Ponyo - PowerPoint PPT Presentation

alta
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ponyo PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Ponyo
220 Views
Download Presentation

Ponyo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ponyo reż. H. Miyazaki Japonia 2008

 2. czym jest przyjaźń? radosne.pl

 3. czy przyjaźń jest ważna? barosek2.blog.interia.pl

 4. przyjaciel idealny Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel? - wierny - lojalny - oddany - pomocny - godny zaufania - bezinteresowny - cierpliwy

 5. literackie i filmowe przyjaźnie

 6. przyjaźń w przysłowiach

 7. przyjaźń w przysłowiach Kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł. nibelungia.pl

 8. przyjaźń w przysłowiach Kto przestaje być przyjacielem, nigdy nim nie był.

 9. przyjaźń poddana próbie

 10. Studio Ghibli

 11. zapraszamy na film www.nhef.pl