szczepienia w xxi w czy bezpieczne skuteczne i konieczne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szczepienia w XXI w. Czy bezpieczne, skuteczne i konieczne? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szczepienia w XXI w. Czy bezpieczne, skuteczne i konieczne?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Szczepienia w XXI w. Czy bezpieczne, skuteczne i konieczne? - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Szczepienia w XXI w. Czy bezpieczne, skuteczne i konieczne?. Prof. dr hab. M. Dorota Czajkowska-Majewska. Szczepienia – sztuczne wprowadzenie do ciała antygenów w celu wytworzenia przeciwciał. Przeciwciała.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Szczepienia w XXI w. Czy bezpieczne, skuteczne i konieczne?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szczepienia w xxi w czy bezpieczne skuteczne i konieczne
Szczepienia w XXI w.Czy bezpieczne, skuteczne i konieczne?

Prof. dr hab. M. Dorota Czajkowska-Majewska

slide2

Szczepienia – sztuczne wprowadzenie do ciała antygenów w celu wytworzenia przeciwciał

Przeciwciała

niemowl nabywa pasywn odporno od matki o ysko i mleko o dporno na wiele miesi cy
Niemowlę nabywa pasywną odporność od matki: łożysko i mlekoOdporność na wiele miesięcy

IgM

IgG

IgA

IgG

Ig G - immunoglobulina G – najważniejsza, 75% przeciwciał we krwi

IgM - eliminuje patogeny we wczesnej fazie infekcji

IgA – obecna w błonach śluzowych (jelita, układ oddechowy, moczowy, w ślinie, łzach i mleku. Zapobiega kolonizacji patogenów.

niedojrza y uk ad odporno ciowy niemowl cia
Niedojrzały układ odpornościowy niemowlęcia
 • Korzysta początkowo z przeciwciał przekazanych przez matkę z krwią pępowinową i w mleku. Odporność pasywna.
 • Mleko matki zawiera przeciwciała, leukocyty, enzymy i substancje wspomagające, układ odpornościowy (najwięcej w colostrum). Mleko matki, która nie przeszła chorób - mniej przeciwciał lub wcale.
 • Nie odpowiada adekwatną produkcją przeciwciał po szczepieniach.
 • Manipuluje się układem odpornościowym niemowlęcia przez sztuczną stymulację i wywołanie stanu zapalnego (toksyczne adjuwanty - aluminium, tłuszcze, skwalen) i wielkokrotne podawanie szczepionek.
 • Przeciwciała w mleku interferują z produkcją przeciwciał po szczepieniu.
 • Firmy szczepionkowe proponują, by matki przestały karmić, aby ich niemowlęta wytworzyły przeciwciała na szczepionkowe antygeny.
 • Trudno o większą arogancję i pogardę dla natury.
mity propagowane przez producent w szczepionek
Mity propagowane przez producentów szczepionek
 • Szczepienia są skuteczne i uratowały ludzkość od epidemii zabójczych chorób zakaźnych.
 • Szczepienia są bezpieczne, mogą być podawane w nieograniczonych ilościach (dr Paul Offit (wpływowy amerykański przemysłowiec szczepionkowy) – uważa, że niemowlę może przyjąć na raz nawet 10 000 szczepień. Współpracuje z grupą ustalającą kalendarze szczepień (ewidentny konflikt interesów).
umieralno z powodu chor b zaka nych a szczepienia usa
Umieralność z powodu chorób zakaźnych a szczepienia (USA)

Rozpowszechnienie antybiotyków

umieralno z powodu krztu ca w usa i uk
Umieralność z powodu krztuśca w USA i UK

Rozpowszechnienie szczepionki

umieralno z powodu odry w usa us vital statictics statystyki demograficzne
Umieralność z powodu odry w USAUS Vital Statictics (statystyki demograficzne)

Measles Vaccine

introducd in 1963

umieralno w uk z powodu odry
Umieralność w UK z powodu odry

Measles Vaccine

introduced in 1963

umieralno z powodu grypy i zapalenia p uc a szczepionki us vital statistics
Umieralność z powodu grypy i zapalenia płuc, a szczepionki (US Vital Statistics)
szczepienia mia y bardzo ograniczony udzia w zmniejszeniu umieralno ci na choroby zaka ne
Szczepienia miały bardzo ograniczony udział w zmniejszeniu umieralności na choroby zakaźne

Skuteczne były:

 • Poprawa higieny
 • Poprawa warunków życia (odżywienie, kanalizacja)
 • Produkcja i rozpowszechnienie syntetycznych antybiotyków (1940)
poliomielitis ch heinego medina a szczepienia rz dowe statystyki usa
Poliomielitis(ch. Heinego-Medina a szczepienia (Rządowe Statystyki USA)

Paraliż występuje u ok. 1% zarażonych, gdy wirus polio przeniknie do centralnego układu nerwowego i namnaża się w neuronach ruchowych, rdzeniu kręgowym i korze ruchowej powodując zniszczenie neuronów ruchowych.

Wzrost zachorowań w USA w latach 1950/60 po prowadzeniu masowych szczepień przeciw polio

v zabite

v żywe

parali poszczepienny
Paraliż poszczepienny
 • Również w Polsce w latach 1950/1960 - epidemia paraliżu polio po szczepieniach.
 • Obecnie tysiące dzieci w Azji i Afryce chorują na paraliż wywołany przez doustne szczepionki polio sponsorowane przez fundację Billa Gatesa.
 • Liczby przypadków tego paraliżu wielokrotnie przewyższają liczby przypadków naturalnego polio.
epidemie polio w usa pokrywa y si ze stosowaniem toksycznych pestycyd w
Epidemie polio w USA pokrywały się ze stosowaniem toksycznych pestycydów

Możliwe, że spadek zachorowań wynikał w znacznym stopniu ze spadku użycia tych pestycydów

slide19

Paraliż po współczesnych szczepionkach poliodo VAERS zgłoszono 152 przypadki (x 20 = 3040 przypadków)(Do bazy tej zgłaszanych jest tylko ok. 5% wszystkich powikłań)

IPV

wirus zabity

OPV osłabiony żywy wirus

oddalone konsekwencje szczepie
Oddalone konsekwencje szczepień
 • Wirusy polio do szczepionek były hodowane w komórkach nerek małp. Dziś – również w koloniach komórek rakowych małp lub ludzi.
 • 10% do 30% szczepionek zawierało żywe rakotwórcze małpie wirusy SV40. Kilkaset milionów ludzi na świecie zainfekowanych tym wirusem.
 • Epidemie chorób nowotworowych u dzieci i dorosłych.
 • Badanie 59,000 kobiet wykazało, że dzieci matek, które otrzymały szczepionkę polio Salka między rokiem 1959 i 1965 rozwijały tumory mózgu 13 razy częściej niż dzieci matek, które nie dostały tych szczepień.
 • New England Journal of Medicine 1988; 318; 1469
toksyczne sk adniki szczepionek
Toksyczne składniki szczepionek
 • Oprócz antygenów (bakterie, wirusy, ich fragmenty):
 • Konserwanty: tiomersal (Et-Hg, thimerosal), formaldehyd, 2-phenoxyethanol, aldehyd glutarowy, inne. Neurotoksyczne.
 • Adjuwanty (nasilają odpowiedź immunologiczną wywołując stany zapalne): związki aluminium, skwalen, oleje (arachidowy, sezamowy), inne. Wywołują m.in. choroby autoimmunologiczne, alergie, choroby degeneracyjne. AL Neurotoksyczny.
 • Detergenty (degenerują komórki, zwiększają przenikanie toksycznych składników szczepionek do komórek (Polisorbat 80).
 • Oportunistyczne zanieczyszczenia: białka, bakterie, wirusy, obcy materiał genetyczny z hodowli komórkowych (np. z tkanek małp). Powodują choroby nowotworowe, autoimmunologiczne i inne.
szczepienia bezpieczne
Szczepienia bezpieczne?
 • Wszystkie toksyczne składniki szczepionek osobno i w kombinacji mogą powodować choroby degeneracyjne oraz chroniczne (włącznie z rakiem).
 • Szczególnie groźne dla niemowląt z nierozwiniętym układem odpornościowym i nerwowym.
 • Groźne też dla starszych osób.
slide26
Zgony poszczepienne zgłoszonedo bazy VAERS (USA) (5225 przypadków – ok. 5% wszystkich prawdopodobnych –pomnożyć przez 20 = 104 500)

HPV

szczepionki najcz ciej powoduj ce zapalenie m zgu i autyzm zg oszono do vaers 5471 x 20 109 420
Szczepionki najczęściej powodujące zapalenie mózgu i autyzm (zgłoszono do VAERS 5471 x 20 = 109 420)
masowe szczepienia nie wyeliminowa y chor b zaka nych
Masowe szczepienia nie wyeliminowały chorób zakaźnych
 • Zachorowalność i umieralność zmniejszyły się głównie w wyniku poprawy higieny i warunków życia.
 • Są przyczynami wielu zgonów zdrowych osób i powodują trwałe okaleczenia.
 • Zmiatane pod dywan i klasyfikowane jako przypadkowe „zbiegi okoliczności”.
 • Epidemie chorób chronicznych wśród dzieci i dorosłych: astma, alergie, reumatyzm, ch. autoimmunologiczne i neurodegeneracyjne (Alzheimera, Parkinsona, choroby neurorozwojowe, autyzm, ADHD, padaczka, upośledzenie umysłowe etc.
 • Koszty społeczne leczenia tych chronicznych chorób są wielokrotnie większe niż koszty leczenia przejściowych chorób zakaźnych.
autyzm w usa a szczepienia
Autyzm w USA a szczepienia

1:50

1:30 chłop

Pneumo

Hep B

slide37

Choroby chroniczne

u dzieci

Opóźnienie rozwpju

 • 54% amerykańskich dzieci cierpi na jedną lub więcej chorób chronicznych.
 • AcademicPediatrics, 2011,
 • Volume 11, Issue 3, Supplement, May–June 2011, Pages S22–S33
 • http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876285910002500
 • Ok. 21% (1 na 5) dzieci cierpi (lub chorowało) na jakąś chorobę psychiczną.
 • http://www.nimh.nih.gov/statistics/1anydis_child.shtml
 • Szkoły zamieniają się w przychodnie bądź szpitale. Szkolne pielęgniarki przez cały dzień serwują dzieciom leki. ¼ dzieci nosi przy sobie Epipeny (wstrzykiwacze adrenaliny) przeciw reakcjom alergicznym.

Upośledzenie umysł

slide38

KIGGS study

 • Niemieckie badanie w Instytucie Kocha
 • Porównanie zdrowia dzieci szczepionych i nieszczepionych (sondaże rodziców) .
 • Porównano dotąd 17461 dzieci w wieku 0-17 lat
 • Dzieci nieszczepione zdrowsze od szczepionych.
szczepienia skuteczne
Szczepienia skuteczne?
 • W szczepionce MMR: komponenty świnki i różyczki nie dają odporności
 • Większość zachorowańwśród osób szczepionych
 • Skuteczność krótkotrwała (maks. do kilku lat)
 • Opóźnione zachorowania na choroby dziecięce – bardziej groźne
 • Nadmierne i toksyczne szczepienia upośledzają układ odpornościowy – zwiększają zachorowalność na choroby zakaźne
 • U szczepionych kobiet (które nie chorowały) brak przekazywania przeciwciał potomstwu
 • W najlepszym razie – skuteczność wątpliwa
choroby zaka ne w ue 2012 2009
Choroby zakaźne w UE (2012/2009)
 • Większość zachorowań wśród osób zaszczepionych
 • Odra – 8230, 0 zgonów (2012); PL – 13 -115 rocznie.
 • Różyczka – 27 276; PL – 4000-7000 r.
 • Krztusiec – ok. 14 000; PL – 2000/3000 r.
 • Świnka - PL – ok. 3000 - 4000 r.
 • Gruźlica – ok. 70 000 r. nowych zachorowań w UE. W PL choruje ok. 20 na 100 000 (ok. 7600 osób). Umieralność – 5 na 100 000. Więcej osób choruje w krajach szczepiących BCG.
 • Zółtaczka B (ch. wszczepienna i weneryczna) – w UE od 0 do 15 zachorowań na 100 000. Bardzo rzadka u niemowląt. W krajach zachodnich nie szczepi się większości noworodków.
nasze badania wykaza y
Nasze badania wykazały:
 • Rtęciowy konserwant szczepionkowy, thimerosal, w dawkach stosowanych w szczepionkach jest neurotoksyczny.
 • Obumieranie neuronów i zaburzenia zachowania przypominające autyzm.
 • Dzieci autystyczne mają zaburzone wydalanie Hg z organizmu i są bardziej narażone na jej toksyczne działanie.
thimerosal w szczepionkach
Thimerosal w szczepionkach
 • Wiele zmian toksycznych w całym organizmie. Zatruwa mitochondria i zaburza wszystkie procesy biochemiczne w komórkach.
 • Osłabia i zaburza układ odpornościowy – zwiększa ryzyko infekcji oraz reakcji autoimmunologicznych.
 • Powoduje bezpłodność.
 • Zaburza aktywność wielu genów.
 • ONZ zażądała usunięcie Hg ze środowiska, ale WHO zaleciła dalsze stosowanie jej w szczepionkach dla dzieci z biednych krajów.
 • Polskie dzieci są w tej grupie, bo co trzecie polskie dziecko żyje w biedzie, a co szóste w nędzy (Raport GUS 2011).
 • Polski Instytut Higieny broni prawa producentów do trucia polskich dzieci szczepionkową rtęcią.
czy masowe szczepienia s konieczne
Czy masowe szczepienia są konieczne?
 • Brak solidnych dowodów, że masowe szczepienia skutecznie chronią przed chorobami.
 • Kalendarze szczepień ustalane bez badań sprawdzających bezpieczeństwo liczby i kombinacji szczepień oraz wieku ich podawania.
 • Brak systematycznych badań porównujących zdrowie dzieci szczepionych i nieszczepionych.
 • Niemieckie badanie (sondażowe) - dzieci nieszczepione lub szczepione wybiórczo są zdrowsze od szczepionych.
 • W USA prowadzone jest obecnie takie badanie (zbiórka funduszy przez rodziców).
masowe szczepienia konieczne
Masowe szczepienia konieczne?
 • Nie są konieczne w dobie dostępnych leków przeciwbakteryjnych, antywirusowych, przy dostępnej dobrej opiece medycznej.
 • Decyzje muszą być osobiste i przemyślane.
 • Bilans zysków i strat (ryzyko poszczepiennego kalectwa, choroby lub zgonu zdrowego dziecka, albo nieznaczne ryzyko choroby zakaźnej).
 • Złoty środek: szczepienia wybiórcze, opóźnione, pojedynczymi szczepionkami w dużych odstępach czasowych.