t rt nelemdidaktika iv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Történelemdidaktika IV. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Történelemdidaktika IV.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Történelemdidaktika IV. - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Történelemdidaktika IV. Történelemtanítási stratégiák és módszerek. 1. Definíciós kérdések, értelmezési keret. A tanítás akkor sikeres, ha a tanár a tanár szakmai tudása nagy módszertani felkészültsége nagy mindkettő vonzó, hiteles személyiség, függetlenül

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Történelemdidaktika IV.' - ally


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t rt nelemdidaktika iv

Történelemdidaktika IV.

Történelemtanítási stratégiák és módszerek

1 defin ci s k rd sek rtelmez si keret
1. Definíciós kérdések, értelmezési keret

A tanítás akkor sikeres, ha a tanár

 • a tanár szakmai tudása nagy
 • módszertani felkészültsége nagy
 • mindkettő
 • vonzó, hiteles személyiség,
 • függetlenül
 • attól, hogy mit tud és hogyan tanít

???

defin ci s k rd sek rtelmez si keret
Definíciós kérdések, értelmezési keret

Metódus/módszer:

 • rendszeresen ismétlődnek
 • a tanárok tudatosan tervezik és alkalmazzák
 • a tanulók spontán és/vagy tudatosan elsajátítják és alkalmazzák
 • cél-, tartalom-, és eszköz függőek
 • és egymással kölcsönhatásba lépve, módszerkombinációkat alkotnak.
1 defin ci s k rd sek rtelmez si keret1
1. Definíciós kérdések, értelmezési keret

Módszerkombinációk

STRATÉGIÁK

Módszertani kompetencia

2 m dszertani kompetencia
2. Módszertani kompetencia
 • Jó, korszerű, hagyományos módszerek?
 • Módszerek kor-, kontextus-, célfüggősége
 • A módszerek nem tartós elemei a tanításnak!
 • Módszerek és pedagógiai reflexió
 • A tanári módszerek, a tanuló módszertani tudása

Dinamikus tanítási-tanulási stratégiák,

Differenciált tanulásszervezés

3 az oktat si m dszerek oszt lyoz sa
3. Az oktatási módszerek osztályozása

A didaktikai feladatok szerint:

 • Új ismeretek tanításának/tanulásának módszere
 • A képességek tanításának/tanulásának módszere
 • Az alkalmazás tanításának/tanulásának módszere
 • A rendszerezés és rögzítés tanításának/tanulásának módszere
3 az oktat si m dszerek oszt lyoz sa1
3. Az oktatási módszerek osztályozása

Az információk forrása szerint:

 • Verbális (szóbeli, írásbeli) módszer
 • Szemléletes módszer
 • Gyakorlati módszer

Az irányítás dominanciája szerint:

 • Tanári dominanciájú módszer
 • Tanulói dominanciájú módszer
 • Közös tanári-tanulói módszer
3 az oktat si m dszerek oszt lyoz sa2
3. Az oktatási módszerek osztályozása

Az oktatás logikája szerint:

 • Induktív módszer
 • Deduktív módszer

A tanulók megismerő tevékenysége szerint:

 • Receptív módszer
 • Reproduktív módszer
 • Részben felfedező módszer
 • Kutató jellegű módszer
3 az oktat si m dszerek oszt lyoz sa3
3. Az oktatási módszerek osztályozása

Báthory Zoltán:

Alapmódszerek

 • tanári magyarázat (frontális tanítás)
 • beszélgetés
 • kérdve kifejtő módszer
 • előadás
 • előadás demonstrációval, illusztrációval

munkáltatás (egyéni, de nem önálló tanulás)

 • variációs módszer
 • házi feladat (előírt)
3 az oktat si m dszerek oszt lyoz sa4
3. Az oktatási módszerek osztályozása

Individualizálás (egyéni és önálló tanulás)

 • egyéni feladatok
 • házi feladat (önálló)
 • feladatrendszerrel segített tanítás-tanulás

Motiváló módszerek

 • csoportmunka
 • Játék
 • Vita
 • kutató-felfedezőmódszer
 • projekt módszer
3 az oktat si m dszerek oszt lyoz sa5
3. Az oktatási módszerek osztályozása

Stratégiák (komplex módszerek)

 • programozott oktatás
 • komputerrel segített tanítás-tanulás
 • oktatócsomag (egyéni, osztály)
 • mesterfokú tanítás-tanulás
4 m dszer ekvivalencia
4. Módszer-ekvivalencia

Hipotézis:

 • Chomsky, az egymástól kis mértékben különböző módszerek nem befolyásolják a tanulók eredményeit

Teljesítménynövelő tanítási módszerek:

 • a megerősítést kiváltó módszerek
 • a cselekvéssel összefonódó tanulás
 • a megfelelő időtartamra tervezett és differenciált tanulás
 • a motivált és önálló tanulás.
a t rt nelem tan t s nak s tanul s nak m dszerei
A történelem tanításának és tanulásának módszerei
 • A történeti tanulás sajátosságai
 • A történeti tanulás céljai
 • A történelemtanítás érték-, és normaközvetítő szerepe, melyet legitimálnak
  • társadalom értékei és normái
  • a történettudomány
  • a tanuló életvilága és tanulási érdekei
a t rt nelem tan t s nak s tanul s nak m dszerei1
A történelem tanításának éstanulásának módszerei

A tanulótól elvárható tudás, képesség:

 • megkérdezze, hogy a jelenben egy megoldásra váró társadalmi probléma, vagy egy számukra különösen fontos probléma miért és hogyan keletkezett
 • megkérdezze, hogy a jelenben egy megoldásra váró társadalmi problémának van-e múltbéli előzménye, és hogy az emberek akkoriban milyen kísérleteket tettek ennek megoldására.
 • fel kell ismerniük és megérteniük, hogy más emberek a jelenben és a múltban hogyan és miért éreztek, gondolkodtak, cselekedtek másként.
5 a t rt nelem tan t s nak s tanul s nak m dszerei
5. A történelem tanításának és tanulásának módszerei
 • Sajátítson el egyfajta ideológiakritikus gondolkodást,
 • Lássa meg a történeti szöveges és képi forrásokban az azt létrehozó szerzők érdekeit, elfogultságát, szubjektivizmusát stb.
 • Lássák be, hogy a történelmi változások lehetségek, hogy azok nem maguktól történnek, hanem ezek a változások emberi cselekedetek által jöttek létre.
6 a t rt nelmi tanul s t pusai
ismeretorientált

tanárorientált

irányított

receptív és reproduktív

kognitív és

eszközjellegű

képességorientált

tanulóorientált

önálló

produktív

emocionális és

folyamatjellegű/pragmatikus.

6. A történelmi tanulás típusai
7 az elsaj t t s szintjei bloom taxon mi ja a k vetelm nyek struktur l s hoz
7. Az elsajátítás szintjei(Bloom taxonómiája a követelmények strukturálásához)

TARTALMI KÖVETELMÉNYEK (Mit kell tudni?)

MŰVELETI KÖVETELMÉNYEK(Hogyan, milyen szinten kell tudni?)

slide18

8. Történelemtanítási stratégiák

A tanulás

Ismeretorientált,

Tanárorientált,

Irányított,

Receptív,

Reproduktív, Osztálykeretben,

Passzív befogadás

Kognitív

Emocionális,

pragmatikus

Kognitív

Képességorientált,

Tanulóorientált,

Önálló

Produktív

Csoportban/ egyénileg,

Aktív elsajátítás

Emocionális,

pragmatikus

irodalom
Irodalom:

Fischerné Dárdai Ágnes: A történelem tanításának és tanulásának módszerei és stratégiái. Elméleti segédanyag /. = Tanári kincsestár. Történelem, (2003) nov.

Dárdai Ágnes: Történelemdidaktika és kontroverzív történelemtanítás . In: Történelem tanítás módszertan : Tanulmányok a 75 éves Szabolcs Ottó tiszteletére / szerk. Nagy Péter Tibor, Vargyai Gyula. - Bp. : Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2002. - 34-43. p.www.lib.pte.hu/dardai