Hankkeen lähtökohdat Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund 11.2.2014 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hankkeen lähtökohdat Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund 11.2.2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hankkeen lähtökohdat Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund 11.2.2014

play fullscreen
1 / 13
Hankkeen lähtökohdat Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund 11.2.2014
145 Views
Download Presentation
alma
Download Presentation

Hankkeen lähtökohdat Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund 11.2.2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tuetun oppisopimuksen kehittäminen Etelä-Suomen verkostohankeHankkeen aloitusseminaari 3.3.2014Ulla Poutiainen

 2. Hankkeen lähtökohdatOpetusneuvos Mari Pastila-Eklund 11.2.2014 Kohderyhmä • alle 25-vuotiaat, vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevat nuoret Mitä on tarkoitus tehdä? • tuottaa tuetun oppisopimuskoulutuksen hyvien käytäntöjen käsikirja hyödyntäen jo toteutettuja tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittämishankkeita ja alueellisia verkostoja • sähköiseen muotoon tehty digitaalinen käsikirja • toimintamalli kaikkien hyödynnettävissä Kehittämishankkeet -> pohja linjauksille ja lainsäädännön mahdollisille muutoksille

 3. Hankkeen verkostototeutus Valtakunnallinen koordinaattori: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Neljä alueverkostoa: 1. Pohjois-Suomen verkosto 2. Länsi-Suomen verkosto 3. Itä-Suomen verkosto 4. Etelä-Suomen verkosto

 4. 4. Etelä-Suomen verkosto = yhteistyökumppanit • Itä-Uudenmaan oppisopimustoimisto • Kanneljärvenopiston oppisopimustoimisto • Keudan oppisopimuskeskus, koordinoija • Omnian oppisopimustoimisto • Stadin aikuisopisto, oppisopimusyksikkö Erityisasiantuntijat: Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus (IJKK) ja Orton Invalidisäätiö/Keskuspuiston ammattiopisto

 5. Etelä-Suomen verkoston tavoitteet ½ Hankkeen tavoitteet tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittämiseksi ovat: • koota hyvän käytänteet ja mallinnukset • kehittää prosessikuvaus • suunnitella opiskelijahuollon toimintamalli • työstää digitaalinen käsikirja • tiedottaa verkoston hyvistä käytännöistä • edesauttaa oppisopimusmäärien kasvua

 6. Etelä-Suomen verkoston tavoitteet 2/2 • laatia viestintäsuunnitelma • järjestää verkostolle koulutusta vuoden 2014 aikana: kustakin koulutuskokonaisuudesta lähetetään hankkeen ohjaus- ja projektiryhmille erilliset kutsut • yhteistyö muiden hankkeiden kanssa

 7. Hankkeen hallinto, projektiryhmä • Itä-Uusimaa: Petri Simander, Ulla Timonen • Kanneljärvi: Merja Leinonen, Riittamaija Pulli • Keuda: Jorma Käyhkö, Anssi Kakko, Ulla Poutiainen • Omnia: Petri Hänninen • Stadi: Eija Korpelainen, Tuija Peussa • Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus: Seija Eskola, Rita Hintsala • Orton Invalidisäätiö/Keskuspuiston ammattiopisto: ?

 8. Ohjausryhmä • Annu Jokela-Ylipiha, Kaija Lahti, Annamari Leinonen, Anne Vuorinen, Tarmo Välikoski, työelämän edustajat Viestintäryhmä • Anne Vuorinen, Maarit Koivulammi, Satu Matikainen • Onko muita?

 9. Hankkeen seuranta ja raportointi OKM tulee seuraamaan kohdentumista ja toteutusta: • ensimmäiset seurantaraportit ennen kesää • syyskuussa 2. seurantaraportit • joulukuussa loppuraportti • tietojen toimitus koordinaattorille yhteistyösopimuksen mukaisesti • raportin kirjoittaminen ja kustannusten kohdentaminen ja seuraaminen hankkeen edetessä helpottavat raporttien tekemistä • yhteinen raporttipohja hankkeen tavoitteiden toteutumisen seurantaan?

 10. Mitä vuoden 2014 aikana? Seuraa ja lue Wiki-sivuston kalenteria + tiedotteita ! Koulutus: Tuen tarpeen tunnistaminen: 3.3.2014 klo klo 12.30 - 15.45 Verkkoluennot: Oppimisen haasteet ja niiden huomioiminen omassa työssä Valtakunnallinen seminaari: 13.-14.3.2014 Helsinki Projektiryhmän kokous: ma 17.3.2014 klo 13-15 Keudan oppisopimuskeskus Koulutus: Tuen toteutuksen suunnittelu: toukokuu 2014 klo 12.30 - 15.45

 11. Hankkeiden kehittämispäivä: toukokuu Seurantaraportti 1.: ennen kesää esim. 13.6. mennessä Koulutus: Tuen toteutuksen yhteistyö ja työkalut: syyskuu 2014 klo 12.30 – 15.45 Seurantaraportti 2.: syyskuu esim. 30.9.mennessä Koulutus: Dialogi menetelmänä: osana työpaikkakouluttajakoulutusta? Hankkeiden kehittämispäivä: marraskuu Loppuraportti OKM:n ohjeiden mukaisesti esim. 12.12.mennessä. Projektiryhmän kokous: 1 x kk Viestinryhmän kokous: Ohjausryhmän kokous:

 12. Yhteystiedot Ulla Poutiainen Keudan oppisopimuskeskus ulla.poutiainen@keuda.fi p. 050