Esk jazyk a literatura
Download
1 / 45

- PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

2. – 3. ročník studijního oboru SOU Mgr. Lenka Brychová „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“. Český jazyk a literatura. Přelom 19. a 20. století v literatuře. Rozsah: 3 vyučovací hodiny. Rozložení tématu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aliza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Esk jazyk a literatura

2. – 3. ročník studijního oboru SOU

Mgr. Lenka Brychová

„Tento projekt je spolufinancován

Evropským sociálním fondem a státním

rozpočtem České republiky.“

Český jazyka literatura


P elom 19 a 20 stolet v literatu e
Přelom 19. a 20. století v literatuře

 • Rozsah: 3 vyučovací hodiny


Rozlo en t matu
Rozložení tématu

 • 1. hodina: Umělecké směry

 • 2. – 3. hodina: Prokletí básníci


Metody
Metody

 • Vennovy diagramy

 • Skupinová práce

 • Brainstorming

 • Interaktivní metoda


Metody1
Metody

 • Sebereflexe

 • Půlky veršů

 • Pětilístek

 • Interpretace textu


Um leck sm ry

Umělecké směry

Na konci předchozí hodiny zadán domácí úkol:

Vypište informace o uměleckých směrech: impresionizmus, symbolizmus, dekadence. Zaměřte se na vysvětlení pojmu, znaky, dobu, představitele.


Vennovy diagramy

Charakteristika metody:

grafický záznam společných a rozdílných znaků 2 či více jevů.

Vysvětlení metody: 5 minut

Vennovy diagramy


Pr ce ve dvojic ch
Práce ve dvojicích

 • Nakreslete na celou stranu svého sešitu Vennovy diagramy, kde kruh I bude představovat imresionismus, kruh S symbolismus, kruh D dekadenci. Do jednotlivých částí zapište rozdílné s společné rysy těchto umělěckých směrů.

 • Čas: 10 minut


Pr ce ve v t skupin
Práce ve větší skupině

 • Porovnejte své výsledky s další dvojicí (popř. trojicí) a doplňte své postřehy.

 • Čas: 10 minut


Prezentace pr ce
Prezentace práce

 • Jednotlivé čtveřice (pětice) prezentují výsledky své práce.

 • Výsledky práce vyučující zaznamenává do Vennových diagramů na tabuli.

 • Čas: 15 - 20 minut


Proklet b sn ci
Prokletí básníci

 • Vysvětlení pojmu

 • Představitelé:

 • Ch. Baudelaire

 • P. Verlaine

 • J.-A. Rimbaud


Ch baudelaire zdechlina kv ty zla
Ch. Baudelaire – Zdechlina (Květy zla)

 • Žáci dostanou do dvojic text básně v překladu F. Hrubína, N. Mládkové, V. Holana.

 • Porovnají všechny tři překlady – název básně, námět, jazykové prostředky, působivost

 • Určí počet slok, veršů v jedné sloce, rým, umělecký směr.


Ch baudelaire zdechlina kv ty zla1
Ch. Baudelaire – Zdechlina (Květy zla)

 • Žáci se pokusí báseň vnímat prostřednictvím vjemů:

 • Zrak - popis letního dne, teplého počasí a především popis zdechliny samotné.př.: ... z jehož hnilob dralo se černo páchnoucích pluků larv ... -


Ch baudelaire zdechlina kv ty zla2
Ch. Baudelaire – Zdechlina (Květy zla)

 • Čich - př.: ...Takový silný puch, že vy jste z toho trávě div neomdlela, na nás vál......černo páchnoucích pluků...

 • Sluch - př.: ... A mouchy bzučely nad břichem......či perlilo se praskajíc......ten svět tak prazvláštní zněl hudbou, jako v dálce peřeje nebo vítr zní...


Ch baudelaire zdechlina kv ty zla3
Ch. Baudelaire – Zdechlina (Květy zla)

 • Chuť - i vnímání chuti, i když jen obraznéPř.: ...jako černý sirob... (sirup)


Ch baudelaire zdechlina kv ty zla4
Ch. Baudelaire – Zdechlina (Květy zla)

 • Ke kterému uměleckému směru byste báseň přiřadili?

 • Čím Vás báseň zaujala? Jaké jste měli pocity?


J a rimbaud samohl sky
J.-A. Rimbaud - Samohlásky

 • Na základě přečtené Rimbaudovy básně Samohlásky se pokuste na samostatný papír barevně vyjádřit své vnímání jednotlivých samohlásek, k barevnému provedení připojte i asociace, kterou ve Vás vyvolává její tvar – Váš obraz dané samohlásky.

 • Možné porovnat se sbírkou V. Nezvala Abeceda.


Dom c kol
Domácí úkol

 • Vypište z Verlainovy Písně podzimní verše zachycující podzimní náladu.

 • Jaký životní styl líčí Rimbaudova báseň Večerní modlitba? O jaký básnický žánr se jedná?

 • Proč je Rimbaudův Opilý koráb alegorií? Jaké motivy se v básni objevují?


P lky ver e
Půlky verše

 • První verš básní rozdělíme na dvě části, všechny rozstříhané části rozdáme ve třídě. Úkolem žáků je najít svůj pár.

 • Vhodné je zvolit 5-7 básní (podle počtu žáků), žáci budou nejprve pracovat ve dvojicích, pak se sejdou čtveřicích (max. v šesticích) a výsledky své práce porovnají.P lky ver e2
Půlky verše

 • Úkoly dvojicím (čtveřicím-šesticím) – pokuste se:

 • na základě prvního verše vyvodit,

  o čem všem může báseň být,

 • určit, z jaké doby báseň pochází,

 • určit autora.


P lky ver e3
Půlky verše

 • Skupiny dostanou celý text básně a porovnají své úvahy s celou básní.

 • Skupiny zhodnotí shody a rozdíly.

 • Skupiny zkusí vysvětlit, proč se jejich výsledky s prvním veršem a celou básní shodují (liší).


P lky ver e c le
Půlky verše - cíle

 • Uvědomit si, jak mnohoznačná může být báseň.

 • Vnímat krásu jazyka.

 • Rozvoj slovní zásoby.

 • Společný prožitek básně a následné interpretace.


P til stek
Pětilístek

 • Charakteristika metody

 • Pětilístek je pětiřádková „básnička“, která po pisateli vyžaduje, aby shrnul informace a názory do výrazů, které vystihují (popisují) námět nebo o něm uvažují.

 • 1. První řádka je jednoslovné téma, námět (obvykle podstatné jméno).

 • 2. Druhá řádka je dvouslovný popis námětu, jeho podstatných vlastností, jak je vidí pisatel (odpověď na otázku, jaký je námět).

 • 3. Třetí řádka je sestavena ze tří slov vyjadřujících dějovou složku námětu – tedy, co dělá nebo co se s ním děje.

 • 4. Čtvrtá řádka je věta o čtyřech slovech, vztahující se k námětu (sloveso může chybět).

 • 5. Poslední řádka je jednoslovné synonymum, které rekapituluje podstatu námětu.


P til stek sch ma
Pětilístek - schéma

 • __________

 • __________ __________

 • __________ __________ __________

 • __________ __________ __________ __________

 • __________


P til stek p klad
Pětilístek - příklad

impresionismus

intimní přírodní

zachycuje působí vnímá

dané neopakovatelné duševní rozpoložení

umění


Dovednosti rozv jen metodou p til stku
Dovednosti rozvíjené metodou pětilístku

 • Žák...

 • rozpomíná se na známé informace

  a klade je do souvislostí k tématu

  pětilístku

 • vybírá nejpřesnější pojmenování,

  která vystihují podstatu tématu,

  jak ji sám vnímá


Pou it literatura
Použitá literatura

 • Ch. Baudelaire – Zdechlina

 • Ch. Baudelaire – Co jenom povíš dnes

 • Ch. Baudelaire – Cikáni na cestách

 • Ch. Baudelire – Dýmka

 • J.-A. Rimbaud – Celníci

 • J.-A. Rimbaud – Samohlásky


Pou it literatura1
Použitá literatura

 • J.-A. Rimbaud – Večerní modlitba

 • J.-A. Rimbaud – Opilý koráb

 • P. Verlaine – Básnické umění

 • P. Verlaine – Píseň podzimní

 • F. Villon – Balada mravoučná


Post ehy
Postřehy

 • Žáci, kteří raději pracují sami, se do aktivit hůře zapojovali. Při podobné činnosti bych je nechala jednotlivé skupiny pozorovat a popsat jejich práci.

 • Třída MS3 je technicky založená, nejvyšší aktivitu vyvinula při Vennových diagramech.


Post ehy1
Postřehy

 • Při metodě půlky veršů jsem s žáky rozebrala, podle jakých kritérií se páry hledaly (velké písmeno na začátku verše, malé písmeno na začátku druhé poloviny, interpunkce).

 • Žáci se často ptali na význam pro ně neznámých slov: robata, zřítelnice, spílají apod.


Post ehy2
Postřehy

 • Velmi mě potěšilo, že skupina, která měla Villona, poznala, že se jedná o jiné období (jazyk).

 • „Rozjezd“ u jednotlivých aktivit byl pomalý, výsledek stál za to – zajímavé byly zejména asociace samohlásek a nově vzniklé básně (pětilístek).