lions seminar lions organisasjon n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
LIONS SEMINAR LIONS ORGANISASJON

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

LIONS SEMINAR LIONS ORGANISASJON - PowerPoint PPT Presentation


 • 261 Views
 • Uploaded on

LIONS SEMINAR LIONS ORGANISASJON. Gjennom dette seminaret gi et bilde av LIONS SIN ORGANISASJON. (fra verdenskongressen til klubben eller motsatt) LDC Torgeir Pettersen 104A. STARTEN AV LIONS 1917. Oppstarten:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LIONS SEMINAR LIONS ORGANISASJON' - alma


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lions seminar lions organisasjon

LIONS SEMINARLIONS ORGANISASJON

Gjennom dette seminaret gi et bilde

av LIONS SIN ORGANISASJON.

(fra verdenskongressen til klubben

eller motsatt)

LDC Torgeir Pettersen 104A

starten av lions 1917
STARTEN AV LIONS 1917.
 • Oppstarten:
   • Møte 7. juni 1917 på La Salle hotell i Chicago med mål å starte en humanitær hjelpeorganisasjon
   • Leder: Melvin Jones
   • Oktober 1917: 1. Convention med 22 klubber i Dallas, Texas.
   • Lions mål, etiske norm og lover ble utformet

Navnet ble:

The International Association of

Lions Clubs - Lions Clubs International

lions clubs international
Lions Clubs International
 • VI FINNER EN MENGDE ULIKE SAMFUNNSFORMER OG KULTURER I LIONS. MEN VI HAR ETFELLES VERDIGRUNNLAG OG FELLES MÅL.
 • DETTE GJØR LIONS TIL EN VERDENSOMSPENNENDE ORGANISASJON OG IKKE BARE TIL ENKELTSTÅENDE KLUBBER OG NASJONER
starten og navnet
STARTEN OG NAVNET

1919: Convention i Chicago

vedtok de organisasjonens navn.

 • Navnet:
 • L iberty
  • I ntelligence
  • O ur
  • N ation’s
  • S afety

”Frihet og

kunnskap

er vår

nasjons

sikkerhet”

emblemet blir til
EMBLEMET BLIR TIL

I 1920 Ble emblemet skapt fra et bilde malt av Rosa Bonheur

EMBLEMET:

Stor “L” i gull i et sirkelformet purpurfarget felt omgitt av

to løvehoder i gull som ser til hver sin side

Gull

Ærlighet,Renhet,Gavmildhet

Purpur

Trofasthet,Styrke,Mot

Løvehodene:

Den utadrettede virksomhet

Sirkelen:

Enhet og Felleskap

blindesaken
BLINDESAKEN
 • 1925: Blir Lions utfordret av
 • Helen Keller til å bli de blindes riddere
 • Fra da av har blindesaken stått
 • sterkt innen Lions og vært en
 • av våre hovedaktiviteter
litt om spredningen
LITT OM ”SPREDNINGEN”
 • 1927: Lions består av 2200 klubber og 80 000 medlemmer

Lions kom til Europa i 1948, med

Sverige som første europeiske land, og

Lions Club Stockholm som første klubb.

Året etter kom Norge med i Lions, som

det fjerde land i Europa.

Lions Club Oslo var den første lionsklubb

i Norge.

I dag er det Lions over hele verden. I 193 land/geografiske områder

 • 1954: Mottoet We Serve/
 • Til tjeneste ble innført
noen viktige hendelser
Noen viktige hendelser
 • 1945 var Lions aktivt med under forberedelsen for dannelsen av FN
 • 1948 Lions får konsultativt status i ECOSOC (FN)
 • 1968 ble LCIF dannet
 • 1987 ble det under Convention i Taipei vedtatt å ta opp kvinner som fullverdige medlemmer i Lions
organisering
ORGANISERING

Lions Clubs International

”ARBEIDSUTVALG”

VERDENSPRESIDENT

PAST VERDENSPRESIDENT

IPIP

2.VISE PRESIDENT

VIP

 • VISE PRESIDENT
 • VIP

”Kampen” er å bli valg som 2. visep. Du

rykker så opp til 1. visep. Og så til verdenspresident

Valgene skjer på Convention

organisering1
ORGANISERING

Linons Clubs International

STYRET

ARBEIDSUTVALGET

34 ID (REPSENTANTER FRA HELE

VERDEN- Europa 5 stk.NORDEN HAR TIL VANELIG

EN.

(MØTE 2-3 GANGER PR ÅR)

organisering2
ORGANISERING

Linons Clubs International

ADMINISTRASJON

Hovedkontoret

Ligger i Oak Brook utenfor Chicago.

Det ble flyttet dit i 1971.

Det er ansatt 300 personer i12 avdelinger

Hit legges også de fleste styremøter

organisasjonplan
ORGANISASJONPLAN

VERDENSKONGRESS

VRDENSVESTYRET

VERDENS-

PRESIDENTEN

USA og

CANADA

Distr.nr

1 - 63

Australia

New Zealand

Distr.nr

201 - 204

ASIA

Distr.nr

300 - 351

SYD-

AMERIKA

Distr.nr

A - T

EUROPA

Distr.nr

101 - 129

AFRIKA

Distr.nr

401 - 416

Til sammen 29 Multippeldistrikter og

enkeltdistrikt.

EUROPAFORUM

Til sammen 5 Multippeldistrikter

NORDISKSAMARBEIDSRÅD

organisering3
ORGANISERING

INTERNASJONAL CONVENTIONS

INTERNASJONALE CONVENTIONS:

- Åpen for alle

- Mer enn 20.000 Lions samles hvert år

- Fra mer 190 land og områder

HER ER DE NESTE MØTESTEDENE:

Juni 27.- Juli 1,2005: Hong Kong, China

Juli 3. - 7, 2006: New Orleans,Louisiana,

USA

Juli 2. - 6, 2007: Chicago, Illinois, USA

Juni 23.-27, 2008: Bangkok, Thailand

Juli 6-10 2009: Minneapolis, USA

Juni 28-2juli 2010: Sydney, Austeralia

organisering linons clubs international
ORGANISERING Linons Clubs International
 • EUROPAFORUM.
 • EUROPAFORUM:
 • Blir holdt hvert år i ulike europeiske land.
 • Deltakere kommer fra alle Lionsland i Europa (ca 400-500 deltakere.
 • Europaforum har saker av felles europeisk interesse.
 • Europaforum er åpen for alle. MD’s arbeidsutvalg, adm.sjefen og mange MD-fagsjefer møter.
organisering4
ORGANISERING

Lions Clubs International

 • NORDISKRÅD (NSR)
 • Her møtes nordiske lions i januar hvert år
 • Programmet omfatter felles nordiske lionssaker
 • Alle DGer, alle MD fagsjefene, general-sekretær og råds-sekretær møter
 • NSR er åpent for alle
organisering5
ORGANISERING

Lions Clubs International

MULTIPELDISTRIKT 104

 • Oppstarten
   • Lions kom til Norge i 1949 med oppstarten av LC Oslo
   • I løpet av disse år har Lions vokst til vel 13000 medlemmer i ca 500 klubber
   • Lionsklubber finner du i hele landet.
   • Organisasjonen er åpen for begge kjønn.
organisering6
ORGANISERING

MULTIPPELDISTRIKT 104

 • ARBEIDSUTVALG OG GUVERNØRRÅDET

AU

Guvernørrådsleder (GRL)

Nestleder (AGRL)

+ 1 Distriktsguvernører (DG)

+generalsek.

GUVERNØRRÅDET

Arbeidsutvalget + de andre Distriktsguvernører

(disse har stemmerett)

I tillegg møter fagsjefene og generalsekretær.

organisering7
ORGANISERING

MULTIPELDISTRIKT 104

ADMINISTRASJON (TILSATTE)

GENERALSEKRETÆR

RÅDSSEKRETÆR

ØKONOMIANSVARLIG

IT-ANSVARLIG

REDAKTØR.

organisering8
ORGANISERING

MULTIPPELDISTRIKT 104

 • Riksmøtet
  • Er organisasjonens øverste myndighet
  • Har møte en gang for året i slutten av mai
  • Vedtar budsjett, lover og andre ting som vedkommer organisasjonen
  • Foretar valg av tillitsvalgte
organisering9
ORGANISERING

MULTIPPELDISTRIKT 104

DISTRIKTSINNDELING

A

LANDET ER DELT I DISTRIKTET

10 STYKKER.

I ET DISTRIKT:

MINST 1250 MEDLEMMER

OG 35 KLUBBER.

B

C

K

D

H

G

J

F

E

organisering10
ORGANISERING

DISTRIKT/ORGANISASJONSPLAN

Distriktsmøte – ultimo april

Distriktsstyret

DG-PDG-DS/DK-(VDG)

Distriktsrådet

DG-VDG-DS/DK/PDG

Soneledere- Distrikts Cène

organisering11
ORGANISERING

DISTRIKTSORGANISERING

SONER

4 TIL 8 KLUBBER

Soneleder

KLUBB

KLUBB

KLUBB

KLUBB

KLUBB

KLUBB

KLUBB

KLUBB

organisering klubbniv
ORGANISERINGKlubbnivå

STYRET

President-Visep.-

Sekretær- Kasserer

Forr.års pres.

Medlems-

komite.

PR/Info

KLUBBEN.

KAN INNDELES I KOMITER/ARBEIDSGRUPPER

Aktivitetsk. – Servicek. – Administrasjonsk.

organisering klubbniv eksempel
ORGANISERINGKlubbnivå-eksempel

KAN INNDELES i KOMITER/ARBEIDSGRUPPER

 • Aktivitetsk. – Servicek. – Administrasjonsk

Sosialkomite

Eldreomsorg

Ungdomsarbeid

Internasjonalt arb

Narko/L.Quest

Diabetes

Stille aktiviteter

Kom.for innt.

bringende

aktiviteter.

Arb.grupper

Dugnadsgjeng

Medlemsskap

Informasjon

Økonomi

Program

Valg

hvor skal pengene g
Hvor skal pengene gå ?
 • INTERNASJONALT:
 •  Øyehelseprosjekt i Uganda+Malawi
 •  Nordisk samarbeidsprosjekt i
 • Baltikum: Barnehjem,
 • Rehabiliteringssenter
 • Norske Lions katastrofeberedskap
 • Ungdomsutveksling
 • Internasjonalt hjelpefond, LCIF

NASJONALT:

 Lions Røde Fjær aksjoner

 Lions Tulipanaksjon

 Lions Førerhundskole

Arbeid mot narkotika

Lions Quest

Ungdomsarbeid

Diabetes

Funksjonshemmede

LOKALT:

Eldreomsorg, ungdomsarbeid, arbeid mot narkotika,

funksjonshemmede, kulturarbeid, og mye mye mer.

Størstedelen av hjelpearbeidet foregår i lokalmiljøet

konomiske rammer for klubbene i 2010 2011
ØKONOMISKE RAMMER FORKLUBBENE I 2010/2011
 • Øyehelseprosjektet i Malawi ferdig.
 • (Fadderbarn i Uganda) 2500.- pr år
 • Norske L.K.Katestrofeber. ” 100 ” ”
 • AIM ” 100 pr medl
 • Nordisk samarbeidsprosjekt ” 11 ” ”
 • LCIF ” 30 ” ”
 • Melvin Jones Fellowship ( 8 pr distrikt)$1000
 • Beitoleiren ” 90 ” ”
 • Helsesportsuka Tana ” 90 ” ”
 • Lions førerhundskole etter evne.
distriktsaktiviteter vedtak p distriktsm te er 104 a
Distriktsaktiviteter – vedtak påDistriktsmøte (er) 104 A.
 • Helsesportsuka Porsanger: kr.80.- p.medl.
 • Ungdomsleir i 104 A: ” 40 ” ”
 • Aktivitetskonto 104 A: ” 10 ” ”
 • Juleaksjon Murmansk ” 50 ” ?

I tilegg kan det komme evnt. Sone aktiviteter:

Ungdomsutveksling

Div. innsamlinger til div. formål

kontingenter i 104a
Kontingenter i 104A
 • Til USA: US daler 39 = ca 250.-pr. år

(kurs 6.5.-)

 • Til MD 104 kr 500,-pr år
 • Til MD 104 A kr 125,- pr år
 • Distriktsmøtekont. Kr 30,- ” ”
 • Alle beløp er pr medl. Sum: 900,- (fra k.kassen)
 • NB! I tillegg kommer:
 • Distriktets aktivitetskasse 10 pr år
 • Ungdomsleirkonto kr. 40,- pr medl. (Sum kr 50,- som

belastes aktivitetskontoen. )Derfor står det på inn-betalingsgiro. ( 125+30+50= ca 205.-)