količine predate na upravljanje Ekostar Pak-u


Ekostar pak va ekolo ki partner
Ukupnoprikupljenoi recikliranoambalažnogotpada/količinekojejeEkostarPakprikupioi reciklirao


Ukupno prikupljeno i reciklirano ambala nog otpada u 2013 godini po vrstama ambala nog otpada
Ukupno prikupljeno i reciklirano ambalažnog otpada u 2013.godini po vrstama ambalažnog otpada


Ispunjenost nacionalnog cilja od 23 za 2013 godinu
Ispunjenost Nacionalnog cilja od 23% za 2013.godinuPostoje i problemi u saradnji sa sakuplja ima
Postojeći problemi u saradnji sa sakupljačima

Problemi sa privatnim sakupljačima:

 • Uslovi u kojima se vrši sakupljanje

 • Nelojalna konkurencija (neformalni sakupljači)

  Problemi sa JKP-ovima:

 • Loša infrastruktura za separaciju ambalažnog otpada

 • Česta promena rukovodstva

 • Veliki sistemi – sporo uspostavljanje saradnje

 • Primarna delatnost – sakupljanje komunalnog otpada


Prednosti i mane sistema upravljanja ambala nim otpadom
Prednosti i mane sistema upravljanja ambalažnim otpadom

Prednosti uvođenja sistema:

 • Rast prikupljenih i recikliranih količina ambalažnog otpada

 • Značajno veće ulaganja u sistem sakupljanja i opremu u odnosu na period pre primene Zakona

 • Ekostar Pak je uložio oko 4 mil. Eur

 • Povećao se broj sakupljača ambalažnog otpada i pojavili su se novi u mestima gde ih do sada nije bilo

 • Povećao se i broj reciklera

  Nedostatci:

 • Nedovoljno angažovanje inspekcije

 • Pojava nelojalne konkurencije

 • Nekontrolisano izdavanje dozvola novim operaterima


Hvala na pa nji
Hvala na pažnji!

Sve dodatne informacije, relevantne Zakone, Uredbe i ostale podzakonske akte koje se odnose na upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom možete pronaći na našoj internet stranici

www.ekostarpak.rs

ekostarpak@ekostarpak.rs