גדילה והתפתחות - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
גדילה והתפתחות PowerPoint Presentation
Download Presentation
גדילה והתפתחות

play fullscreen
1 / 22
גדילה והתפתחות
221 Views
Download Presentation
alma
Download Presentation

גדילה והתפתחות

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. גדילה והתפתחות האור בחיי הצמח

 2. צמיחה והתפתחות • הצמח גדל ומתפתח באמצעות יצירת איברים חדשים וצמיחה של איברים קיימים. • גדילה -היא שינוי כמותי במספר, באורך ובנפח של תאים. התפתחות היא תוצאה של התמיינות תאים.

 3. הורמונים צמחיים -מווסתי צמיחה • ההורמונים הצמחיים= מווסתי צמיחה- מפקחים על תהליכי צמיחה והתפתחות בצמח. • ההורמונים מעוררים או מדכאים תהליכי צמיחה והתפתחות שונים . • ההורמונים נוצרים ומופרשים ע"י הצמח בכמויות זעירות ביותר ומשפיעים במקומות אחרים. (בדומה להורמונים בבעלי חיים) • לכל הורמון יש דרך אופיינית שלו לתנועה מאתר היצירה אל אזור הפעולה. • כיום ידועות, חמש קבוצות עיקריות של הורמונים צמחיים:אוקסינים, ג'יברלינים, ציטוקינינים, חומצה אבציסית ואתילן. • להורמוני הצמח השונים יכולות להיות גם השפעות חופפות, גם משלימות וגם מנוגדות, בתהליכי ההתפתחות השונים • התגובה להורמון הצמחי תלויה במידה רבה ברקמה המגיבה

 4. גדילה והתפתחות • גדילה והתפתחות הם תוצאה של התארכות הצמח בשני קצותיו והתעבותו. • הגדילה וההתפתחות מושפעים מגורמים חיצוניים ופנימיים: • גורמים פנימיים :הורמונים • גורמים חיצוניים • אור • קרקע ומינרלים • טמפרטורה • מים • הרכב האוויר

 5. הורמונים צמחיים

 6. האור בחיי הצמח • http://science.cet.ac.il/science/colors/color15.asp

 7. תפקידי האור בחיי הצמח • האור משמש מקור אנרגיה יחידי בתהליך הפוטוסינתיזה. • האור מהווה איתות חיצוני לתהליכים רבים בצמח:נשירת עלים, תרדמה , פריחה, יצירת פקעות ובצלים, נביטה, התארכות ויצירת פגמנטים. • לפוטוסינתיזה דרושה הארה באור אדום וכחול בעוצמה גבוהה ובמשך כל הזמן. • לתהליכי ההתפתחות המושפעים מהאור דרושה הארה באור כחול, על סגול, אדום ואדום רחוק . הארה בעצמה נמוכה ומשך זמן מוגבל.

 8. התאמת הצמח לקליטת האור • מבנה הצמח- גבעול זקוף • סידור העלים, חיבור העלים לגבעולעמדת העלים • פוטוטרופיזם • אתיולציה • פוטופריודיזם

 9. סידור העלים מסורג

 10. פוטוטרופיזם • יש נטייה להפנות את הגבעול ואת העלים אל האור. לתגובה זו קוראים פוטוטרופיזם (פוטו=אור, טרופיזם=נטייה), ויש לה חשיבות בהתאמת הצמח לסביבתו,היא מכוונת את העלים לקליטה מרבית של האור ועל ידי כך מייעלת את תהליך הפוטוסינתזה.

 11. אתיולציה – חיוורון בהעדר אור מופיע צבע לבן (העלמות הכלורופיל =פגמנט ירוק . חלה התארכות מוגברת של התאים וצמיחה לכיוון האור .

 12. פוטופריודיזם • פוטופריודיזם- "זמן האור". • מספר שעות האור, השינוי במספר שעות האור - התקצרות היום או התארכותו כל אלו משפיעים על הצמח(לדוגמה המעבר מהמצב הוגטטיבי למצב הרפרודוקטיבי- פריחה) תופעה זו נקראת פוטופריודיזם . צמח שגידלו אותו 16 שעת אור צמח שגידלו אותו מתחת ל-8 שעות אור

 13. פוטוסינתיזה • תפקידה העיקרי של הפוטוסינתיזה הוא הפיכת אנרגית קרינה לאנרגיה כימית. • תהליך בו האור משמש כמקור אנרגיה ליצירת חומר אורגני(= צורה של אנרגיה כימית) .בתהליך זה נבנים חומרים אורגניים (גלוקוז ) מחומרים אנאורגניים (מים ופחמן דו חמצני ) בעזרת אנרגית האור. פוטוסינתזה מתבצעת רק בצמחים בעלי כלורופיל.

 14. מקור החומרים לגדילת צמח –ואן הלמונט 1577 - 1644 בניסוי זה מוכח כי עיקר המסה שצובר הצמח מקורה בתהליך הפוטוסינתיזה עמ 153,65 מסקנה: 75 ק"ג של שעם עץ ושורשים התקבלו ממים בלבד

 15. מט"ח • מט"ח צבען הכלורופילבולע אור סגול, כחול ואדום, הוא קולט את אנרגיית השמש והופך אותה לאנרגיה כימית. הכלורופיל מאפשר לצמחים לנצל את אנרגיית השמש לצורך יצירת תרכובות אורגניות.

 16. הארה באור צהוב – הצמח לא התפתח. הסיבה לא היתה פוטוסינתיזה כי פגמנט הכלורופיל קולט אור רק אדום, כחול וסגול

 17. CO2 H2O O2 מעבר חומרים דרך הפיוניות

 18. מבנה הכלורופלסט

 19. מבנה הכלורופלסט • כלורופלסט – אברון בתא צמח המכיל את פיגמנט – צבען הכלורופיל • סטרומה – נוזל בתוך הכלורופלסט • תילקואיד –שקיק קרומי מצויי בנוזל הסטרומה • גראנה - חבילת שקיקים – תילקואידים • הפוטוסנתיזה – שלב ראשון - נעשה בממברנת התילקואיד - פירוק מולקולת מים – חמצן משתחרר ויון מימן • שלב שני - עובר לסטרומה ומחזר את הפחמן הדו חמצני .

 20. חתך בעלה הפיונית מורכבת מתאים שומרים . מרבית הפיוניות ממוקמות בתחתית העלה. זאת בכדי לנקטין את כמות המים המתאדה מהעלה

 21. תוצרי הפוטוסינתיזה תוצרי הפוטוסינתיזה מקורם ממולקולת הגלוקוז שנוצרה בתהליך. מקור כל החומרים האורגניים בצמח הוא מהגלוקוז פחמימות גלוקוז, סוכרוז, עמילן, תאית חמצן תוצרים ישירים חלבונים חומצות גרעין שומנים פחמימות אחרות תוצרים עקיפים הגלוקוז אינו יכול להשמר כגלוקוז או להאגר כגלוקוז בגלל שהוא מפר את ההומיאוסטאזיס , הוא מעלה את הלחץ האוסמוטי בתאים בו הוא נאגר. לכן הצמח הופך את עודף הגלוקוז (זה שאינו זקוק לו מיידית לנשימה ) לעמילן . עמילן חומר תשמורת שנאגר בצמח.