Εξόρυξη Χωρικών Δεδομένων
Download
1 / 40

Εξόρυξη Χωρικών Δεδομένων - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Εξόρυξη Χωρικών Δεδομένων. Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου, Χρήστος Μακρής (βασισμένο σε σημειώσεις της Μ. Dunham ). Θεματολογία Εξόρυξης Χωρικών Δεδομένων. Στόχος : Μια εισαγωγή σε μερικές τεχνικές εξόρυξης χωρικών δεδομένων Εισαγωγή Σύνοψη Χωρικών Δεδομένων

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Εξόρυξη Χωρικών Δεδομένων' - alta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Εξόρυξη Χωρικών Δεδομένων

Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου, Χρήστος Μακρής

(βασισμένο σε σημειώσεις της Μ. Dunham)


Θεματολογία Εξόρυξης Χωρικών Δεδομένων

Στόχος: Μια εισαγωγή σε μερικές τεχνικές εξόρυξης χωρικών δεδομένων

 • Εισαγωγή

 • Σύνοψη Χωρικών Δεδομένων

 • Βασικές Αρχές Εξόρυξης Χωρικών Δεδομένων

 • Γενίκευση / Εξειδίκευση

 • Χωρικοί Κανόνες

 • Χωρική Κατηγοριοποίηση

 • Χωρική Συσταδοποίηση


Spatial object
Χωρικό Αντικείμενο ( ΔεδομένωνSpatial Object)

 • Περιέχει τόσο χωρικά όσο και μη χωρικά χαρακτηριστικά.

 • Πρέπει να έχει χαρακτηριστικά προσδιορισμού της θέσης όπως:

  • Γεωγραφικό Πλάτος/Γεωγραφικό Μήκος

  • Ταχυδρομικός κώδικας

  • Διεύθυνση, οδός, κλπ

 • Το χωρικό αντικείμενο μπορεί να ανακτάται χρησιμοποιώντας χωρικά ή/και μη χωρικά χαρακτηριστικά.


Εφορμογές Εξόρυξης Χωρικών Δεδομένων

 • Γεωλογία

 • Γεωγραφικά Πληροφορικά Συστήματα (GIS)

 • Επιστήμες Περιβάλλοντος

 • Γεωργία

 • Ιατρική

 • Ρομποτική

 • Μπορεί να περιέχει τόσο χωρικές όσο και χρονικές πτυχές


Spatial queries
Χωρικά ( ΔεδομένωνSpatial) Queries

 • Η χωρική επιλογή περιλαμβάνει λειτουργίες εξειδικευμένης σύγκρισης:

  • Κοντά

  • Βόρεια, Νότια, Ανατολικά, Δυτικά

  • Περιέχεται σε

  • Επικαλύπτεται

 • Ερώτηση περιοχής (Region (Range) Query) – βρες αντικείμενα που επικαλύπτουν μια συγκεκριμένη περιοχή

 • Ερώτηση πλησιέστερου γείτονα (Nearest Neighbor Query)– βρες αντικείμενα που είναι γειτονικά ως προς ένα γνωστό αντικείμενο

 • Σάρωση απόστασης (Distance Scan)– βρες αντικείμενα που βρίσκονται εντός συγκεκριμένης απόστασης από ένα γνωστό αντικείμενο όπου η απόσταση αυξάνει βαθμιαία


Δομές ΔεδομένωνΧωρικών Δεδομένων

 • Δομές δεδομένων ειδικά σχεδιασμένες για την αποθήκευση ή τη δεικτοδότηση χωρικών δεδομένων

 • Συχνά βασίζονται στο B-δένδροή στο Δένδρο Δυαδικής Αναζήτησης

 • Συσταδοποίηση δεδομένων στο δίσκο με βάση τη γεωγραφική τοποθεσία

 • Μπορούν να αναπαριστούν μια σύνθετη χωρική δομή τοποθετώντας το χωρικό αντικείμενο σε μια δομή συγκεκριμένου γεωγραφικού σχήματος

 • Τεχνικές:

  • Τετραδικό Δένδρο (Quad Tree)

  • R- Δένδρο

  • k-D Δένδρο


Ελάχιστο Περιβάλλον Ορθογώνιο Δεδομένων

 • Ελάχιστο Περιβάλλον Ορθογώνιο (Minimum Bounding Rectangle, MBR)

 • Το μικρότερο ορθογώνιο που περιέχει πλήρως το αντικείμενο


Παραδείγματα ΔεδομένωνΕλαχίστου Περιβάλλοντος Ορθογωνίου


Quad tree
Τετραδικό Δένδρο ( ΔεδομένωνQuad Tree)

 • Ιεραρχικός διαχωρισμός του χώρου σε τεταρτημόρια (MBRs)

 • Κάθε επίπεδο του δένδρου αναπαριστά το αντικείμενο ως σύνολο τεταρτημορίων τα οποία περιέχουν κάποιο μέρος του αντικειμένου

 • Κάθε επίπεδο είναι μια πιο ακριβή αναπαράσταση του αντικειμένου

 • Το πλήθος των επιπέδων καθορίζεται από το βαθμό της επιθυμητής ακρίβειας


Παράδειγμα ΔεδομένωνΤετραδικού Δένδρου


R- ΔεδομένωνΔένδρο

 • Όπως και στο Τετραδικό Δένδρο, η περιοχή χωρίζεται σε διαδοχικά μικρότερα ορθογώνια (MBRs).

 • Τα ορθογώνια δεν χρειάζεται να είναι του ίδιου μεγέθους ή αριθμού σε κάθε επίπεδο.

 • Τα ορθογώνια μπορεί να επικαλύπτονται.

 • Τα κελιά χαμηλότερου επιπέδου έχουν μόνο ένα αντικείμενο.

 • Αλγόριθμοι συντήρησης (maintenance) του δένδρου παρόμοιοι με τα B-δένδρα.


Παράδειγμα ΔεδομένωνR-Δένδρου


K-D ΔεδομένωνΔένδρο

 • Σχεδιασμένο για δεδομένα πολλών χαρακτηριστικών, όχι απαραίτητα χωρικά

 • Παραλλαγή του δυαδικού δένδρου αναζήτησης

 • Κάθε επίπεδο χρησιμοποιείται για τη δεικτοδότηση μίας από τις διαστάσεις του χωρικού αντικειμένου

 • Τα κελιά κατώτατου επίπεδου έχουν μόνο ένα αντικείμενο

 • Διαιρέσεις που δεν βασίζονται σε MBRs αλλά σε διαδοχικές διαιρέσεις του εύρους διαστάσεων


Παράδειγμα Δεδομένωνk-D Δένδρου


Τοπολογικές Συσχετίσεις Δεδομένων

Χωρική περιοχή:

 • Ξένη ή αμοιβαίως αποκλειόμενη (Disjoint)

 • Έχει επικάλυψη ή τέμνει(Overlaps ή Intersects)

 • Ίση

 • Καλύπτεται από ή βρίσκεται εντός ή περιέχεται σε

 • Καλύπτει ή περιέχει


Απόσταση Μεταξύ Αντικειμένων Δεδομένων

 • Euclidean

 • Manhattan

 • Επεκτάσεις:


Progressive refinement
Προοδευτική Βελτίωση Δεδομένων (Progressive Refinement)

 • Δώσε προσεγγιστικές απαντήσεις πριν από τις πιο βελτιωμένες απαντήσεις.

 • Φίλτραρε τα δεδομένα που δεν είναι μέρος της απάντησης

 • Ιεραρχική παρουσίαση των δεδομένων βασισμένη σε χωρικές σχέσεις

 • Αδρό κατηγόρημα που επαναληπτικά βελτιώνεται


Progressive refinement1
Χωρική Ιεραρχία Δεδομένων: Progressive Refinement – Προοδευτική Βελτίωση


Spatial data dominant algorithm
Spatial Data Dominant Algorithm Δεδομένων – Γενίκευση Χωρικής Τάξης


Sting
STING Δεδομένων

 • STatistical Information Grid-based

 • Ιεραρχική τεχνική για το διαχωρισμό μιας περιοχής σε ορθογώνια κελια

 • Δομή δεδομένων πλέγματος που περιέχει συνοπτικές πληροφορίες για κάθε κελί

 • Τεχνική ιεραρχικής συσταδοποίησης

 • Παρόμοιο με το τετραδικό δένδρο


Sting1
STING Δεδομένων


Sting build
STING Build ΔεδομένωνΑλγόριθμος


Sting2
STING ΔεδομένωνΑλγόριθμος


Χωρικοί Κανόνες Δεδομένων

 • Κανόνας χωρικού χαρακτηριστικού(Characteristic Rule)

  Το μέσο οικογενειακό εισόδημα στο Dallas είναι$50,000.

 • Διακρίνων Κανόνας – Κανόνας Χωρικού Διαχωρισμού (Discriminant Rule)

  Το μέσο οικογενειακό εισόδημα στο Dallas είναι $50,000, ενώ στοPlano το μέσο οικογενειακό εισόδημα είναι $75,000.

 • Κανόνας χωρικής συσχέτισης (Association Rule)

  Το μέσο οικογενειακό εισόδημα στο Dallas για οικογένειες που ζουν κοντά στην ΛίμνηWhite Rock είναι$100,000.


Κ Δεδομένωνανόνες Χωρικής Συσχέτισης

 • Είτε το πρότερο (antecedent) είτε το απότοκο (consequent)του κανόνα πρέπει να περιέχει κάποια χωρικά κατηγορήματα.

 • Αντιμετώπισε την underlying βάση δεδομένων ως σύνολο χωρικών αντικειμένων.

 • Μπορεί να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας ένα είδος προοδευτικής βελτίωσης


Αλγόριθμος ΔεδομένωνΔημιουργίας ΚανόνωνΧωρικών Συσχετίσεων

Παρόμοιος με τον Aprioriαλγόριθμο στον οποίο καθορίζονται συχνά «σύνολα κατηγορημάτων»


Χωρική Συσταδοποίηση Δεδομένων

 • Διαχωρισμός χωρικών αντικειμένων

 • Μπορεί να βασίζεται σε μη χωρικά ή/και χωρικά χαρακτηριστικά

 • Μπορεί να χρησιμοποιεί γενίκευση και προοδευτική βελτίωση


Επέκταση ΔεδομένωνID3 – Κατηγοριοποίηση Χωρικών Αντικειμένων

 • Neighborhood Graph (Γράφοι γειτνίασης)

  • Κόμβοι– αντικείμενα

  • Ακμές – συνδέουν γείτονες

 • Ο ορισμός της «γειτονίας» ποικίλει (απόσταση μικρότερη κάποιου κατωφλίου, ικανοποίηση μιας τοπολογικής σχέσης μεταξύ των αντικειμένων, κ.α.)

 • Ο αλγόριθμος ID3 για την κατηγοριοποίηση εξετάζει τα μη χωρικά χαρακτηριστικά όλων των αντικειμένων σε μια γειτονιά


Δένδρο ΔεδομένωνΧωρικής Απόφασης

 • Προσέγγιση παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε για τους χωρικούς κανόνες συσχέτισης.

 • Τα χωρικά αντικείμενα μπορούν να περιγραφούν με βάση τα γειτονικότερα ως προς αυτά αντικείμενα– (buffer(ενδιάμεση ζώνη)).

 • Περιγραφή της κλάσης με βάση τη συνάθροιση γειτονικών αντικειμένων


Αλγόριθμος ΔεδομένωνΔένδρου Χωρικής Απόφασης

Καθορίζεται οι αριθμοί των αντικειμένων που ικανοποιούν ή δεν ικανοποιούν κάθε κατηγόρημα. Έτσι υπολογίζεται το κέρδος της πληροφορίας


Χωρική Συσταδοποίηση Δεδομένων

 • Ανιχνεύει συστάδες ή ακανόνιστα σχήματα

 • Χρήση κεντροειδών και προσεγγίσεις απλής απόστασης μπορεί να μην δουλεύουν αποδοτικά.

 • Οι συστάδες μπορεί να είναι ανεξάρτητες της σειράς εισόδου.Clarans
CLARANS ΔεδομένωνΕπεκτάσεις

 • Αφαίρεσε τις υποθέσεις κύριας μνήμης τουCLARANS.

 • Χρησιμοποίησε τεχνικές χωρικής δεικτοδότησης

 • Χρησιμοποίησε δειγματοληψία χρησιμοποιώντας τα R*-δένδρα για να ταυτοποιήσεις κεντρικά αντικείμενα.

 • Άλλαξε τους υπολογισμούς κόστους μειώνοντας το πλήθος των εξεταζόμενων αντικειμένων

  • Αντί να εξετάζεται όλη η βάση, εξετάζονται μόνο τα αντικείμενα στις συστάδες που επηρεάζονται κατά την αλλαγή ενός medoid.

 • Η ανάκτηση των αντικειμένων σε μια δοθείσα συστάδα βασίζεται στην κατασκευή ενός διαγράμματοςVoronoi


Voronoi
Voronoi Δεδομένων


Sd clarans
SD Δεδομένων(CLARANS)

 • Spatial Dominant (SD)

 • Πρώτα συσταδοποιεί τις χωρικές συνιστώσες χρησιμοποιώντας τον CLARANSκαι έπειτα εξετάζει τα μη χωρικά γνωρίσματα εντός κάθε συστάδας για να εξάγει την περιγραφή της

 • Επαναληπτικά αντικαθιστά τα κεντροειδή αλλά περιορίζει το πλήθος των ζευγαριών που αναζητούνται

 • Χρησιμοποιεί γενίκευση

 • Χρησιμοποιεί εκμάθηση για να εξάγει την περιγραφή της συστάδας


Sd clarans algorithm
SD(CLARANS) Algorithm Δεδομένων


Dbclasd
DBCLASD Δεδομένων

 • Distribution Based Clustering of LArge Spatial Databases

 • Επέκταση τουDBSCAN

 • Θεωρεί ότι τα αντικείμενα στη συστάδα είναι ομοιόμορφα κατανεμηνένα

 • Ταυτοποιεί κατανομές που ικανοποιούν περιορισμούς απόστασης μεταξύ πλησιέστερων γειτόνων.

 • Αντικείμενα προστίθενται αν η κατανομή είναι ομοιόμορφη


Dbclasd1
DBCLASD ΔεδομένωνΑλγόριθμος


Aggregate proximity
Aggregate Proximity Δεδομένων(Συναθροιστική Εγγύτητα)

 • Aggregate Proximity – μετρά πόσο κοντά είναι μια συστάδα σε ένα χαρακτηριστικό

 • Η σχέση συναθροιστικής εγγύτητας εντοπίζει τα k πιο κοντινά χαρακτηριστικά σε μια συστάδα

 • The CRH Algorithm – χρησιμοποιεί διαφορετικά σχήματα:

  • Περικλείων Κύκλος (Encompassing Circle)

  • Ισοθετικό Ορθογώνιο (IsotheticRectangle)

  • Κυρτό Περίβλημα (Convex Hull)

 • Μια προσέγγιση φιλτραρίσματος των χαρακτηριστικών που χρησιμοποιεί πρώτα τον περικλείοντα κύκλο, μετά το ισοθετικό ορθογώνιο και τέλος το κυρτό περίβλημα


CRH Δεδομένων


ad