uppf ljning av reformen skydd mot olyckor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uppföljning av reformen skydd mot olyckor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uppföljning av reformen skydd mot olyckor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Uppföljning av reformen skydd mot olyckor - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Uppföljning av reformen skydd mot olyckor. Reformens intentioner. Ökat skydd mot olyckor och skador Stärkt förebyggande arbete Tydligare ansvarsförhållanden Minskad detaljreglering från staten Målstyrning med lokal anpassning Ökad tvärsektoriell samverkan och samordning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uppföljning av reformen skydd mot olyckor' - aliya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reformens intentioner
Reformens intentioner
 • Ökat skydd mot olyckor och skador
 • Stärkt förebyggande arbete
 • Tydligare ansvarsförhållanden
 • Minskad detaljreglering från staten
 • Målstyrning med lokal anpassning
 • Ökad tvärsektoriell samverkan och samordning
 • Mer av lärande och systematisk förbättring
sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis

Reformen har utvecklats enligt intentionerna men utvecklingen har gått för långsamt

Mycket arbete återstår när det gäller tillämpningen av lagen, inte minst den kommunala styrningen av säkerhetsarbetet med mål, handlingsprogram, samverkan, genomförande, uppföljning och förbättring.

brist p motivation i andra generationens handlingsprogram
Brist på motivation i andra generationens handlingsprogram

”Arbetet behöver tillföras ny energi och stödåtgärder för att intentionerna i ett målstyrt och systematiskt förbättringsarbete ska uppnås”

slide5

Vad är bra?

 • Olyckor och skador som hanteras av räddningstjänst har minskat
 • De förebyggande insatserna har ökat
 • Reformen har bidragit till bättre dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän och skydd mot olyckor har fått mer uppmärksamhet
huvuddragen i vad som beh ver g ras
Huvuddragen i vad som behöver göras:

Ett bredare och mer samordnat säkerhetsarbete på kommunal nivå genom bl a. samordnat riskanalysarbetet utifrån olika lagstiftningar

Utveckling av målformuleringar

Utveckla systematik för egenkontroll och förbättringar

Tillsyn av den enskildes ansvar bör utvecklas

Stödet till enskilda behöver utvecklas och samordnas

kommunernas styrning och process
Kommunernas styrning och process

Det finns stora utvecklingsbehov när det gäller kommunernas styrning av och process för det kommunala säkerhetsarbetet.

Styrningen bör utgå från medborgarnas nytta, inte från detaljer i resurser och organisation inom räddningstjänsten.

Här krävs en utveckling av målstyrningen och handlingsprogrammen, där inte minst kommunernas egenkontroll med uppföljning, utvärdering, lärande och förbättringsarbete måste utvecklas.

slide8

Riskanalys

Få kommuner har använt riskinventering och riskanalys metodsikt som utgångspunkt för prioriteringar och mål

 • Verka för-uppgiften

Man berör ofta andra olyckstyper men beskriver sällan hur det förebyggande arbetet ska organiseras och hur det ska samordnas med andra aktörer

 • Målen

Målen för det förebyggande arbetet handlar ofta om att man ska bibehålla en nivå än om att utveckla och förbättra

 • Egenkontrollen

Noggrann när det gäller uppföljning av resurser och ”produktion” men inte när det gäller resultat och förbättringar

har skyddet mot olyckor och skador kat och det f rebyggande arbetet st rkts
Har skyddet mot olyckor och skador ökat och det förebyggande arbetet stärkts?

Olyckor och skador har ökat, men de olyckor som hanteras av kommunal räddningstjänst har minskat något, trots befolkningsökning och högkonjunktur i periodens början

Insatserna för förebyggande har ökat

Utvecklingen är dock mycket ojämn mellan olika kommuner.

slide11

Finns det skäl att sammanföra lagstiftningarna LSO och LXO?

Nej, men det finns skäl att underlätta för gemensamt analys- och planeringsarbete i kommmunerna