voorlichting organisatiestructuur bestuursmodel n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Voorlichting organisatiestructuur / bestuursmodel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Voorlichting organisatiestructuur / bestuursmodel - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Voorlichting organisatiestructuur / bestuursmodel. Voorstel organisatiestructuur 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Voorlichting organisatiestructuur / bestuursmodel' - allayna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Voorstel organisatiestructuur 2012

 • Een vereniging kent in elk geval de algemene ledenvergadering (ALV) en het bestuur als verplichte organen. Daarnaast staat het de leden vrij om statutair andere organen te creëren, zoals een Raad van Toezicht (RvT).
 • Voor een toegelaten instelling wordt in het BBSH en in de Governancecode wel voorgeschreven dat er een RvT is.In dat geval dient elke aan de RvT toe te kennen taak en bevoegdheid statutair te worden vastgelegd.
 • De minister heeft in het BBSH en in afgeleide vorm in de Governancecode een aantal taken en bevoegdheden voor een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen geformuleerd. Deze zijn de huidige statuten verwerkt.
slide3

Algemene Leden Vergadering

Bestuur

Raad van Toezicht

Werkorganisatie

7 FTE

Huidige organisatiestructuur

Rechtsvorm: vereniging

kenmerken huidige structuur
Kenmerken huidige structuur

ALV als hoogste orgaan ( + invloed van leden, -/- kwetsbaarheid vanwege de mogelijkheid dat leden zich niet neerleggen bij besluiten van het bestuur of de ALV, -/- wisselende samenstelling ALV geeft wisselende besluiten)

Het bestuur bestaat uit 3 parttime bestuurders

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en stuurt (directievoerend) de werkorganisatie aan

Controlerende Raad van Toezicht bestaan statutair uit 3-7 personen

Benoemen, schorsen en ontslaan van toezichthouders geschiedt statutair door de ALV

Benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders geschiedt statutair door de ALV

Schorsen van de bestuurders kan statutair ook door de RvT

kostenraming huidige structuur
bestuur (bruto per jaar): Feitelijk Max. statuten

Presentiegelden DB niet cf beloningscode (3 pers.) € 11.028 € 11.028

Presentiegelden AB niet cf beloningscode (4 pers.) € 3.680

Vergoeding beleidszaken bestuur (3 personen) € 40.000 € 40.000

======= =======

€ 51.028 € 54.708

RvT (bruto per jaar):

Presentiegelden RvT niet cf honoreringscode(3-7 pers.) € 1.848 € 4.312

======= =======

Totaal € 52.876 € 59.020

Kostenraming huidige structuur
slide6

Algemene Leden Vergadering

Bestuur

Raad van Toezicht

Directeur

Werkorganisatie

8 FTE

Voorstel organisatiestructuur 2012

Rechtsvorm: vereniging

kenmerken organisatiestructuur 2012
ALV als hoogste orgaan ( + invloed van leden, -/- kwetsbaarheid vanwege de mogelijkheid dat leden zich niet neerleggen bij besluiten van bestuur of ALV, -/- wisselende samenstelling ALV geeft wisselende besluiten)

Het bestuur bestaat uit 3 parttime bestuurders

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging is statutair gedelegeerd aan een directeur

De parttime (8-12 uur per week) directeur stuurt de werkorganisatie aan

Controlerende Raad van Toezicht

Benoemen, schorsen en ontslaan van toezichthouders geschiedt statutair door de ALV

Benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders geschiedt statutair door de ALV

Schorsen van bestuurders kan statutair geschieden door de RvT

Benoemen, schorsen en ontslaan van een directeur geschiedt door het bestuur

Nadeel van deze structuur is dat het bestuur verder van het te voeren beleid af komt

te staan. Het bestuur controleert en houdt toezicht op de directeur en de RvT houdt

toezicht op het bestuur. Veel verschillende lagen met het risico op onderlinge wrijving.

Kenmerken organisatiestructuur 2012
kostenraming organisatiestructuur 2012
Kostenraming organisatiestructuur 2012

bestuur (bruto per jaar): min. max.

Presentiegelden bestuur niet cf beloningscode (3 pers.) € 11.028 € 11.028

directeur (bruto per jaar):

Vergoeding directeur cf CAO (incl. werkg.lasten, 8 u p/w) € 26.000 € 26.000

RvT (bruto per jaar):

Presentiegelden RvT niet cf honoreringscode (3-5 pers.) € 1.848 € 3.080

======= =======

Totaal € 38.876 € 40.108

slide9

Organisatiestructuur na inwerkingtreding

nieuwe woningwet. Rechtsvorm: vereniging

 • Onder voorbehoud van goedkeuring van het wetsvoorstel Herziening Woningwet
 • door het parlement:
 • In de nieuwe woningwet worden bevoegdheden van de ALV wettelijk beperkt. De RvC (intern toezicht), de Minister (extern toezicht) en de Autoriteit (financieel toezicht) krijgen juist meer bevoegdheden.
 • Het verenigingsrecht blijft van toepassing tenzij daarvan wordt afgeweken in de Woningwet.
 • De toegelaten instellingen dienen hun statuten, rechtsvorm en organisatie te
 • wijzigen binnen 1 jaar na inwerkingtreding van de Woningwet.
 • Op tal van zaken kondigt de wet nadere uitwerking aan in een Algemene
 • Maatregel van Bestuur.
slide10

Algemene Leden Vergadering

Raad van Commissarissen

Directeur-Bestuurder

Werkorganisatie

8 FTE

Organisatiestructuur na inwerkingtreding nieuwe woningwet. Rechtsvorm: vereniging

kenmerken organisatiestructuur nieuwe woningwet
Kenmerken organisatiestructuur nieuwe woningwet

De bevoegdheden van de ALV worden deels beperkt (inspraak huurders via huurdersorganisaties, bewonerscommissies en huurderszetel(s) RvC)

De positie en bevoegdheden van de RvC wordt uitgebreid

De leden van de RvC worden benoemd door de RvC (de huurdersorganisatie kan één of meerdere bindende voordrachten doen)

De Minister kan één of meerdere leden van de RvC schorsen of ontslaan

De RvC stelt de bezoldiging van de leden van de RvC vast (met inachtneming van de Honoreringscode commissarissen van de VTW)

De RvC stelt de bezoldiging voor de directeur-bestuurder vast (met inachtneming van de Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties)

De parttime (8-12 uur per week) directeur-bestuurder stuurt de werkorganisatie aan

Benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur-bestuurder geschiedt door de RvC

kostenraming organisatiestructuur nieuwe woningwet
Kostenraming organisatiestructuur nieuwe woningwet

directeur (bruto per jaar): min. max.

Vergoeding directeur cf CAO (incl. werkg. lasten, 8 u p/w) € 26.000 € 26.000

RvC (bruto per jaar):

Totale vergoeding RvC cf honoreringscode (3-5pers.) € 18.000 € 30.000

======= ======

Totaal € 44.000 € 56.000

ad