1 / 60

استاد :

0. 0. تئوریهای مدیریت پیشرفته 2. سیر تطور و تحول تئوریهای سازمان. 0. 0. تهیه اسلاید :. استاد :. وب سایت مدیریتی ایران. دکتر احمد ورزشکار. پاییز 1390. سرفصل مطالب Content / outline. 8. سازمانها : سیستم های عقلایی ، طبیعی ،باز. 1. ماهیت ومفاهیم تئوری.

ally
Download Presentation

استاد :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 0 0 .......... ........................................ ...................................................................... .................................................................................................... ........................... ........................... • تئوریهای مدیریت پیشرفته • 2. سیر تطور و تحول تئوریهای سازمان 0 0 تهیه اسلاید : استاد : وب سایت مدیریتی ایران دکتر احمد ورزشکار پاییز 1390

 2. سرفصل مطالب Content /outline 8. سازمانها : سیستم های عقلایی ، طبیعی ،باز 1. ماهیت ومفاهیم تئوری 9. نظریه عمومی سیستمی G.S.T و تئوری اقتضایی 2. سیر تطوروتحول تئوریهای سازمان 10. هفت الگوی کارساز مینتزبرگ 3. سطوح تجزیه و تحلیل :1- سطح بوروکراسی 11. هفت اس مکنزی (اس های نرم و اس های سخت) 4. سطوح تجزیه و تحلیل :2-سطح سازمان 12. دیسیپلین ها (کارآفرینی،سازمان چابک،سازمان مجازی و ...) 5. سطوح تجزیه و تحلیل : 3-سطح کارگاه 13. مدیریت تحول و نظریه آشوب 6. سطوح تجزیه و تحلیل : 4-سطح تکنیک 14. نظریه های جدید (نظریه سلولی و ...) 7. نهاد و نهادگرایی

 3. آيه: فاطر/44 أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ كانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْ‏ءٍ فِي السَّماواتِ وَ لا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ عَلِيماً قَدِيراً آيا آنان در زمين نگشتند تا ببينند عاقبت كسانى كه پيش از آنها بودند چگونه بود؟! همانها كه از اينان قويتر [و نيرومندتر] بودند؛ نه چيزى در آسمانها و نه چيزى در زمين از حوزه قدرت او بيرون نخواهد رفت؛ او دانا و تواناست.

 4. مقدمه ويژگي‌هاي تعيين کننده دوران حاضر و آينده وجود تحولات و تغييرات سريع، بديع و شگرف در تمام زمينه‌ها مي‌باشد که اين امر به سرعت باعث دگرگوني‌هاي وسيع و فراگير در جوامع و سازمان‌ها مي‌گردد. اين تحولات در آينده داراي اهميت و سرعت زيادي خواهد بود. در حقيقت «تغيير» يگانه واقعيت پايدار در زندگي آينده محسوب خواهدشد. بدين معني که همه چيز دگرگون خواهد گرديد و قانون تغيير بر بسياري از پديده‌هاي جوامع حاکم و محيط خواهد شد. اين تغيير در علوم نظري که علم مديريت نيز شاخه‌اي از آن است، شتاب و عمق بيشتري خواهد داشت. چرا که در اين علوم ايده و انديشة افراد تعيين کننده است بر خلاف علوم تجربي که از ثبات و قطعيت بيشتري برخوردار است.

 5. سازمان به عنوان یک پدیده اجتماعی Organization as a Social Phenomenon SRPs نوع تجزیه و تحلیل (Type of Analysis) نظری Theoretical کاربردی (عملی) Applied (Practical) جامعه شناسی سازمانی Organizational Sociology (OS) مدیریت استراتژیک Strategic Management (SM) کلان macro تئوری سازمان Organization Theory (OT) بهبود و بازسازی سازمان (توسعه سازمان) Organization Development (OD) میانه meso سطح تجزیه و تحلیل (Type of Analysis) مدیریت منابع انسانی Human Resource Management (HRM) رفتار سازمانی Organizational Behavior (OB) خرد micro

 6. سیر تحول و تطور مدیریت منابع انسانی دوره دوره اول دوره دوم دوره سوم • (تا کنون- بعثت) • مدیریت اسلامی • خلیفه الله دوره چهارم دوره پنجم اسلام

 7. مدیریت در دوره های مختلف تاریخی

 8. مدیریت در دوره های مختلف تاریخی

 9. مدیریت در دوره های مختلف تاریخی

 10. مدیریت در دوره های مختلف تاریخی

 11. 3- انقلاب صنعتی )شکل گیری گروه ، سازمان غیر رسمی، تئوری ها و پارادایم های مدیریت)

 12. مدیریت در دوره های مختلف تاریخی

 13. مدیریت در دوره های مختلف تاریخی

 14. مدیریت در دوره های مختلف تاریخی

 15. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (دوره قدیم یا کهن)

 16. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (دوره قدیم یا کهن)

 17. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (دوره قدیم یا کهن)

 18. 10- پاسخگو بودن 9- صبر و بردباری 12- نظارت و ارزیابی مستمر 13- مشورت با افراد شایسته 15- رعایت حیطه بندی و طبقه بندی 8- سعه صدر وکنترل خشم 14- پافشاري نكردن بر اشتباهات 7- حسن ظن داشتن به خودیها 5- داشتن بصیرت دینی و شناخت 11- انجام به موقع امور 6- آسان گيري به مردم و زيردستان 16- خودسازی و رعایت تقوای الهی 4- تدبير در حوزه مسئوليت خود 3- تشویق و تنبیه متناسب با عملکرد 18-کنترل و مراقبت از زیردستان و نزدیکان 17- تأمین نیازهای مادی کارمندان 2- اعتقاد و عمل به قرآن و سنت 1- ابلاغ دستور و توجیه وظایف 19- رشد و توانمندسازی زيردستان 20- رازداری و خطاپوشی 21- یاد آوری و عمل به سنت هاي پسنديده گذشتگان • صبوری • صحه گذاری 40- تشویق و تنبیه متناسب با عملکرد 39- معاشرت با افراد صالح صفات رهبری در نامه ی 53 • صراحت • صیانت 24- ارتباط با خداوند متعال 38- رعایت سلسله مراتب 22- صداقت 23- وفای به عهد 37- شایسته سالاری • صلاحیت • صداقت 25- داشتن اخلاص عمل 36- عدالت ورزی 35- جلب همكاري و مشاركت ديگران 26- شجاعت و شهامت 27- اعتماد سازی و توجیه اصولی اقدامات • صلابت 34- ترجیح عوام بر خواص • صمیمیت 28- جلوگيري از سوء استفاده نزديكان 32- ارتباط مستقیم با زیر دستان و مردم 33- رفتار توأم با رأفت و مهربانی با زیردستان و مردم 29- برخورد قاطع با خیانت کاران 30- قاطعیت توأم با رأفت 31- متواضع و مردمی بودن

 19. بخشي از وظايف مدير از ديدگاه حضرت اميرالمؤمنين علي (ع) براي هريک از زيردستان و کارکنان خود کاري کن تا او را نسبت به همان کار مؤاخذه و بازرسي کني زيرا اين روش سزاوارتر است تا اينکه کارهايت را به يکديگر وانگذارند از نامه امام علي (ع) به مالک اشتر هدايت و رهبري براي هريک از زيردستان و کارکنان خود کاري تعيين کن تقسيم کار/ تخصصي شدن کار تا او را نسبت به همان کار مؤاخذه و بازرسي کني برنامه ريزي، نظارت.کنترل و ارزشيابي زيرا سازماندهي بسيج منابع و امکانات اين روش سزاوارتر است کارايي+اثربخشي= بهروري(روش بهينه) تا اينکه کارهايت را به يکديگر وانگذارند هماهنگي ارتباطات

 20. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (دوره قرون وسطی)

 21. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (دوره قرون وسطی)

 22. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (دوره قرون وسطی)

 23. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (قرن نوزدهم ، ظهور اندیشه های مدیریت)

 24. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (قرن نوزدهم ، ظهور اندیشه های مدیریت)

 25. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (قرن نوزدهم ، ظهور اندیشه های مدیریت)

 26. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 27. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 28. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 29. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 30. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 31. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 32. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 33. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 34. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 35. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 36. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 37. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 38. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 39. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 40. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 41. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 42. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 43. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 44. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 45. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 46. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 47. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 48. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

 49. سیر تاریخی تکوین نظریه هایمدیریت (افکار مدیریت قرن بیستم)

More Related