slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informační zdroje pro odbornou práci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informační zdroje pro odbornou práci

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Informační zdroje pro odbornou práci - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Informační zdroje pro odbornou práci. Jak to má vypadat ( odborná práce ). Odborná práce MUSÍ být založena na současném stavu poznání a měla by ho ve vymezené oblasti zájmu: shrnovat, upozornit na důležité nové poznatky a současné hlavní směry výzkumu (práce rešeršní – review );

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Informační zdroje pro odbornou práci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Informační zdroje

pro odbornou práci

slide2

Jak to má vypadat (odborná práce)

 • Odborná práce MUSÍ být založena na současném stavu poznání a měla by ho ve vymezené oblasti zájmu:
  • shrnovat, upozornit na důležité nové poznatky a současné hlavní směry výzkumu (práce rešeršní – review);
  • rozšiřovat o nové poznatky na základě vlastního výzkumu (základní výzkum);
  • rozšiřovat o zkušenost s konkrétní praktickou aplikací (aplikovaný výzkum).
 • Rešerše je povinnou součástí každého typu práce, rozdíl je jen v její šíři!
slide3

Jak se zorientovat (v odborných zdrojích)

 • Zdroje, na kterých je založena odborná práce, musí splňovat pokud možno všechna následující kritéria:
  • Autor má patřičnou kvalifikaci, je uznávaným členem vědecké komunity a pracuje pro věrohodnou instituci (adresa instituce, počet recenzovaných publikací autora, citovanost autora – H-index)
  • Článek nebo kniha jsou recenzované a vydané v respektovaném časopise nebo nakladatelství (Impact factor časopisu, název nakladatelství)
  • Zdroj je přiměřeně současný (datum vydání)
slide4

Co z toho plyne

 • Mezi základní zdroje patří články z časopisů s IF, monografie z dobrých nakladatelství, sborníky z významných konferencí (pokud možno zařazené do elektronických databází).
 • Mezi zdroje NEpatří publicistika a lobbyistické webové stránky.
 • Opatrně je třeba nakládat se zdroji „šedé“ literatury – výzkumné zprávy, firemní literatura, vysokoškolské kvalifikační práce, materiály pro výuku, Wikipedie…
slide5

Jak se k nim dostat (k odborným zdrojům)

Přes Google cesta nevede!

Vyhledávání poskytne zejména odkazy na komerční stránky, podklady pro výuku, lobbyistické stránky, veřejné zprávy státních institucí, publicistiku… Většinou jde o zdroje s nízkou spolehlivostí.

Kromě knihoven (univerzitní, vědecké) jsou dnes hlavním a nejrychlejším východiskem elektronické databáze. Ty jsou buď placené (univerzity a výzkumné ústavy jsou připojeny prostřednictvím konsorcií) nebo zdarma.

slide6

Které to jsou (ty databáze)

Placené: Web of Science (isiknowledge.com) – přírodní a technické vědy, ale i humanitní obory; ProQuest (http://search.proquest.com/index) – humanitní obory a ekonomika, méně přírodní vědy;

Placené s omezeným neplaceným přístupem: Science Direct (www.sciencedirect.com) – rozcestník časopisů z nakladatelství Elsevier; webové stránky konkrétních časopisů.

Neplacené: Google Scholar (scholar.google.com)

Popis databází včetně manuálů je např. na http://www.ujep.cz/cz/podle-cinnosti/knihovny/c170_informacni-zdroje.htmlZásadní výhodou placených databází je přístup k fulltextům.

slide7

Jak začít (s odbornou rešerší)

 • Nové téma, nic o tom nevím
 • Formulovat klíčová slova, případně s použitím operátorů (AND, OR, NOT). Pohrát si s nimi a dopracovat se ke zvládnutelnému počtu výběrů.
 • Příklad: benzene AND photocatalysis AND (destruction OR degradation)
 • Projít abstrakty článků se „slibným“ názvem a vytipovat pár nejnovějších, které jsou k tématu blízké.
 • Provést hledání „related“ článků (funkce v databázích nebo si prostě prohlédnout seznam referencí v již vybraných článcích) a/nebo podle klíčových autorů již vybraných článků (co napsali dříve).
 • Zkopírovat si a prohlédnout fulltexty vybraných článků.
slide8

Jak začít (s odbornou rešerší)

Už mám něco v ruce

(zdroje, které mi byly doporučeny např. školitelem)

Začít rovnou u bodu 4). Pokud je zdroj starší, je hledání nutné i směrem k novějším článkům.

Co dělat, když fulltext článku, který mě zajímá, není přístupný:

Univerzitní knihovna je schopna zajistit elektronickou nebo papírovou kopii jakéhokoli článku do několika dnů za poplatek (desítky korun). Nebo si lze článek zaplatit on-line (což je ovšem dražší, typicky 20-30 dolarů).

slide10

Upozornění na závěr

Diplomová práce bez patřičně provedené rešerše včetně mezinárodních zdrojů nebude při obhajobě přijatelná! Počet takových zdrojů závisí na typu práce, v každém případě ale musí být zastoupeny.