cret bordrosu l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÜCRET BORDROSU PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÜCRET BORDROSU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

ÜCRET BORDROSU - PowerPoint PPT Presentation


 • 351 Views
 • Uploaded on

ÜCRET BORDROSU. Brüt Ücret Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Ödenecek Vergi ve Fonlar İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi. BRÜT Ü CRET ?. İşveren tarafından işgörene (çalışana) emeği (hizmeti) karşılığında ödenen ; - A ylık (maaş-ücret), - P rim, - İ kramiye, - S osyal yardımlar ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÜCRET BORDROSU' - alize


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cret bordrosu

ÜCRET BORDROSU

Brüt Ücret

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

Ödenecek Vergi ve Fonlar

İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

br t cret

BRÜT ÜCRET ?

İşveren tarafından işgörene (çalışana) emeği (hizmeti) karşılığında ödenen;

-Aylık (maaş-ücret),

- Prim,

- İkramiye,

- Sosyal yardımlar,

- Zamlar

gibi sürekli nitelikteki ödemelerin toplamıdır.

genel b lg ler
GENEL BİLGİLER
 • Çalışanlar ücretlerini gündelik, haftalık veya aylık olarak alabilirler.
 • Bir ay 30 gün olarak kabul edilir.
 • Aylık ücretlerde saat ücreti aylığın 225 saate bölünmesiyle bulunur.
 • İş Kanunu’na göre, çalışma süresi haftada en çok 45 saattir.
 • Yine kanuna göre, Cumartesi ve Pazar çalışılmayarak, hafta içi günde 9 saat çalışılması yoluyla haftalık çalışmanın tamamlanması mümkündür.
 • Eğer bir işyerinde çalışma süresi 9 saati aşarsa, hafta içi fazla çalışma olarak adlandırılmaktadır.
 • Hafta içi fazla çalışma ücreti, normal çalışma süresinin saat başına düşen tutarının %50 fazlası ile ödenir.
slide4

ÖRNEK:

Normal çalışma ücreti aylık 900 YTL iken 30 gün çalışmış, 10 saat hafta içi fazla çalışma yapmış ve 40 YTL öğrenim yardımına hak kazanmış bir işgörenin hak ettiği ücreti hesaplayınız...

?

slide5

Normal çalışma ücreti:

900YTL

Hafta içi fazla çalışma ücreti:

[ (900YTL / 225 saat )* % 150 ]* 10 saat

60 YTL

Öğrenim Yardımı:

40YTL

HAK EDİLEN ÜCRET TOPLAMI

1.000YTL

ÖRNEK:

Normal çalışma ücreti aylık 900 YTL iken 30 gün çalışmış, 10 saat hafta içi fazla çalışma yapmış ve 40 YTL öğrenim yardımına hak kazanmış bir işgörenin hak ettiği ücreti hesaplayınız...

slide6

Normal çalışma ücreti:

900YTL

Hafta içi fazla çalışma ücreti:

[ (900YTL / 225 saat )* % 150 ]* 10 saat

60 YTL

Öğrenim Yardımı:

40YTL

HAK EDİLEN ÜCRET TOPLAMI

1.000YTL

ÖRNEK:

Normal çalışma ücreti aylık 900 YTL iken 30 gün çalışmış, 10 saat hafta içi fazla çalışma yapmış ve 40 YTL öğrenim yardımına hak kazanmış bir işgörenin hak ettiği ücret aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi hesaplanır:

slide7

EMEK

ÜCRET

İŞVEREN

İŞGÖREN

SSK ve İşsizlik Primi

İşveren Payı

VERGİ

DAİRESİNE

ödenir

SSK’ya

ödenir

BRÜT

ÜCRET

SSK ve İşsizlik Primi

İşgören Payı

STOP-AJJJ

MUHTASSAR

Gelir Vergisi

Damga Vergisi

NET

ÜCRET

(Ele Geçen)

sosyal g venl k demeler
SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ

İŞVEREN PAYI

İŞÇİ PAYI

sosyal g venl k demeler9
SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ

İŞVEREN PAYI

İŞÇİ PAYI

SSK

PRİMİ

SSK

PRİMİ

sosyal g venl k demeler10
SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ

İŞVEREN PAYI

İŞÇİ PAYI

İŞSİZLİK

PRİMİ

SSK

PRİMİ

İŞSİZLİK

PRİMİ

SSK

PRİMİ

sosyal g venl k demeler11
SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ

İŞVEREN PAYI

İŞÇİ PAYI

İŞSİZLİK

PRİMİ

SSK

PRİMİ

İŞSİZLİK

PRİMİ

SSK

PRİMİ

% 1

% 2

sosyal g venl k demeler12
SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ

İŞVEREN PAYI

İŞÇİ PAYI

İŞSİZLİK

PRİMİ

SSK

PRİMİ

İŞSİZLİK

PRİMİ

SSK

PRİMİ

% 1

% 14

% 2

% ?

slide13

SSK Prim Oranları (Prime Tabi Aylık Kazanç Üzerinden)

İşçi Payı (%)

İşveren Payı (%)

TOPLAM (%)

a) İş Kazası Meslek Hastalığı Primi

-

1,5-7(*)

1,5-7(*)

b) Hastalık Sigortası Primi

5

6

11

c) Analık Sigortası Primi

-

1

1

d) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

9

11 (**)

20

Prim Oranları Toplamı

14

19,5 - 25

33,5 - 39

(*) İşyerinin tehlike sınıfına göre prim oranları değişmektedir. (**) Yeraltı işleri ile ağır, yıpratıcı ve zehirleyici işlerde prim oranı % 22 olup, işçi hissesi % 9, işveren hissesi ise % 13'dür.

slide14

İŞ KOLU

TEHLİKE

SINIFI

Hukuki Hizmetler

1

% 1,5

PRİM

Et Kesilmesi, Hazırlanması ve Muhafazası

2

% 2

ORANI

Tarım, Hayvancılık, Ormancılık

3

% 2,5

Kauçuk Sanayii

4

% 3

Deniz, Nehir ve Göllerde Balıkçılık

5

% 3,5

Demir Madenciliği

6

% 4

Ham Petrol ve Tabii Gaz Arama İşleri

7

% 4,5

Sanayide Kullanılan Kimyasal Madde Üretimi

9

% 5,5

Taş, Kil ve Kum Ocakları

11

% 6,5

Kömür Madenciliği

12

% 7

= % (TEHLİKE SINIFI / 2 ) + 1

slide16

Ücret bordrosu formülleri:

Brüt Ücret:Normal çalışma ücreti + Fazla Çalışma Ücreti + İkramiye...

SSK Primi İşçi Payı: Brüt Ücret x % 14

SSK Primi İşveren Payı:Brüt Ücret x Prim Oranı (% 19,5 ile %25 arası)

İşsizlik Sigortası işçi payı: Brüt Ücret x %1

İşsizlik Sigortası İşveren Payı: Brüt ücret x %2

Gelir Vergisi:

[ Brüt ücret– (SSK Primi işçi payı + İşsizlik Sigortası işçi payı ) ] x % 15(dilim)

Damga Vergisi: Brüt Ücret x % 0,6

slide17

ÖRNEK:

BRÜT ÜCRETİ 1.000 YTL olan bir işçinin NET ÜCRETİNİ hesaplayınız ?

(SSK işveren primini %20 olarak alın).

?

slide18

Çözüm:Brüt ücreti 1.000 YTL olan bir işçi için şu hesaplamalar yapılır (SSK işveren primi %20 olarak alınmıştır).

 • SSK Primi:
  • İşveren Payı : 1.000 YTL x %20 = 200 YTL
  • İşçi Payı : 1.000 YTL x %14 = 140 YTL
 • İşsizlik Primi:
  • İşveren Payı : 1.000 YTL x %2 = 20 YTL
  • İşçi Payı : 1.000 YTL x %1 = 10 YTL
 • Vergiler:
  • Damga Vergisi : 1.000 YTL x %0,6 = 6 YTL
  • Gelir Vergisi : 1.000 YTL – (140 YTL+ 10 YTL)
 • = 850 YTL x %15 = 127,50 YTL

GVM

slide19

Brüt Ücret

Brüt Ücret

(+) SSK Primi İşveren Payı

(-) SSK Primi İşçi Payı

(+) İşsizlik Sigortası İşveren Payı

(-) İşsizlik Sigortası İşçi payı

(-) Gelir Vergisi

(-) Damga Vergisi

İşçinin İşletmeye Maliyeti

İşçinin Eline Net Geçecek Olan

1.000 YTL

1.000 YTL

(+) 200 YTL

(-) 140 YTL

(+) 20 YTL

(-) 10 YTL

(-) 127.5YTL

(-) 6 YTL

1.220 YTL

716.50 YTL

Yukarıda yerlerine koyduğumuzda aşağıdaki sonuçları elde ederiz.

slide20

İŞVEREN

İŞGÖREN

361

VERGİ

DAİRESİNE

ödenir

SSK’ya

ödenir

SSK ve İşsizlik Primi

İşveren Payı

220 YTL

150 YTL

7 / A

7 / B

BRÜT

ÜCRET

SSK ve İşsizlik Primi

İşgören Payı

Gelir Vergisi

Damga Vergisi

360

133,5 YTL

NET

ÜCRET

(Ele Geçen)

1.000 YTL

716,5 YTL

335

slide21

Yönetim departmanında çalışan bu işçiye ödenecek ücret için 7/A ve 7/B seçeneklerine göre yapılacak yevmiye kaydı:

slide22

Yönetim departmanında çalışan bu işçiye ödenecek ücret için 7/A ve 7/B seçeneklerine göre yapılacak yevmiye kaydı:

7/A

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

335 PERSONELE BORÇLAR

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ

1.220,00

716,50

133,50

370,00

slide23

Yönetim departmanında çalışan bu işçiye ödenecek ücret için 7/A ve 7/B seçeneklerine göre yapılacak yevmiye kaydı:

7/A

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

335 PERSONELE BORÇLAR

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ

1.220,00

716,50

133,50

370,00

7/B

791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ

335 PERSONELE BORÇLAR

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ

1.220,00

716,50

133,50

370,00

slide24

Yönetim departmanında çalışan bu işçiye ödenecek ücret için 7/A ve 7/B seçeneklerine göre yapılacak yevmiye kaydı:

7/A

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

335 PERSONELE BORÇLAR

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ

1.220,00

716,50

133,50

370,00

381 GİDER TAHAKKUKLARI

7/B

791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ

335 PERSONELE BORÇLAR

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ

1.220,00

716,50

133,50

370,00

381 GİDER TAHAKKUKLARI

slide25

Tahakkuk kaydının ardından SSK, vergi ve ücretin nakden ödenmesi halinde yapılacak yevmiye kaydı:

381 GİDER TAHAKKUKLARI

335 PERSONELE BORÇLAR

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ

1.220,00

716,50

133,50

370,00

slide26

Tahakkuk kaydının ardından SSK, vergi ve ücretin nakden ödenmesi halinde yapılacak yevmiye kaydı:

381 GİDER TAHAKKUKLARI

335 PERSONELE BORÇLAR

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ

1.220,00

716,50

133,50

370,00

335 PERSONELE BORÇLAR

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ

100 KASA

716,50

133,50

370,00

1.220,00

yukar daki hesaplamalar muhasebele tirecek olursak 7 b se ene i
Yukarıdaki hesaplamaları muhasebeleştirecek olursak...(7/B seçeneği !)

28/02/2006

791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ

792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ

196 PERSONEL AVANSLARI

335 PERSONELE BORÇLAR

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

361 ÖDENECEK SOS.GÜV. KESİNTİLERİ

528,53

2.916,00

500,00

1.531,28

378,47

1.034,78

slide30

Bu ne demek şimdi ????

SSK İşçi Payı:

531,00 YTL x % 14 = 74,34 YTL’den AZ olamaz...

3.451,50 YTL x % 14 = 483,21 YTL’den FAZLA olamaz...

konuyla lgili linkler
Konuyla İlgili Linkler:

Ücret Hesaplamaları için (program) :

http://www.vergiportali.com/hesaplamalar_maas.asp

Diğer Pratik Bilgiler için

(SSK prim oranları – Alt ve Üst Sınırlar –

Gelir ve Damga Vergisi oranları vb.) :

http://www.turmob.org.tr/dosya/pratik2006.htm

slide32

%

15

%

20

daha bas t d nel m
DAHA BASİT DÜŞÜNELİM !
 • Aylığı 1.000 YTL olan işçinin Yıllık Gelir Vergisi Matrahı 10.200 YTL’ dir.
 • Bunun 6.600 YTL’lik kısmı için %15 oranı,
 • 3.600 YTL’lik kısmı için %20 oranı uygulanacak olursa...
slide36

ÖRNEK: 1.000 YTL NET ÜCRETİN işverene maliyetini hesaplayınız ?

(SSK işveren primini %20 olarak alın).

slide37

ÖRNEK: 1.000 YTL NET ÜCRETİN işverene maliyetini hesaplayınız ?

(SSK işveren primini %20 olarak alın).

haftaya

Haftaya...

Konu: Duran Varlıklar (s.155-174)

Ödev: Uygulama 17 (s.45)

Tavsiye:Babanızın, Ananızın, Dayınızın, Amcanızın.... birinin ücret bordrosunu alın inceleyin ve öğrendiğiniz bilgilerle mutlaka karşılaştırın...