aspekty finansowo ksi gowe rozpocz cia i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aspekty finansowo-księgowe rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aspekty finansowo-księgowe rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Aspekty finansowo-księgowe rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

Aspekty finansowo-księgowe rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawowe pojęcia księgowe. Przychody Koszty Zysk (dochód) = Przychody – Koszty Zysk (dochód) jest często podstawą opodatkowania P rzepływy pieniężne : wydatki, wpływy gotówki (płynność finansowa).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Aspekty finansowo-księgowe rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podstawowe poj cia ksi gowe
Podstawowe pojęcia księgowe
 • Przychody
 • Koszty
 • Zysk (dochód) = Przychody – Koszty
 • Zysk (dochód) jest często podstawą opodatkowania
 • Przepływy pieniężne: wydatki, wpływy gotówki (płynność finansowa)
przychody i koszty
Przychody i koszty
 • Rachunkowość, ustawa
 • Przychody: Wartość sprzedanych w danym okresie produktów w cenie sprzedaży (nawet jeśli nie zostały zapłacone!)
 • Koszty: wartość w cenie zakupu zużytych w danym okresie czynników produkcji
koszty
Koszty
 • Zużyciemateriałów
 • Zużyciepracy ludzkiej – mierzone wynagrodzeniami i składkami na ubezpieczenia – niezależnie od tego, kiedy zostały zapłacone
 • Zużycie innych czynników produkcji
koszt zu ycie materia w
Koszt – zużycie materiałów
 • Małe firmy stosują okresowy sposób ustalania zapasów
  • Wszystkie zakupy na bieżąco w koszty, niezależnie od zużycia
  • Na końcu roku spis z natury, by ustalić wartość ZUŻYCIA i skorygować koszty
inne koszty
Inne koszty
 • Zużycie energii
 • Delegacje
 • Telefon
 • Uczestnictwo w targach itp..
 • Opłaty pocztowe
 • Opłaty za prowadzenie księgowości
inne koszty1
Inne koszty
 • Reklama publiczna (za pomocą środków masowego przekazu)
 • Reklama niepubliczna (np. zakup gadżetów) – w ramach limitu 0,25% przychodów
inne koszty2
Inne koszty
 • Używanie samochodu (nie zaliczanego u podatnika do środków trwałych: kosztem są wydatki potwierdzone rachunkami, nie większe niż wartość przejechanych kilometrów, wynikająca z ewidencji przebiegu pojazdów
koszty amortyzacja
Koszty-amortyzacja
 • Zużycie środków trwałychi wartości niematerialnych i prawnych to amortyzacja
 • Środki trwałe to np. budynki, maszyny, komputery
 • Wartości niematerialne i prawne to np. licencje, również programów komputerowych
koszty amortyzacja1
Koszty-amortyzacja
 • Jeśli kupujemy środek trwały, to w chwili zapłaty ma miejsce WYDATEK (nie koszt!!!), a kosztem jest amortyzacja, chyba że nabywana rzecz ma cenę mniejszą niż ustalony limit - aktualnie 3500.
 • Np. 2% miesięcznie (przez 50 miesięcy) ceny samochodu
koszty amortyzacja2
Koszty-amortyzacja
 • Również lokal używany przez osobę fizyczną na potrzeby działalności gospodarczej (lub jego część) może podlegać amortyzacji według obowiązujących stawek
koszty amortyzacja3
Koszty-amortyzacja
 • Amortyzację można naliczać
  • Różnymi metodami
  • Przy użyciu różnych stawek (w zależności od stopnia postępu technologicznego, warunków używania)
  • To może mieć wpływ na podatek
koszty amortyzacja4
Koszty-amortyzacja
 • Amortyzację można naliczać
  • Metodą liniową (co miesiąc taki sam koszt)
  • Metodą przyśpieszoną (postęp technologiczny, trudne warunki używania – przepisy!)
  • Metodą degresywną – np. początku większy koszt, potem coraz mniejszy
  • Można – w ramach przepisów – indywidualnie ustalać stawki.
koszty amortyzacja5
Koszty-amortyzacja
 • Sposób naliczania amortyzacji ma wpływ na podatek: np. w przyśpieszonej i degresywnej większe koszty amortyzacji, a zatem mniejszy podatek niż w liniowej na początku, a potem odwrotnie
koszty odsetki od kredytu
Koszty-odsetki od kredytu
 • Kredyt – odsetki
  • uzyskanie kredytu: wpływ gotówki (nie przychód!!!)
  • spłata raty kapitałowej – wydatek (nie koszt!)
  • zapłacone odsetki – koszty finansowe
podatki i op aty
Podatki i opłaty
 • Właściciel przedsiębiorstwa występuje przy zobowiązaniach podatkowych w podwójnej roli:
  • Jako podatnik (firma)
  • Jako płatnik podatków pobieranych od pracowników i zleceniobiorców
firma p atnik
Firma - płatnik
 • W ciągu roku oblicza i przekazuje do Urzędów Skarbowych zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują u nich przychody ze stosunku pracy
 • Dokonuje rocznego obliczenia podatku
firma podatnik
Firma – podatnik
 • Przekazuje miesięczne zaliczki na podatek dochodowy lub kwoty ryczałtowe – zależnie od formy opodatkowania
formy opodatkowania ma ych przedsi biorstw
Formy opodatkowania małych przedsiębiorstw
 • Karta podatkowa(dotyczy niektórych rodzajów działalności)
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Zależnie od formy opodatkowania, nie wszyscy muszą liczyć koszty, przekazywać zaliczki itp.
karta podatkowa
Karta podatkowa
 • Wysokość podatku określona przepisami, stała, zależna od rodzaju działalności, rozmiarów działalności, wielkości miejscowości, liczby zatrudnionych
 • Mogą z niej skorzystać np. pielęgniarki i korepetytorzy
 • Inny warunek: określony stan zatrudnienia, nie korzystanie z usług innych firm
rycza t od przychod w ewidencjonowany ch
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Podatek jest ustalonym procentem od PRZYCHODÓW
  • 8,5% dla usług, komisu, kolportażu prasy
  • 5,5% dla działalności wytwórczej, budowlanej, transportowej
  • 3,5% dla działalności gastronomicznej, handlu
 • Koszty nie mają wpływu na podatek
rycza t od przychod w ewidencjonowany ch1
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Trzeba spełnić, jak zwykle, kilka warunków:
 • Pewne działalności są wykluczone (np. prowadzenie apteki lub wykonywanie wolnego zawodu)
 • Przychody w minionym roku nie mogły przekroczyć pewnej kwoty.
k si ga przychod w i rozchod w
Księga przychodów i rozchodów
 • Inne określenie: NA ZASADACH OGÓLNYCH – możliwe bez względu na typ działalności
 • Podatek obliczany na podstawie różnicy między przychodami a kosztami
 • Koszty – to, co za nie można uznać – mają często ogromny wpływ na podatek
przyk ad 1
Przykład 1

Przychód 120 000 zł, koszty 96 000 zł, handel artykułami przemysłowymi.

 • Na zasadach ogólnych:

19%*24 000 – 336,60 = 4 223,40

 • Ryczałt ewidencjonowany

3%*120 000 = 3 600 zł

 • Karta podatkowa: niemożliwe
przyk ad 2
Przykład 2

Przychód 60 000 zł, koszty 36 000 zł, usługi krawieckie

 • Na zasadach ogólnych:

19%*24 000 – 518,32 = 4 461,5

 • Ryczałt ewidencjonowany

8,5%*120 000 = 5100 zł

 • Karta podatkowa: 3 888(miasto, 2 prac.)
obowi zki przy r nych formach opodatkowania
„Obowiązki” przy różnych formach opodatkowania
 • Karta podatkowa: nie trzeba prowadzić ksiąg, składać zeznań podatkowych, deklaracji o uzyskanym dochodzie, ani wpłacać zaliczek na podatek dochodowy
 • Trzeba: opłacać podatek wg stawek miesięcznych, wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury
obowi zki przy r nych formach opodatkowania1
„Obowiązki” przy różnych formach opodatkowania
 • Ryczałt od przychodów: ewidencja przychody (w rozbiciu na działalności opodatkowane różnymi stawkami), nie trzeba obliczać kosztów, trzeba prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także przechowywać dowody zakupu towarów
obowi zki przy r nych formach opodatkowania2
„Obowiązki” przy różnych formach opodatkowania
 • Zasady ogólne: księga przychodów u rozchodów lub księgi rachunkowe
 • Trzeba płacić zaliczki na podatek dochodowy, począwszy od miesiąca, kiedy skumulowania podstawa opodatkowania (dochód) przekracza kwotę powodującą postanie podatku (2728 zł)
 • W następnych miesiącach: podatek należny od początku roku minus już przekazane zaliczki
obowi zki przy r nych formach opodatkowania3
„Obowiązki” przy różnych formach opodatkowania
 • Po pewnym czasie (najwcześniej w 2. roku działalności) podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych mogą opłacać zaliczki na podatek dochodowy na innych, uproszczonych zasadach (1/6 podatku należnego za półrocze roku poprzedniego, potem korekta)
jak wybra form opodatkowania
Jak wybrać formę opodatkowania?
 • Karta podatkowa najprostsza
 • Przy karcie nawet jak nie ma przychodu, trzeba płacić
 • Niektórzy płacą za dużo tylko dlatego, że boją się bardziej skomplikowanych rozliczeń podatkowych.
jak wybra form opodatkowania1
Jak wybrać formę opodatkowania?
 • Przy ryczałcie ewidencjonowanym:
  • koszty nie zmniejszają podatku (nawet jeśli koszty przewyższą przychody)
  • dobre, jeśli wysokie marże, małe koszty, mało zużycia materiałów, wynagrodzeń itp., a duży udział własnej pracy umysłowej
 • Zasady ogólne – jeśli znaczne koszty, mała różnica między nimi a ceną, nawet strata
jak wybra form opodatkowania2
Jak wybrać formę opodatkowania?
 • Ze względu na całokształt regulacji, poza sytuacją, kiedy działalność jest niedochodowa lub przynosi dochód poniżej 2728 zł, najprostsza jest karta podatkowa, ale ze względu na ograniczenia w zatrudnienia nie sprzyja ona rozwojowi firmy
zasady og lne rycza t od przychod w
Zasady ogólne – ryczałt od przychodów
 • Kiedy minimalne dochody lub strata – zasady ogólne
 • Zasady ogólne będą też korzystniejsze, kiedy koszty przekroczą 46% przychodów (stawka 8,5%), 62 % przychodów (stawka 5,5%), 75% przychodów (stawka 3%)
 • Czasem lepiej zapłacić trochę mniejszy podatek, ale mieć mniej obowiązków
wyb r formy opodatkowania
Wybór formy opodatkowania
 • Od podatku na zasadach ogólnych można dokonywać różnego rodzaju odliczeń, niedostępnych dla podatników opodatkowanych w sposób zryczałtowany. Więc często zasady ogólne lepsze nawet przy stosunkowo małych kosztach
slide35
VAT
 • VAT naliczony – dotyczy naszych zakupów, możemy uzyskać z powrotem w miesiącu następującym po dacie faktury zakupu
 • VAT należny – dotyczy naszej sprzedaży, musimy odprowadzić w miesiącu następującym po dacie faktury sprzedaży (niezależnie od płatności za usługę)
vat nale ny
VAT należny
 • W zasadzie od przychodów, ale przychód VAT to nie zawsze to samo co przychód w rachunkowości
  • Sprzedaż licencji (rachunkowość tak, VAT nie)
  • Darowizny towarów (rachunkowość nie, VAT tak)
 • Dlatego konieczna podwójna ewidencja przychodów
slide37
VAT
 • Jeśli jesteśmy płatnikami VAT-u, VAT w zasadzie nie jest kosztem ani przychodem, ale jest wydatkiem lub wpływem gotówki
 • Jeśli nie jesteśmy płatnikami VAT-u, a kupujemy coś z VAT-em, to VAT jest kosztem i wydatkiem
vat owcy
VAT-owcy
 • Płatnikiem VAT-u trzeba zostać, gdy roczne przychody przekroczą pewien pułap (38 500 zł), chyba że się jest na karcie podatkowej
 • Na początku działalności można wybrać: zwolnienie z VAT-u lub płacenie VAT-u (przy karcie podatkowej nie ma możliwości płacenia VAT-u)
vat owcy1
VAT-owcy
 • Muszą prowadzić odpowiednią ewidencję (rejestr zakupu i rejestr sprzedaż) i składać deklaracje podatkowe VAT-7 (miesięcznie)
kiedy warto wybra zwolnienie z vat u
Kiedy warto wybrać zwolnienie z VAT-u?
 • Kiedy nasi dostawcy i odbiorcy są zwolnieni z VAT-u
 • Kiedy mało zakupów, a raczej nasza praca umysłowa
kiedy warto by vat owcem
Kiedy warto być VAT-owcem?
 • Eksportujemy (wówczas VAT należny 0%, ale dostajemy zwrot VAT-u naliczonego)
 • Dokonujemyzakupów inwestycyjnych (duży zwrot VAT-u naliczonego)
 • Nasi odbiorcypłacą VAT (oni chcą go sobie odliczyć)
 • Produkujemy i sprzedajemy towary ze stawką 0% lub 7%.
obowi zki wobec zus
Obowiązki wobec ZUS
 • Dużo papierkowej roboty
 • Obliczanie i odprowadzanie składek płaconych przez firmę oraz w imieniu pracowników i zleceniobiorców
obowi zki wobec zus sk adki
Obowiązki wobec ZUS - składki
 • Z tytułu ubezpieczenia emerytalnego - 19,52% (pełną stawkę opłaca (wpisuje w swoje koszty) właściciel firmy prywatnej, ubezpieczenie pracowników: pracodawca wpisuje w koszty połowę, tyle samo opłaca pracownik)
 • Z tytułu ubezpieczenia rentowego – 13% (jak wyżej)
obowi zki wobec zus sk adki1
Obowiązki wobec ZUS - składki
 • Z tytułu ubezpieczenia chorobowego - 2,45% (opłaca pracownik )
 • Z tytułu ubezpieczenia wypadkowego – 1,63% (opłaca pracodawca)
 • Z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – 7,75 (opłacają pracownicy i zleceniobiorcy)
obowi zki wobec zus sk adki2
Obowiązki wobec ZUS - składki
 • Składka na Fundusz Pracy – 2,45% (opłaca pracodawca i zleceniobiorca)
 • Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,08% (opłaca pracodawca, który nawiązał stosunek pracy)
zasady podlegania ubezpieczeniom
Zasady podlegania ubezpieczeniom
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają co do zasady obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, tylko chorobowe jest dla nich dobrowolne) oraz powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.
biznes plan
Biznes plan
 • Jedna z części: plan finansowy
  • Plan przychodów
  • Plan kosztów
  • Plan rachunku wyników (zysku brutto i netto)
  • Plan nakładów inwestycyjnych
  • Plan przepływów pieniężnych
biznes plan1
Biznes plan
 • Kolejna część: ocena finansowa
  • Rentowność sprzedaży: zysk netto/przychody
  • Rentowność majątku: zysk netto/majątek
  • Próg rentowności: taka wielkość sprzedaży, przy której firma zacznie osiągać zyski (przychody zaczną przewyższać koszty)
  • Ocena finansowa zależna od branży
biznes plan2
Biznes plan
 • Dobrze jest: przedstawiać różne warianty (pesymistyczny, optymistyczny, średni), uwiarygodniać podawane liczby – analiza konkurencji, analiza potencjalnych dostawców