(GZPE)
Download
1 / 16

(GZPE) - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

(GZPE). Największe konsorcjum zakupowe energii elektrycznej w Polsce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '(GZPE)' - alissa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gzpe

(GZPE)

Największe konsorcjum zakupowe energii elektrycznej w Polsce.

Wg wielu obserwatorów życia gospodarczego w naszym kraju, GZ Polimerowa Energia jest pierwszym po 1989 roku projektem, który skupił tak dużą ilość przedsiębiorstw, z różnych gałęzi gospodarki, często wobec siebie konkurencyjnych, ale wspólnie działających w jednym celu biznesowym.

W jedności siła.


Gzpe

Wyniki GZPE

Grupa działa od połowy roku 2012. W tym czasie zakontraktowała dla swoich uczestników energię o wartości ponad miliarda PLN netto.

Obecnie uczestniczy w grupie ponad 650 przedsiębiorstw z terenu całego kraju o rocznym wolumenie zużycia energii rzędu 2 TWh (2 000 GWh).

Plan na rok 2015:

Ponad 1 000 przedsiębiorstw w GZPE.

Wolumen zużycia energii na poziomie 3 TWh (3 000 GWh).


Gzpe

Czy zajmuje się GZPE?

Optymalizacją (obniżaniem cen) wyłącznie energii czynnej dla Uczestników GZPE.

Uczestnictwo w GZPE trwa jeden rok.

Nie trzeba wypowiadać umowy na Uczestnictwo w GZPE. Z końcem roku umowa wygasa samoczynnie.

Co roku Uczestnik GZPE podejmuje suwerenną decyzję o ewentualnym przedłużeniu umowy na Uczestnictwo w GZPE na kolejny rok.


Gzpe

Ile można oszczędzić w GZPE?

Do 30%-40% wartości faktur za energię czynną w skali roku.

W roku 2013 średnia wartość oszczędności na jedną firmę wyniosła 12%.

W roku 2014 średnia wartość oszczędności na jedną firmę wynosi ok. 22%.

Skala oszczędności jest uzależniona od cen za energię, które Uczestnik Grupy płacił przed wstąpieniem do GZPE.


Gzpe

Konstrukcja GZPE

GZ Polimerowa Energia jest konsorcjum zakupowym energii elektrycznej, na którego czele stoi Wydawnictwo BUSINESS IMAGE, zwane Organizatorem GZPE.

Zadania Organizatora GZPE:

 • Budowa dużego, skumulowanego i strukturalnie opisanego popytu na energię w danym roku.

 • Organizacja i rozstrzygnięcie corocznego przetargu na dostawy energii dla przedsiębiorstw skupionych w GZPE.

 • Zapewnienie najlepszej oferty cenowej dla przedsiębiorstw Uczestników GZPE.

 • Monitoring poprawności realizowania umowy na dostawy energii dla Uczestników GZPE (monitoring cen, FV, etc. indywidualnie dla każdego Uczestnika Grupy).

 • Monitoring zużycia energii przez Uczestników GZPE w skali miesiąca (bilansowanie wewnątrz grupy).

 • Ubezpieczanie kontraktów na dostawy energii firm Uczestników Grupy o rocznym wolumenie ponad 1 GWh. Każdorazowo w takim przypadku sprawdzana jest wiarygodność finansowa podmiotu będącego stroną kontraktu.

 • Gwarancja odbioru energii każdego Uczestnika GZPE, który przekroczy ± 20% „widełki” zużycia.


Gzpe

Co oferuje swoim Uczestnikom GZPE?

Najniższe możliwe do osiągnięcia ceny energii elektrycznej dla przemysłu w Polsce.

Pozostałe benefity:

Bezpieczeństwo dostaw i niezmienność cen w okresie kontraktowym (jednego roku).

Bezpieczeństwo prawne.

Miesięczny okres rozliczeniowy.

30 dniowy termin płatności faktury za energię po jej wystawieniu (żadnych przedpłat, zaliczek, etc.)

Zniesienie opłaty handlowej.

Zniesienie kosztów bilansowania (bez żadnych opłat za większe lub mniejsze zużycie od zadeklarowanego).

W/w benefity stanowią ok. 10-15% ogólnej puli oszczędności i są zwolnione z opłat na rzecz Organizatora GZPE.


Gzpe

Obowiązki nowego Uczestnika GZPE

Dokładne sprawdzenie terminu wypowiedzenia aktualnej umowy na dostawy energii.

Dokonanie precyzyjnego szacunku zużycia energii w skali roku. Dopuszczalne odchylenie wynosi ± 20% (tzw. widełki).

Wybór taryfy energetycznej.

Zgodne z rzeczywistością i dokonanymi szacunkami wypełnienie formularza rejestracyjnego w panelu internetowym GZPE (www.energia.eplastics.pl).

Terminowe uiszczanie FV na rzecz dostawcy energii oraz Organizatora GZPE.


Gzpe

Kto może przystąpić do GZPE?

Przedsiębiorstwa przemysłowe lub usługowe z terenu całego kraju (nie ma ograniczeń terytorialnych) o rocznym wolumenie zużycia powyżej 100 MWh. W przypadku zużycia poniżej 100 MWh oszczędności mogą równoważyć się z kosztami uczestnictwa w Grupie.

Nie ma znaczenia forma prawna podmiotów przystępujących do Grupy.

Z reguły nie obsługujemy przedsiębiorstw państwowych, samorządów, przedsiębiorstw komunalnych oraz gospodarstw domowych. Główne powody: rozbudowana struktura decyzyjna, wysokie koszty obsługi oraz zatory płatnicze. Te sektory pozostawiamy koncesjonowanym dostawcom energii.

GZPE nie uczestniczy w przetargach na dostawy energii elektrycznej, nie posiada koncesji URE na obrót energią elektryczną.


Gzpe

Jak przystąpić do GZPE?

Każdorazowo wymagana jest rejestracja nowego podmiotu w panelu internetowym GZPE na stronie:www.energia.eplastics.pl

Po rejestracji (istotne jest podawanie rzeczywistych danych, które są przez zespół GZPE dogłębnie sprawdzane, a w przypadku akcesu do GZPE, przesyłane do dostawcy energii), każdy aplikujący podmiot uzyskuje dane niezbędne do podjęcia decyzji o przystąpieniu do GZPE.

GZPE nie sprzedaje energii elektrycznej lecz Uczestnictwo w Grupie. Za Uczestnictwo w GZPE nowy podmiot opłaca niewielką roczną opłatę rejestracyjną, która w drobnej części pokrywa stałe koszty operacyjne Grupy, ale jednocześnie zabezpiecza Uczestnika GZPE przed opodatkowaniem przez organa skarbowe dużego rabatu na energię, który jest nie do osiągnięcia w negocjacjach indywidualnych.

Po zawarciu umowy na Uczestnictwo w GZPE – nowy Uczestnik Grupy jest zgłaszany do dostawcy energii dla GZPE, z którym zawiera roczną umowę na dostawy energii.

GZPE bierze na siebie wszystkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy energii, oprócz wypowiedzenia aktualnej umowy na dostawy energii.

W sytuacji, kiedy aktualny dostawca energii nowego Uczestnika GZPE jest zarazem dostawcą energii dla GZPE - nie potrzeba wypowiadać umowy. Do aktualnej umowy podpisywane jest porozumienie umożliwiające korzystanie przez nowego Uczestnika GZPE z cen dla Uczestników Grupy oraz wymienionych już dodatkowych benefitów.

GZPE działa samodzielnie, jak również przez swoich Regionalnych Przedstawicieli, którzy są prawnie umocowani i mają kompetencje do pełnej obsługi ewentualnych nowych Uczestników GZPE.


Gzpe

Wynagrodzenie Organizatora GZPE

Wynagrodzenie netto Organizatora GZPE w roku 2015 stanowić będzie comiesięczny ryczałt w PLN na MWh (taryfy B) lub KWh (taryfy C) ustalany indywidualnie. Wysokość ryczałtu uzależniona jest od szeregu czynników (stażu w Grupie, wielkości zużycia, wiarygodności finansowej, etc). Ustalony ryczałt mnożony jest przez miesięczne zużycie energii w danej taryfie. Szczegóły u Regionalnych Przedstawicieli GZPE.


Gzpe

Formuła cenowa GZPE

GZPE w umowach z dostawcami energii stosuje specjalny algorytm (wzór matematyczny), który pozwala na obniżenie wynegocjowanych już cen w trakcie obowiązywania oferty, w zależności od sytuacji na polskiej i europejskiej giełdzie energii. Ewentualne obniżki komunikowane są wszystkim Uczestnikom GZPE na koniec obowiązywania oferty. Nie ma natomiast żadnej możliwości, aby wynegocjowane z dostawcą energii ceny wzrosły, niezależnie od sytuacji na giełdach.


Gzpe

Wiarygodność GZPE

GZPE nie pobiera jakiegokolwiek wynagrodzenia od dostawców energii. Stoimy tylko po jednej stronie: reprezentujemy wyłącznie naszego Klienta – Uczestnika GZPE. Im niższa cena energii wynegocjowana dla Uczestników GZPE – tym wyższe nasze wynagrodzenie. GZPE działa całkowicie transparentnie, bez żadnych ukrytych dopłat.


Gzpe

Prognoza zmiany cen na polskim rynku energii na najbliższe lata

 • Średnia cena energii w wysokości 220 PLN netto / MWh od II półrocza 2014: założenia z projektu dotyczącego OZE autorstwa Ministerstwa Gospodarki.

 • Średnia cena powyżej 240 PLN netto / MWh w roku 2015: symulacje rentowności inwestycji w rozbudowę elektrowni Opole II. Inwestycja rentowna przy cenie powyżej 250 PLN netto / MWh.

 • Projektowana elektrownia atomowa nie będzie rentowna nawet przy założeniu powrotu cen z roku 2012.

 • Dodatkowo, wzrosty cen energii będą napędzać:

 • Wejście nowej ustawy o OZE

 • Polityka energetyczna / klimatyczna UE.

 • Wzrost zużycia energii w Polsce, w sektorze przedsiębiorstw.

 • Wzrost cen węgla energetycznego.

Kierunek, w jakim będą zdążać ceny energii w Polsce

jest raczej jasno wytyczony.


Gzpe

Ważne lata

Wszystkich zainteresowanych Uczestnictwem w GZPE uczulamy, by sprawdzili termin wypowiedzenia aktualnej umowy na dostawy energii.

Wiele firm nie ma świadomości realnego terminu wypowiedzenia, ponieważ był on zmieniamy poprzez wielokrotne aneksowanie (przedłużanie) umów na dostawy energii. Wiele firm żyje w świadomości 1-2 miesięcznego terminu wypowiedzenia, gdy tymczasem wynosi on 3 miesiące lub więcej. Należy również pamiętać, iż większość dostawców energii za datę terminu wypowiedzenia uznaje nie termin listu z wypowiedzeniem, lecz termin wpływu wypowiedzenia do własnej kancelarii. Większość dostawców energii nie dopuszcza możliwości własnoręcznego dostarczenia wypowiedzenia, musi ono zostać wysłane pocztą.


Gzpe

(GZPE) lata

WYJDŹ Z CIENIA

WŁĄCZ SIĘ!


Gzpe

Grupy Zakupowe lata

Wydawnictwa

GZ Polimerowa Energia

www.energia.eplastics.pl

GZ Polimerowy Gaz

www.gaz.eplastics.pl

IDEA PLASTICS

www.tworzywa.eplastics.pl