Stadiul
Download
1 / 12

August 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Stadiul implementarii Programului Operational Regional 2007 - 2013 în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. August 2014. 1.578 cereri de finantare depuse Suma solicitata prin cererile de finantare depuse – 1.1 4 1 ,92 mil euro - 522,19 mil euro alocat (din care 452,17 din FEDR)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'August 2014' - aliya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
August 2014

Stadiulimplementarii

Programului Operational Regional 2007 - 2013

înRegiunea de Dezvoltare Nord-Vest

August 2014


August 2014

 • 1.578 cereri de finantare depuse

 • Suma solicitata prin cererile de finantare depuse – 1.141,92 mil euro

  - 522,19 mil euro alocat (din care 452,17 din FEDR)

 • 602contracte de finantare semnate, 44 contracte reziliate

  - 592,48 mil euro – asistenta financiara nerambursabila (fara cele reziliate) (FEDR+BS)

 • Grad de contractare – 113,46%

 • 341 contracte finalizate

 • Sume rambursate (FEDR autorizat+ Buget de stat) – 260,99 mil euro

 • Grad de absorbtie –49,98 %


August 2014

Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere

 • 103 contracte de finantare semnate;

 • 29 contracte finalizate.

 • Indicatori realizati

 • - 19 proiecte care asigură îmbunătătirea infrastructurii urbane si serviciilor urbane, inclusiv transportul urban;

 • - 1 proiect care promovează dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;

 • - 9 proiecte care asigură servicii care promovează egalitatea de sanse si incluziunea socială în cadrul planurilor integrate.


August 2014

Axa prioritară 2 : Îmbunătătirea infrastructurii regionale si locale de transport

 • - 13 contracte de finantare semnate;

 • 6 contracte finalizate.

 • Indicatori realizati

 • - 10,30 km de străzi orăsenesti reabilitate/ modernizate;

 • - 179,49 km de drumuri judetene reabilitate/ modernizate.


August 2014

Axa prioritară 3 - Îmbunătătirea infrastructurii sociale regionale si locale de transport

 • - 84 contracte de finantare semnate;

 • 60 contracte finalizate.

 • Indicatori realizati

 • - 7 ambulatorii reabilitate;

 • 990 de persoane/zi beneficiaza de infrastructura de sanatate reabilitata/modernizata;

 • - 19 centre sociale reabilitate/modernizate;

 • - peste 2050 persoane beneficiaza de structurile de servicii sociale reabilitate/modernizate.

 • - 32 unităti de învătământ pentru educatie preuniversitară reabilitate/ modernizate/ echipate;

 • - peste 11.100 elevi beneficiaza de infrastructura de invatamint preuniversitar reabilitată/ modernizată/ extinsă/echipată;

 • - 1 campus reabilitat/modernizat/extins;

 • - 507 studenti beneficiază de campusul universitar reabilitat / modernizat/ extins.


August 2014

Indicatori regionale si locale de transportrealizati

- 12 autospeciale cu apasispuma de capacitate maritaachizitionate (2 pentrufiecarejudet);

- 18 autospeciale cu apasispuma de capacitate medieachizitionate (3 pentrufiecarejudet);

- 2 autospeciale de cercetare NBCR – nuclear, biologic, chimic, radiologic achizitionate (BihorsiMaramures);

- 6 autospecialepentrudescarcerarigreleachizitionate (1 pentrufiecarejudet);

- 21 ambulante de prim ajutor (tip B) achizitionate (3 bucatipentruSalaj, BihorsiBistritaNasaud; 4 bucatipentruCluj, MaramuressiSatu Mare);

- 3 ambulante de prim ajutor (tip C) achizitionate (Bihor, Satu Mare, Cluj);

 • 1 autospecialapentruinterventii la accidentecolectivesisalvari urbane achizitionata (Cluj);

  - 1 centru de comandasi control mobilinfiintat (Maramures).


August 2014

Axa prioritară 4 : Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

- 382 contracte de finantare semnate;

 • 236 contracte finalizate.

  Indicatorirealizati

  - 3 structuri de afaceri create;

  - peste 600 locuri de muncanou create in intreprinderilegazduite in structurile de afacerinou create;

 • 233 microintreprinderisustinutefinanciar;

  - 920 locuri de muncanou create.


August 2014

DMI. 4.3 afaceri regioSprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor

 • Principalele domenii de activitate finanţate:

 • Activităţi referitoare la sănătatea umană;

 • Construcţii de clădiri;

 • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;

 • Structuri de cazare;

 • Activităţi de editare, IT si mecanica generala;

 • Activităţi de arhitectură şi inginerie;

 • Fabricarea de mobilă;

 • Topografie.


August 2014

DMI. 4.3 afaceri regioSprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - apel 2014

 • Principalele domenii de activitate finanţate:

 • 21% Activităţi referitoare la sănătatea umană;

 • 8% Construcţii de clădiri

 • 8% Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;

 • 8% Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

 • 4% Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

 • 47% Alte activităţi industriale n.c.a., Activităţi spotive, recreative şi distractive, Alte activităţi de servicii, Fabricarea de mobilă, Hoteluri şi alte facilităţi de cazare, Activităţi de servicii informatice, Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile, Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, Activităţi de editare, etc


August 2014

Axa prioritară 5: afaceri regioDezvoltarea durabila si promovarea turismului

- 20 contracte de finantare semnate;

 • 9 contracte finalizate.

  Indicatorirealizati

  - 4 obieciveturisticesi de patrimoniu cultural reabilitatesiincluse in circuit turistic;

  - 21 locuri de muncanou create;

  - 5 proiecte in turismfinalizate care vorcontribui la crestereanumarului de innoptari in regiune;

  - 268 locuri de cazare create/imbunatatite;

  - 44 locuri de muncanou create/mentinute.


August 2014

Sanda afaceri regio CATANA

Director executivDirectiaImplementare POR

sanda.catana@nord-vest.ro, secretariat@nord-vest.ro

Tel. 0264431550 interior 64, fax 0264439222