Podpora siete teledomov cesta ku komplexn mu rozvoju regi nov
Download
1 / 10

Podpora siete TeleDomov, cesta ku komplexnému rozvoju regiónov. - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Podpora siete TeleDomov, cesta ku komplexnému rozvoju regiónov. Zväz TeleDomov Slovenska Prednáša: Ing. Peter Tóth – predseda ZTDS. Definícia TeleDomu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Podpora siete TeleDomov, cesta ku komplexnému rozvoju regiónov.' - allayna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Podpora siete teledomov cesta ku komplexn mu rozvoju regi nov

Podpora siete TeleDomov, cesta ku komplexnému rozvoju regiónov.

Zväz TeleDomov Slovenska

Prednáša: Ing. Peter Tóth – predseda ZTDS


Defin cia teledomu
Definícia TeleDomu

Dom, alebo časť domu, do ktorého je príjemné vstúpiť, z ktorého vyžaruje, že svojim návštevníkom chce pomáhať. Miesto, kde na prvý pohľad vidíme ochotný personál, informačné materiály a pútavé tabule.

K dispozícii sú priestory pre vzdelávanie a rokovanie s moderným vybavením informačnej, telekomunikačnej a kancelárskej techniky. Vstúpením do takéhoto domu získavame cenné informácie v mnohorakej podobe. Implementujú sa tu možnosti moderných informačných technológií do miestnej kultúry tých ľudí, ktorým má TeleDom slúžiť.

Za účelom hájenia svojich záujmov sa TeleDomy združujú do záujmového združenia právnických osôb,

Zväzu TeleDomov Slovenska.


Defin cia i domu
Definícia i-Domu

i-Dom je značka používaná počas prípravy pre vznik TeleDomu

(napr. rekvalifikačný kurz). TeleDomom sa organizácia stáva,

ak i-Dom spĺňa"Minimum TeleDomu„ t.j. :

 • zriaďovateľ TeleDomu je neziskovou organizáciou,

  alebo občianskym združením

 • TeleDom je pripojený na internet

 • TeleDom je otvorený pre verejnosť minimálne 30 hodín týždenne

  Označenie TeleDom aj i-Dom sú chránenou značkou.


Sch ma vzniku teledomov

Partnerská služba i-Domov

(Tesco computers)

European Union of Telecottage

Associations - EUTA

OZ

Sliač

OZ

Číž

Schéma vzniku TeleDomov

Zväz TeleDomov

Slovenska

 • Krajská partnerská

 • skupina

 • Ústredie PSVR (2)

 • Ministerstvo PSVR (1)

 • Úrady PSVR ( 8 )

 • VÚC BB ( 1 )

 • ZMOS ( 2 )

 • KRA, RRA ( 4 )

 • CPK ( 3 )

 • ZTDS ( 5 )

 • VIPA ( 1 )

 • PRVA ( 1 )

 • SPOD ( 1 )

 • CVNO ( 1 )

 • KARI ( 1 )

TeleDom 01

TeleDom 02

i-Dom 1

i-Dom 2

TeleDom 03

i-Dom 3

i-Dom 4

i-Dom 5

i-Dom 6

TeleDom 19

i-Dom 7

i-Dom 8

OZ

Muráň

OZ

Halič

OZ

Brusno

OZ

M. ZlievceZv z teledomov slovenska ztds

koord.

riadi

volí

volí

kontrola

navrhuje

kontrola

schváli

Zväz TeleDomov Slovenska - ZTDS

Vláda SR

ÚPSVR

VÚC

ZMOS

RRA

CPK

VIPA

PRVA

SPOD

KARI

CVNO

Ostatní

Zväz TeleDomov Slovenska

OcU

MR

 • Predsedníctvo

 • Predseda

 • Podpredseda

 • 3 členovia

TD 01

Sekcie:

Zamestnanosť

Vzdelávanie IT

Sociálny rozvoj

Turizmus

Ekonomika

Deti a mládež

Internet

Cudzie jazyky

Členmi sekcií

sú TD

OcU

MR

TD 02

OcU

MR

European Union of Telecottage Associations

Dozorná rada

TD 12

OcU

MR

Partnerská služba TD

8 odb. organizácií

8 vedúcich sekcií

TD 19

Personálne agentúry

IT firmy

Cest. agentúry

Jazykové školy

Výrobcovia

Ostatní


Mikroregión 2 - Predsedníctvo

Mikroregión 3 - Predsedníctvo

Mikroregión 1 - Predsedníctvo

Mesto 1

Mesto 2

Sa

Sa

Sa

MVO

MVO

MVO

Po

Po

Po

Št

Št

Št

ObU 2

ObU 1

TeleDom (MVO)

TeleDom (MVO)

TeleDom (MVO)

ZTDS

VIPA

Zgruž.

podn.

Š.p.,a.s.

Minist.

VÚC 1

ÚPSVR 1

RRA 1

CPK 1

VÚC 2

RRA 2

CPK 2

ÚPSVR 2

ZMOS

Vláda

ZMOS

VÚC

RRA

CPK

ÚPSVR


V chodisk pre spolupr cu
Východiská pre spoluprácu

 • Ponuka siete ZTDS pre partnerov

 • Pre zapojenie TeleDomov do partnerských projektov je potrebné:

  • včasné oslovenie TeleDomov (minimálne mesiac pred termínom odovzdania projektu)

  • jasné určenie aktivít v projekte – partnerský prístup

  • jasné určenie a dopredu dohodnuté odmeny za aktivity v projekte

  • Ak sa uvažuje v projektovom partnerstve s viac ako dvoma TeleDomami je potrebné rámcovo informovať Zväz TeleDomov o zámere projektov z dôvodu:

   • koordinácie projektov z pohľadu stratégie ZTDS

   • vyhnutia sa duplicity projektových zámerov

 • Najlepším fórom pre výmenu informácií je KPS s následnými pravidelnými bilaterálnymi stretnutiami.


 • Multiplik cia syst mu kps do al ch krajov sr
  Multiplikácia systému KPS do ďalších krajov SR

  • Prezentácia systému KPS v jednotlivých krajoch

  • Vyhľadanie aktivistu v každom kraji z radov MVO posadnutého myšlienkou budovania siete TeleDomov v danom kraji.

  • Vytvorenie KPS v jednotlivých krajoch za pomoci KPS BB.

  • Postupné spustenie projektov pre budovanie 4 TeleDomov v jednom okrese z každého kraja (tam kde sídli aktivista).

  • Vzdelávať budú vyškolení členovia TeleDomov z BB kraja a postupne budú odovzdávať skúsenosti do všetkých krajov SR.

  • Po zaškolení TeleDomov v jednom okrese v každom zo spomínaných krajov budú vyškolení zamestnanci nových TeleDomov odovzdávať vedomosti a skúsenosti do susedných okresov vo vlastnom kraji..


  Akujeme za pozornos
  Ďakujeme za pozornosť !

  Tešíme sa na Vaše námety

  a na spoluprácu s Vami,

  predsedníctvo ZTDS.

  Vaše návrhy očakávame na adresu:

  Zväz TeleDomov Slovenska

  Čerenčianska 20

  979 01 Rimavská Sobota

  Tel: (047) 5631 006, 0905 340 105

  Fax: (047) 5631 019

  e-mail: [email protected]

  www.tele-dom.sk

  www.i-dom.sk


  ad