lgr kaszuby n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LGR Kaszuby PowerPoint Presentation
Download Presentation
LGR Kaszuby

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

LGR Kaszuby - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

LGR Kaszuby. Informacje. 85,4% powierzchni powiatu kartuskiego i 5,2 % całej powierzchni województwa pomorskiego. Wody powierzchniowe zajmują 4,81 % obszaru LGR. 86 178 mieszkańców. Obszar unikalny przyrodniczo i atrakcyjny turystycznie. Dokąd zmierzamy?. WIZJA STRATEGICZNA LSROR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LGR Kaszuby' - alodie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informacje
Informacje
 • 85,4% powierzchni powiatu kartuskiego i 5,2 % całej powierzchni województwa pomorskiego.
 • Wody powierzchniowe zajmują 4,81 % obszaru LGR.
 • 86 178mieszkańców.
 • Obszar unikalny przyrodniczo i atrakcyjny turystycznie.
dok d zmierzamy
Dokąd zmierzamy?

WIZJA STRATEGICZNA LSROR

Zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej obszaru LGR Kaszuby, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju, a poprzez to poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska.

CEL OGÓLNY NR 2

Zachowanie rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby.

CEL OGÓLNY NR 1

Zatrzymanie procesu degradacji ekosystemu wód oraz obszaru ich bezpośredniej zlewni.

CEL OGÓLNY NR 3

Zrównoważony rozwój obszaru LGR Kaszuby oraz poprawa jakości życia i środowiska.

cel 1 rodowisko
Cel 1 Środowisko

CEL OGÓLNY NR 1

Zatrzymanie procesu degradacji ekosystemu wód oraz obszaru ich bezpośredniej zlewni.

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1

Ograniczenie procesu zanieczyszczenia wód oraz ograniczenie ilości odpadów na obszarze bezpośredniej zlewni.

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2

Stworzenie systemu monitoringu ekosystemu wód oraz obszaru ich bezpośredniej zlewni oraz wzrost świadomości ekologicznej w aspekcie ochrony ekosystemu wód oraz obszaru ich bezpośredniej zlewni wśród mieszkańców, środowisk opiniotwórczych oraz turystów.

cel 2 rybacko
Cel 2 „Rybackość”

CEL OGÓLNY NR 2

Zachowanie rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1

Promocja obszaru objętego LSROR.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2

Ochrona kaszubskiej tradycji rybackiej oraz dziedzictwa kulturowego Kaszubów.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3

Zachowanie rybackości obszaru LGR poprzez dywersyfikację źródeł dochodów i zatrudnienia dla osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.4

Rozwój potencjału LGR Kaszuby.

cel 3 rozw j zr wnowa ony
Cel 3 Rozwój zrównoważony

CEL OGÓLNY 3

Zrównoważony rozwój obszaru LGR Kaszuby oraz poprawa jakości życia i środowiska.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1

Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości życia mieszkańców LGR, w szczególności na obszarach zależnych od rybactwa.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGR poprzez rozwój malej infrastruktury turystycznej.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.3

Rozwój sektora usług na rzecz społeczności LGR, w szczególności obszarach zależnych od rybactwa.

kryteria wyboru operacji
Kryteria wyboru operacji
 • Kryteria zapewniają dostęp do dofinansowania osób związanych z rybactwem.
 • Kryteria preferują operacje, które mają duże znaczenie dla rozwoju sektora rybackiego lub ograniczenia zjawiska zaniku tego sektora na obszarze objętym LSROR.
 • Kryteria bezpośrednio wynikają z wyników analizy SWOT.
 • Kryteria mają charakter mierzalny.
 • Kryteria zapewniają pozytywny wpływ realizowanych operacji na ochronę środowiska.
 • Kryteria preferują operacje innowacyjne.
kontakt
Kontakt
 • Adres:Lokalna Grupa Rybacka KASZUBYWieżyca 183-315 SzymbarkTelefon:+48 530 530 733e-mail:biuro@lgrkaszuby.pl