slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Možnosti podpory NNO ze strukturálních fondů v období 2007 - 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Možnosti podpory NNO ze strukturálních fondů v období 2007 - 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Možnosti podpory NNO ze strukturálních fondů v období 2007 - 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Možnosti podpory NNO ze strukturálních fondů v období 2007 - 2013. 8. krajská konference NNO. Jiří Krátký. 12. dubna 2007. Témata prezentace. 1. Možnosti podpory NNO z fondů EU. Doporučení pro přípravu projektů. 2. 3. Projekt Společně!. 4. Kontakt. 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Možnosti podpory NNO ze strukturálních fondů v období 2007 - 2013' - allene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Možnosti podpory NNO

ze strukturálních fondů

v období 2007 - 2013

8. krajská konference NNO

Jiří Krátký

12. dubna 2007

slide2

Témata prezentace

1

Možnosti podpory NNO z fondů EU

Doporučení pro přípravu projektů

2

3

Projekt Společně!

4

Kontakt

slide3

1

Možnosti podpory NNO z fondů EU

Operační programy:

 • Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
 • Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
 • Regionální operační program NUTS 2 Severovýchod (ROP)

programy ke stažení na:

www.rozvoj-pk.cz/dokumenty

www.strukturalni-fondy.cz

slide4

1

Možnosti podpory NNO z fondů EU

Podpora sociální integrace (OP LZZ 3.1)

Cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty působící v oblasti sociální integrace

Okruhy aktivit:

 • Poskytování sociálních služeb a realizace aktivit vedoucích k sociálnímu začleňování cílových skupin a k prevenci jejich sociálního vyloučení
 • Vzdělávání poskytovatelů služeb ve vybraných oblastech (zavádění a kontrola standardů kvality, plánování dostupnosti a rozvoje sociálních služeb, management a řízení)
 • Rozvoj partnerství na místní a regionální úrovni
slide5

1

Možnosti podpory NNO z fondů EU

Podpora sociální integrace romských lokalit

(OP LZZ 3.2)

Cílové skupiny: příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit a zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb příslušníkům sociálně vyloučených romských lokalit

Okruhy aktivit:

 • Poskytování sociálních služeb a dalších nástrojů působících ve prospěch sociálního začleňování příslušníků cílové skupiny
 • Vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů služeb ve vybraných oblastech (např. zavádění a kontrola standardů kvality)
 • Rozvoj partnerství na místní a regionální úrovni
 • Systémová opatření umožňující aplikaci zákona o sociálních službách
slide6

1

Možnosti podpory NNO z fondů EU

Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce (OP LZZ 3.3)

Cílová skupina: osoby znevýhodněné na trhu práce

Okruhy aktivit:

 • Podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k zaměstnání
 • Podpůrné služby (zejména poradenské) k usnadnění přístupu cílové skupiny k zaměstnání a k jeho udržení
 • Tvorba a realizace integrovaných programů zaměstnanosti s využitím nových a netradičních metod podporujících zaměstnanost
 • Tvorba pracovních míst pro získání pracovních zkušeností
 • Podpora udržitelnosti pracovních míst pro příslušníky cílové skupiny

Každý projekt by měl zahrnovat tvorbu či udržení pracovního místa

slide7

1

Možnosti podpory NNO z fondů EU

Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce (OP LZZ 3.4)

Cílové skupiny: ženy ohrožené na trhu práce, muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi, rodiče s dětmi, rodiče samoživitelé/lky, osoby pečující o další závislé členy rodiny

Okruhy aktivit:

 • Podpora činností odstraňujících bariéry rovného přístupu ke vzdělání a zaměstnání
 • Zavádění flexibilních forem organizace práce a jejich ověřování v praxi
 • Poradenství pro zaměstnavatele v oblasti netradičních zaměstnání pro ženy a nediskriminačního přístupu
 • Podpora a rozvoj služeb péče o děti, inovativní programy a opatření směřující ke slučitelnosti pracovního a rodinného života
 • Rozvoj partnerství za účelem sladění pracovního a rodinného života
slide8

1

Možnosti podpory NNO z fondů EU

Posílení aktivních politik zaměstnanosti

(OP LZZ 2.1)

Cílové skupiny: uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání (s důrazem na osoby dlouhodobě nezaměstnané a ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností

Okruhy aktivit:

 • Zprostředkování zaměstnání, Poradenské činnosti a programy
 • Bilanční a pracovní diagnostika
 • Rekvalifikace a motivační aktivity
 • Podpora vytváření nových a vyhrazených pracovních míst
 • Podpora nových forem zaměstnání (zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě nebo sdílení pracovního místa, aj.)
 • Podpora začínajícím OSVČ
 • Tvorba chráněného pracovního místa a chráněné pracovní dílny
slide9

1

Možnosti podpory NNO z fondů EU

Mezinárodní spolupráce (OP LZZ 5.1)

Cílové skupiny: instituce působící v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti a jejich zaměstnanci (NNO, kraje, obce, úřady práce, místní partnerství)

Okruhy aktivit:

 • Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi lokálními partnerstvími v otázkách týkajících se budování a managementu partnerství, specifických aktivit lokálních partnerství, apod.
 • Spolupráce mezi projekty v různých členských státech s cílem zlepšit výsledky vlastních projektů, či dosáhnout společných výsledků
 • Vznik tématických sítí zaměřených na řešení specifického problému

Konkrétní výsledky aktivit: společné projekty, vytvořené mezinárodní sítě, konference, školení, semináře, studijní cesty, stáže, poradenství prostřednictvím krátkodobých expertů, apod.

slide10

1

Možnosti podpory NNO z fondů EU

Další vzdělávání (OP VK 3.2, 3.3)

Individuální další vzdělávání (3.2) – podporované aktivity

 • Podpora vzdělávání v oblasti obecných i odborných kompetencí
 • Vytváření vzdělávacích modulů zaměřených na podporu obecných kompetencí (jazykové dovednosti, IT, podnikatelské dovedností)
 • Stimulace poptávky po individuálním vzdělávání ze strany jednotlivců a poskytování informačních a poradenských služeb

Podpora nabídky dalšího vzdělávání (3.3) – podporované aktivity

 • podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů
 • vzdělávání lektorů, řídících a organizačních pracovníků vzdělávacích institucí (působících v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání).
 • rozvoj sítí a partnerství subjektů v oblasti dalšího vzdělávání
 • podpora při vytváření a zavádění nových modulů dalšího vzdělávání
slide11

2

Doporučení pro přípravu projektů

Faktory úspěchu

 • připravené nápady a záměry
 • kvalitní informace o dotačních možnostech
 • historie a zkušenosti v oboru působení organizace
 • zkušenosti s realizací dotačních projektů
 • zdroje na předfinancování projektu
 • schopné realizační týmy
 • odborná pomoc s přípravou žádostí o podporu
 • konzultace s poskytovateli dotací
slide12

2

Doporučení pro přípravu projektů

Budování absorpční kapacity NNO

 • Zmapovat potřeby klientů
 • Určit cíle a strategii vlastní organizace
 • Identifikovat náměty na projekty
 • Ověřit podpořitelnost námětů z fondů (nejen EU)
 • Rozpracovat náměty do projektových záměrů
 • Uspořádat záměry
 • Zpracovat žádosti o podporu
slide13

3

Projekt Společně!

O projektu Společně!

 • inspirace v Anglii
 • jedinečný a průkopnický projekt v rámci ČR
 • prohloubení partnerství neziskových organizací
 • získání prostředků z fondů EU pro malé NNO a pro organizace působící mimo centrum kraje
 • zvýšení konkurenceschopnosti celého sektoru NNO v Pardubickém kraji

naše znalosti ve Vašich službách

slide14

3

Projekt Společně!

O projektu Společně!

 • financováno ze SROP 3.2
 • realizace 04/2007 – 04/2008
 • rozpočet 1,5 mil. Kč
 • KONEP, SKP-CENTRUM, APOLENKA

naše znalosti ve Vašich službách

slide15

3

Projekt Společně!

Aktivity:

 • vybudování profesionálního projektového týmu
 • příprava systému řízení partnerských projektů
 • hodnocení potenciálních partnerů
 • iniciování a příprava pilotních projektů
 • administrace partnerských projektů

naše znalosti ve Vašich službách

slide16

3

Projekt Společně!

Příprava partnerských projektů

 • aktivní sběr námětů
 • zpracování záměrů
 • vyhledávání partnerů
 • vlastní typové náměty
 • certifikace Spolehlivý partner
 • přenesení administrace projektu na KONEP

naše znalosti ve Vašich službách

slide17

3

Projekt Společně!

Jak je možné se zapojit?

 • určit strategii vlastní organizace
 • identifikovat náměty na projekty
 • náměty konzultovat s KONEP
 • identifikovat partnery
 • připravit záměr Společně!

naše znalosti ve Vašich službách

slide18

4

Kontakt

Děkuji za pozornost!

Ing. Jiří Krátký

První regionální rozvojová a.s.

Pernštýnská 14

530 02 Pardubice

T: +420464 629 100

F: +420 464 625 953

E: jiri.kratky@prr.cz

www.prr.cz

naše znalosti ve Vašich službách