skn bibliolog w ex libris przedstawia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jak poprawnie zrobić przypis? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jak poprawnie zrobić przypis?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Jak poprawnie zrobić przypis? - PowerPoint PPT Presentation


  • 221 Views
  • Uploaded on

SKN Bibliologów „Ex Libris” przedstawia :. Jak poprawnie zrobić przypis?. Tekst każdego przypisu musi zaczynać się z dużej litery i kończyć kropką.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jak poprawnie zrobić przypis?' - allen-kerr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zasady

Tekst każdego przypisu musi zaczynać się z dużej litery i kończyć kropką.

  • Przypis rozpoczynamy od inicjału imienia, następnie nazwisko i kolejne elementy opisu. Jeśli jest to praca zbiorowa, przypis rozpoczyna się od tytułu. Kiedy w opisie występuje pod red., to po tym skrócie stosujemy inicjał imienia, a następnie nazwisko.
  • Właściwym skrótem do wyrazu strona jest s.
  • Jeśli wielokrotnie odwołujemy się do jakiegoś opracowania – dalej wymieniamy tylko autora i podajemy strony.
  • Jeśli przypis następuje po pełnym opisie stosujemy formę: tamże, a następnie strony, jeśli odwołujemy się do innych stron.
Zasady:
przyk ady

¹R. Kukliński, Uroki niziny – środowisko przyrodnicze, w: Ziemia Jana Kochanowskiego, pod red. H. Bednarczyka, B. Jaworskiej, J. Kozińskiego, Sycyna 2006, s. 76-78.

²Jan Cielątko herbu Ciołek z Lisina był łożniczym króla Władysława Jagiełły; żonaty z Anną z Oględowa. Jan Wężyk herbu Wąż wywodził się z sieradzkiego i należał do grona dworzan Władysława Jagiełły, a później też jego następcy. Zob. C. Imański, E. Nowakowska, J. Nowakowski, Zwoleń – gmina i miasto, w: Ziemia Jana Kochanowskiego. Powiat Zwoleński, pod red. H. Bednarczyka, B. Jaworskiej, J. Kozieńskiego, Sycyna 2006, s. 365.

Przykłady:
przyk ady1

³Miasta w liczbach 2010, Warszawa 2012, s. 37 [dostępny online: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_731_PLK_HTML.htm; 3 września 2013].

4Tamże, s. 55.

5http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=711352&p_token=0.28647125232964754 [dostęp 12 sierpnia 2013].

Przykłady:
przyk ady2

6C. Imański, E. Nowakowska, J. Nowakowski, s. 364.

7Pismo „Trzęsiworek” stało się faktem [dostępny online: http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100120/POWIAT0208/74993973; 12 października 2013].

Przykłady: