Jona 3 - PowerPoint PPT Presentation

allistair-mckay
jona 3 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jona 3 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
Jona 3
122 Views
Download Presentation

Jona 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jona 3

 2. Ingenooi deur God Ons raak bewus van ons diepste behoeftes, vrae en vrese en gee ons oor aan God

 3. “When God called Jonah to hold a revival in Nineveh, Jonah's skin started to crawl. You see, Nineveh was Sin City.” Anoniem

 4. Die Assiriërs

 5. Die foto van die engele en die herders

 6. Ingaan in God se tyd Ons betree God se wêreld en gaan in God se vrede in

 7. Hoe sê ’nmens jammer?

 8. Luister na God se Woord Ons luister dieper na die Woord en ontmoet God

 9. Jona 3:1-5Drosterprofeet

 10. Luister na mekaar God maak ons ’nluisterende gemeenskap en praat ook deur ander mense met ons

 11. Luister na ander en die tye Ons stel onsself oop om God van onverwagse kante af te hoor

 12. Luister weer na God se Woord Ons fokus op die Gees se beweging in ons hart en gedagtes

 13. God verander van plan

 14. Die waardevolste ding op aarde

 15. Ons het nog nie in die oë van iemand gekyk wat nie vir God saak maak nie

 16. “What's wrong with a merciful God? Isn't that what we all would like from God? Mercy? Yet when the mercy of God for me is also the mercy of God for them, when I look up on Sunday, me cosy with my God only to find God working the other side of the street with them, well, it just doesn't feel all that merciful.”

 17. God kyk anders

 18. Die ‘Lelike Madonna’

 19. God sal van plan verander en Sy genade sal ons verander

 20. Fokus op wat God nou doen Ons fokus op wat God nou doen en waarheen God ons lewe rig

 21. Antwoord met ons lewe Ons besluit op ’ngepaste reaksie op wat God gegee/ gedoen/ gesê het

 22. Nadink-oomblik • Ons het een kans gehad en julle baie – wat het julle daarmee gedoen? • Ons het Jona gehad en julle Jesus? • Ons het ons bekeer (en berou gehad) en julle?

 23. Volgende week: Deut 18:15-20