aktuell forskning l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
”Aktuell forskning”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

”Aktuell forskning” - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

”Aktuell forskning”. = om och i : specifikt fritidshem? = senaste året, åren? VERKSAMHET YRKE. Barn i fritidshem -forskningsrapport fr 2004. Barns domän – men friheten är krävande Förhandlingar och maktkamp Befäster traditionella könsmönster

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '”Aktuell forskning”' - aliya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aktuell forskning

”Aktuell forskning”

= om och i : specifikt fritidshem?

= senaste året, åren?

VERKSAMHET YRKE

5 maj 2010 Birgit Andersson

barn i fritidshem forskningsrapport fr 2004
Barn i fritidshem -forskningsrapport fr 2004
 • Barns domän – men friheten är krävande
 • Förhandlingar och maktkamp
 • Befäster traditionella könsmönster
 • Viktig socialisations- och lärandemiljö

Johansson, I & A-L Ljusberg (2004) Barn i fritidshem.

http://www.buv.su.se/content/1/c6/03/86/98/IOL_Forskning21_Anna_Lena_Ljusberg_Inge_Johansson.pdf

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5 maj 2010 Birgit Andersson

l rande i fritidshem
Lärande i fritidshem

Informellt, situationsstyrt, präglat av samvaron barn-barn och vuxna sociala kompetenser

 • Kjoer, Bjorg (2005) Born og barndom på fritidshjem. (avhandling)
 • Bardon, Ingrid (2008) ”På fritids tänker man inte på att man lär sig saker” D-uppsats , J-köping

5 maj 2010 Birgit Andersson

kamratskapande o konflikter
Kamratskapande o konflikter
 • Ihrskog, Maud (2006) Kompisar och kamrater. Barns och ungas relationsskapande i vardagen. (avhandling)
 • Wrethander Bliding (2007) Inneslutning och uteslutning – barns relationsarbete i skolan. (bok som bygger på hennes avhandling)

Marianne Dahl studerar Barns egenstyrda verksamhet i fritidshem, förväntas presentera studien vid årsskiftet 20110/11 (lic.avhandling)

5 maj 2010 Birgit Andersson

fritid som diskurs och inneh ll
Fritid som diskurs och innehåll

- Fritidsbegreppets försvinnande

- Förskjutning fr hem- och omsorgsdiskurs mot ? – skoldiskurs?

I Sverige måste ”kompletteringens fokus” analyseras och diskuteras

konsekvenser för barns lärande och utveckling?

Björn Haglund (2009) Fritid som diskurs och innehåll

I: Pedagogisk Forskning i Sverige Årg 14 , Nr 1 s. 22-44. (vetenskaplig artikel)

5 maj 2010 Birgit Andersson

fritidspedagogens yrkesroll
Fritidspedagogens yrkesroll
 • Yrkesposition
  • Strukturell nivå
 • Yrkesfunktion
  • Samspelet mellan aktörerna
  • (förhållandet mellan olika funktioner = yrkesrelationer)
 • Yrkesidentitet
  • Personlig upplevelse

5 maj 2010 Birgit Andersson

slide7

Fritidspedagogers yrkesidentitet

Idag, efter 10 år inom utbildningssektorn

? ? ? ? ? ? ?

- Hur påverkar externa krav om kvalitetsredovisningar och andra bedömningsprocesser fritidspedagogers yrkesidentitet idag?

5 maj 2010 Birgit Andersson

bed mningar i fritidshem
Bedömningar i fritidshem?

(för/delstudie inför avhandlingsarbetet)

1) Fritidspedagoger bedömer främst

- barn (social kompetens), barngrupp, verksamhet, sitt eget agerande

2) - genom vardagliga iakttagelser

3) - dokumenterar endast i undantagsfall

- Hur kommer det sig? –Hur kan det förstås?

Andersson, Birgit (2010) The entrance of assessment into Swedish leisur-time centres pedagogues´ attitudes and practises.

In Education Inquiry,  Volume 1, No 3, (Artikeln publiceras efter sommaren)

5 maj 2010 Birgit Andersson

slide9

Fritidspedagogers bedömningar rörande olika faktorer inom fritidshemsverksamhet. N= 105

5 maj 2010 Birgit Andersson

forskningsfr gor o metod f r min avhandling
Forskningsfrågor o metod för min avhandling
 • Hur identifierar fritidspedagoger sitt yrke o arbete, med särskilt fokus på kvalitetsarbete och bedömningar
 • Vilka externa krav uttalas och kan utläsas i lokala dokument
 • (Vilka kärnkompetenser anges som centrala idag och vilka är möjliga att förvärva genom dagens utbildningen )------------------------

Fältstudier

Djupintervjuer med 23 fritidspedagoger,

2 förvaltningstjänstemän och 6 rektorer.

5 maj 2010 Birgit Andersson

slide11
Samtalsguide som underlag för kvalitetsarbete och utveckling i fritidshem och med fritidspedagogik som grund
 • För huvudmän och rektorer i sitt arbete tillsammans med sin personal
 • Stöd för att aktivt arbeta med och utveckla fritidshemmets kvalitet
 • Kompletterar Skolverkets övriga material
 • Bygger på forskning och beprövad erfarenhet

5 maj 2010 Birgit Andersson

fritidspedagogik
Fritidspedagogik
 • förenar god omsorg och pedagogisk verksamhet och utgår mer från barns erfarenhetsvärld än ”kursplaner” med förutbestämda innehåll.

- bygger på aktivt deltagande i autentiska, sociala och meningsfulla sammanhang i syfte att främja barns allsidiga lärande och utveckling.

- har ett särskilt fokus på individers identitetsbygge och sociala kompetensutveckling eftersom dessa är sammankopplade med grundläggande behov och lärande överhuvudtaget.

5 maj 2010 Birgit Andersson

fritidspedagogik13
Fritidspedagogik

- bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationer barn – barn och barn – vuxna är viktiga redskap för att stödja och stimulera barn i deras förståelse och hantering av den verklighet de är en del av.

 • - använder sig av lekens många förtjänster liksom skapande arbete samt betonar processerna i lärande och utveckling.
 • - domineras av det informella lärandet som också handlar om att fånga och ta tillvara likväl som att skapa situationer i vardagen där barn kan inspireras och utmanas i sitt lärande.

5 maj 2010 Birgit Andersson

slide14
Samtalsguiden kommer från Skolverket efter sommaren… Min forskningsresa går vidare, om än inte så rakt som nedan…
 • TACK för visad uppmärksamhet

5 maj 2010 Birgit Andersson

ad