Talentbegreberne - PowerPoint PPT Presentation

allayna
talentbegreberne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Talentbegreberne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Talentbegreberne

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
Talentbegreberne
82 Views
Download Presentation

Talentbegreberne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Talentbegreberne Person Talentudvikling Talentidentifikation Talentrekruttering ”at stille et passende trænings- og udviklingsmiljø til rådighed, så poten-tialet kan realiseres” ”at finde de atleter inden for sporten som har potentiale til at blive eliteatleter” ”at finde atleter med den rette profil og introducere dem til sporten” Miljø