l szl mikl s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
László Miklós PowerPoint Presentation
Download Presentation
László Miklós

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 28
Download Presentation

László Miklós - PowerPoint PPT Presentation

allayna
86 Views
Download Presentation

László Miklós

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Monokultúra online László Miklós

 2. Miről fogok beszélni: almatermesztés, flamand és vallon közlekedési balesetek, jéghegyek,stb. Mire hívom fel a figyelmet/mit állítok? Hatások a víz alatt Értékrend hasonulás (nem morális pánik!)

 3. Magyarország - Székelyföld összehasonlítás Adatelemzés: Danó Györgyi B teszt

 4. A kutatásokról: • téma: tinédzserek és a média kapcsolata • megkérdezettek: 7. és 11. évfolyamos diákok • Magyarországon (2008 fő) és Székelyföldön (2122 fő) • részben azonos kérdések • adatfelvétel ideje: 2011. • * A magyarországi felmérés egy kutatássorozat része, 1998 óta a hatodik. A teljes kutatás részét képzik még: diák, tanári ill. szülői interjúk, fókuszcsoportok, adatbázisok másodelemzése, tartalomelemzés.

 5. PC és internet ellátottság mindkét területen: • szinte minden gyermek otthonában van számítógép • csupán tízből egy család nem rendelkezik internet hozzáféréssel

 6. Médiahasználat

 7. Használod a telefonod a következőkre ? (%) Székelyföldön fontosabb a telefon Szoktad- e használni órák alatt a telefonod? (%) Magyarország átlag napi 35 perc Székelyföld átlag napi 79 perc

 8. Internetes tudás 1. Saját tudásuk mértékének megítélésében szignifikáns különbség, a szülőkhöz viszonyított tudásban viszont nincs különbség.

 9. Internetes tudás 2. Szignifikáns a különbség a tekintetben is, hogy hány féle dolgot tudnak az internetet végezni.

 10. Közösségi oldalak

 11. KÖZÖSSÉGI OLDALAK Magyar Facebook felhasználók - a Socialbakers (2011. szeptemberi) adatai: EUKidsOnline: 9-16 éves gyerekek ismerőseinek száma a közösségi oldalakon • Az EUKidsOnline kutatás adatai szerint az EU-ban: • a 9-12 évesek 38%-ának, (magyarok 51%) a 13-16 évesek 77%-ának, (magyarok 79%) van profilja valamilyen közösségi oldalon • a 9–12 évesek 15%-ának 100-nál több visszaigazolt ismerőse van az adott oldalon; ez a szám Magyarország esetében a legmagasabb: 47% 12

 12. Internetes tevékenységek Szignifikáns különbségek +/- jellel jelölve. Legnagyobb az eltérés az iskolai feladatoknál.

 13. Internetfüggőség, netfüggőség index Netfüggőségindex (%) EU Kids Online, gyakran vagy nagyon gyakran fordult elő egy vagy több internetfüggőségre utaló tevékenység: Mo. 20%, Ro. 32%

 14. Hasonlóságok és különbségek Merton az amerikai adminisztratív és az európai kritikai kutatás különbségéről: Nem tudjuk, hogy amit állítunk az lényeges-e, de legalább igaz. Nem tudjuk, hogy amit állítunk, igaz-e, de legalább lényeges.

 15. A különbségek eltűnnek

 16. Példaképválasztás

 17. A 2011-es eredményekből: • Azok, akik nem ismeretségi körükből választottak példaképet, többnyire (80%) külföldi személyhez szeretnének hasonlítani. • focisták: Ronaldo, Messi, Dzsudzsák Balázs • énekesek, zenészek, színészek: Selena Gomez, Miley Cyrus, Maite Perroni, Chuck Norris, több X-faktoros vagy Megasztáros • Székelyföldieknél a leggyakoribb említések: Ronaldo, Messi, Chuck Norris, Maite Perroni, Rihanna

 18. Kitekintés#1 Kósa Éva 2006.

 19. Következtetések: • Az identitáskeresés során meghatározó jelentőségű az azonosulási modellek szerepe. • A választási alternatívák származhatnak a személyes tapasztalatokból is, de a mai fiatalok sok vonzó alternatívát láthatnak a médiában, különösen a televízióban. • Atelevízió azonban csak a választások korlátozott körét mutatja be egy korlátlanul sokféle és eltérő érdeklődésű közönségnek, tükrözve – és terjesztve – ezzel a domináns kulturális ideológiákat (Gerbner és mtsai, 1993). Kósa Éva 2006

 20. Következtetések: • Eltérő kultúra: eltérő szocializációs feladatok • Eltérő kultúra: azonos médiakörnyezet • Eltérő kultúra: azonos modellek • Eltérő kultúra: de azonos médiatartalom és médiamodell preferencia a serdülőknél ↓ A MÉDIA GLOBALIZÁLÓ HATÁSÚ Kósa Éva 2006

 21. Kitekintés#2 Adorno 1944!

 22. Sztárgyár • A tehetségek felfedezése is a gépezet része, hiszen a sorozatgyártást csak folyamatos utánpótlással lehet garantálni. • A művészeket klisékkel teli szerepekbe kényszeríti a média.  a szelekció alapja ki illik a szerepbe • A kultúra monopóliumai a mindenkori társadalmi gazdasági elitek kezében vannak, függő helyzetben.  a pénz mozgatja őket és nem a művészi értékek megalkotása • A tömegkultúrában nem kellenek zsenik csak „jó munkás emberek”. Nincs katarzis, csak irányított, előre bekalkulált érzelmi reakciók!

 23. Lehet a média kultúra? • Adorno felismerte a média konvergencia jelenségét már 1944-ben! • hogy a médiumok egyetlen rendszert alkotnak, hatással vannak egymásra, üzenetük hasonlóvá válik, összekapcsolódik. • A személyiség, az egyén elnyomás alá kerül a hierarchikus rendszerek által.

 24. Internet, mint lételem A fiatalok mindenhol egyöntetűen vallják, hogy az állandó online jelenlét számukra alapvető a kapcsolattartás szempontjából. MTV Hungary és a GKIeNET közös kutatása, Millennials study, 15 és 24 év közötti fiatalok körében 15 országban, köztük Magyarországon végzett kutatás, 2011 A válaszadók több mint fele (hallgatók 55%, munkavállalók 62%) már nem tudná az életét az internet nélkül elképzelni, mivel az az „életük szerves részévé vált”. Cisco online kutatása, 1441 18–24 éves egyetemi hallgató és 1412 21–29 éves diplomás dolgozó körében, 14 országban (Magyarország nincs köztük), 2011 május/június

 25. Az internetezéssel kapcsolatos szokásokra ható (globális) tényezők * rövid időtávlatban nem változnak jelentősen

 26. Köszönöm a figyelmet! Igaz, lényeges